Trasy rowerowe w Nowym Targu

Trasy rowerowe w Nowym Targu, Anna Piernikarczyk
Zdjęcia (1)

Trasa nr 1: Rynek - Rondo Tischnera - ul. Słoneczna - Dział (górna stacja wyciągu narciarskiego „Zadział”) - Kapliczka na Dziale - ul. Ustronie Górne - ul. Św. Anny - Rynek, 5,8 km (maksymalne nachylenie - 15 %).Najkrótsza, a przy tym najpiękniejsza z wszystkich tras prowadzi na malowniczy grzbiet Działu. Z górnej stacji wyciągu narciarskiego „Zadział” roztacza się wspaniała panorama na Nowy Targ, Kotlinę Orawsko - Podhalańską, Gorce, samotną Babią Górę, no i oczywiście na Tatry.

Trasa rozpoczyna się w Rynku, z którego kierujemy się na północ ulicą Kościuszki do Ronda im. ks. Tischnera. Z ronda jedziemy w prawo ul. Kowaniec, by po 200 m skręcić w lewo w ul. Szpitalną. Po około 100 m skręcamy w prawo w ul. Słoneczną. Najpierw stromo asfaltem, później łagodniej lecz już gruntową drogą wyjeżdżamy na łąki i pola. Stąd widać już cel naszej wycieczki - górną stację wyciągu narciarskiego „Zadział”. Dróżka, którą mozolnie wspinamy się pod górę, robi się coraz mniej wyraźna aż praktycznie całkowicie zanika. My jednak podążamy dalej, na szczyt Działu. Po osiągnięciu linii grzbietu skręcamy prostopadle w lewo i polną płaską drogą jedziemy na zachód i wreszcie docieramy do górnej stacji wyciągu na Dziale (2,4 km, 715 m npm). Stąd tylko 400 m do stojącej na wprost kapliczki na Dziale. Z tego miejsca trasa prowadzi w dół, w kierunku południowo - zachodnim, a później południowym. Po minięciu skrzyżowania z ul. Halikowskiego rozpoczyna się asfalt, którym zjeżdżamy do ul. Ustronie. Tutaj skręt w prawo i docieramy do ul. Św. Anny. Teraz kierujemy się w lewo i po około 1,5 km kończymy wycieczkę na nowotarskim Rynku.

Trasa nr 2: Rynek – Rondo im. ks. Tischnera - ul. Św. Anny - ul. Klikuszówka - oś. Nowe - oś. Buflak (kapliczka) - oś. Zadział - ul. Kowaniec - Rynek, 12 km (maksymalne nachylenie - 12 %).Jest to w całości trasa asfaltowa, prowadząca przez ciekawe osiedla Nowego Targu – Nowe, Buflak oraz Zadział. W najwyższym punkcie wycieczki, na końcu asfaltowej drogi, znajduje się oryginalna kapliczka. Droga powrotna kryje niezwykle stromy i niebezpieczny zjazd do osiedla Zadział (dolna stacja wyciągu narciarskiego).

Trasa rozpoczyna się w Rynku, z którego kierujemy się na północ ulicą Kościuszki do Ronda im. ks. Tischnera. Na rondzie skręcamy w lewo w ulicę Św. Anny, którą jedziemy aż do końca, do ul. Krakowskiej. Po 250 m jazdy „zakopianką” skręcamy w prawo w ul. Klikuszówkę, podążając najpierw łagodnie, a później stromo wzdłuż zabudowań osiedla Nowe. Dojeżdżamy do skrzyżowania (3,9 km, 710 m npm), na którym skręcamy w lewo i za niebieskimi znakami turystycznymi jedziemy w górę. Szlak niebieski skręca w prawo, a my dalej na wprost. W lesie lekki zjazd, po czym wspinaczka do ostatnich zabudowań osiedla Buflak. Przy okazałej kapliczce osiągamy cel naszej trasy (5,6 km, 770 m npm). Wracamy do skrzyżowania na osiedlu Nowe, lecz tym razem wybieramy drogę płasko na wprost. Po 100 m nagły skręt w lewo i bardzo stromy zjazd. Na jego końcu (po około 500 m) przy pierwszych zabudowaniach osiedla Zadział prostopadle w prawo. Jedziemy wzdłuż wąskiej zabudowy osiedla mijając po prawej stronie dolną stację wyciągu „Zadział”. Za mostkiem na potoku Robów kierujemy się w prawo i dojeżdżamy do ul. Kowaniec. Skręcamy w prawo i po 2,3 km wjeżdżamy na Rynek.

Trasa nr 3: Rynek – Rondo im. ks. Tischnera - ul. Kowaniec - oś. Szuflów - Toporowska Grapa - oś. Zachrówek - oś. Gazdy - ul. Kowaniec - Rynek, 10,4 km (maksymalne nachylenie - 15 %).

Trasa prowadzi po dużych osiedlach Szuflów i Gazdy. Najciekawszym punktem wycieczki jest wysoko położony przysiółek Zachrówek mało znany zakątek Nowego Targu.

Trasa rozpoczyna się w Rynku, z którego kierujemy się na północ ulicą Kościuszki do Ronda im. ks. Tischnera. Na rondzie skręcamy w prawo i ul. Kowaniec jedziemy w kierunku wschodnim. Za mostem na potoku Kowaniec trasa zmienia kierunek na północny i lekko wznosi się wzdłuż zabudowań. Po 1,8 km od mostu wjeżdżamy w oś. Szuflów. Bardzo stromy, półkilometrowy podjazd, wyprowadza nas obok dużego hotelu „Góralski Raj”. Po chwili wytchnienia trasa znów stromo wznosi się i biegnie serpentynami. Prawie 1 km od hotelu rozpoczyna się leśna droga (760 m npm), którą jedziemy prosto lub w lewo (obydwie drogi dalej łączą się) i po około 600 m osiągamy najwyższy punkt wycieczki – polanę pod szczytem Toporowskiej Grapy (4,7 km, 800 m npm). Z polany zjeżdżamy w dotychczasowym kierunku, po wyjechaniu z lasu droga staje się płaska i doprowadza do zabudowań przysiółka Zachrówek. Obok małej murowanej kapliczki skręcamy prostopadle w prawo i po krótkim, stromym zjeździe wjeżdżamy w asfaltową drogę na osiedlu Gazdy. Trasa obniża się i dojeżdżamy do ostatniego przystanku komunikacji miejskiej (2 km od Zachrówka). Stąd zjazd ul. Kowaniec do Rynku.

Trasa nr 4: Rynek – Rondo im. ks. Tischnera - ul. Kokoszków - ul. Kokoszków Boczna - przełęcz Czarnotówka (górna stacja wyciągu narciarskiego „Długa Polana”) - Kapliczka pod „Golgotą” - Długa Polana (dolna stacja wyciągu) - ul. Kowaniec - Rynek, 10,4 km (maksymalne nachylenie - 23 %).

Trasa pokonuje popularny podjazd „pod Klocka”. Na jego końcu czeka wspaniała panorama na całe Podhale, Babią Górę, Tatry i Nowy Targ. Z kolei z górnej stacji wyciągu „Długa Polana” roztacza się widok na dolinę potoku Kowaniec Wielki, Grzbiet Bukowiny Miejskiej i Bukowiny Waksmundzkiej oraz na Turbacz.

Trasa rozpoczyna się w Rynku, z którego kierujemy się na północ ulicą Kościuszki do Ronda im. ks. Tischnera. Na rondzie skręcamy w prawo i ul. Kowaniec jedziemy w kierunku wschodnim. Za mostem na potoku Kowaniec trasa wkracza prosto w ul. Kokoszków. Rozpoczyna się podjazd, który na moment łagodnieje na skrzyżowaniu z ul. Kokoszków Boczna. Skręcamy w lewo, właśnie w tę ulicę i zaczynamy wspinaczkę pod tzw. „Klocka”. Zabudowa staję się coraz rzadsza, a za naszymi plecami w miarę zdobywania wysokości pojawia się wspaniała panorama. Asfalt kończy się po 3 km od początku trasy. Po krótkim zjeździe opuszczamy szeroką, gruntową drogę (ta skręca w prawo) i wdrapujemy się prosto na krótki, bardzo stromy stok. Po chwili wkraczamy do lasu, z którego wyjeżdżamy na przełęcz Czarnotówkę, przy górnej stacji wyciągu narciarskiego „Długa Polana” (3,9 km, 780 m npm). Dalej utrzymujemy dotychczasowy kierunek jazdy. Zjeżdżamy na małą, śródleśną polankę, wybierając lewe odgałęzienie. Trudnym terenem dojeżdżamy do zabudowań i kapliczki pod tzw. „Golgota”. Spotykamy tu zielony szlak turystyczny na Turbacz. Wykorzystując oznakowanie przekraczamy potok Kowaniec Wielki i łączymy się z asfaltową drogą. Skręcamy prostopadle w lewo i zjeżdżamy, mijając po prawej posterunek GOPR-u oraz po lewej dolną stację wyciągu „Długa Polana”. Przy kościele na Kowańcu trasa skręca w lewo i ul. Kowaniec, a później ul. Kościuszki, doprowadza nas do Rynku.

Trasa nr 5: Rynek – Rondo im. ks. Tischnera - ul. Kowaniec - oś. Robów - oś. Marfiana Góra - Łapsowa Polana - Rynek, 12,4 km, (maksymalne nachylenie - 25 %).

Z centrum miasta wkraczamy w samo serce Gorców. Łapsowa Polana, to najbardziej na północ wysunięty punkt spośród opisanych tras, leżący na granicy miasta. Na samej Polanie znajduje się duża bacówka, zwana popularnie „Kolibą”, która do końca lat 70-tych służyła turystom jako schronisko PTTK. Stąd roztaczają się przepiękne widoki m.in. na Tatry i Nowy Targ.

Trasa rozpoczyna się w Rynku, z którego kierujemy się na północ ulicą Kościuszki do Ronda im. ks. Tischnera. Na rondzie skręcamy w prawo i ul. Kowaniec jedziemy w kierunku wschodnim. Za mostem na potoku Kowaniec trasa zmienia kierunek na północny i przez dłuższy czas wznosi się lekko wzdłuż zabudowań. Po 2,3 km od Rynku trasa skręca prostopadle w lewo, w ul. Robów. Tuż po skręcie wybieramy prawe odgałęzienie i lekko wznosimy się, mijając po lewej ruiny dawnej skoczni narciarskiej. Po chwili przekraczamy mostek na potoku Robów i skręcamy w lewo, w osiedle Marfiana Góra. Zaczyna się tutaj niezwykle stromy podjazd. Dojeżdżamy do końca asfaltu. Czeka nas teraz 1,5 km jazdy pod górę. Gdy z lewej strony dołączy do nas niebieski szlak turystyczny z osiedla Buflak, oznacza to bliski koniec podjazdu. Razem ze znakami wkraczamy na Łapsową Polanę. Przy wspomnianej już wcześniej bacówce kończy się trasa, powrót do Rynku prowadzi tą sama drogą. Można też wrócić niebieskim szlakiem przez osiedle Buflak, później Szpital, do samego centrum miasta.

Trasa nr 6: Rynek - Rondo Tischnera - ul. Kowaniec - oś. Oleksówki („Prewentorium”) - Polana Dziubasówki - Pensjonat „Jodła” - ul. Kowaniec - Rynek, 12,4 km, (maksymalne nachylenie - 25 %).

Dość wymagająca trasa ze stromymi podjazdami, kręcącymi wśród wzniesień Gorców. Punktem kulminacyjnym jest potężna i urokliwa Polana Dziubasówki, z której podziwiać można piękne widoki. W przyszłości ma tu powstać nowoczesny ośrodek narciarski.

Trasa rozpoczyna się w Rynku, z którego kierujemy się na północ ulicą Kościuszki do Ronda im. ks. Tischnera. Na rondzie skręcamy w prawo i ul. Kowaniec jedziemy w kierunku wschodnim. Za mostem na potoku Kowaniec nasza trasa zmienia kierunek na północny i przez około 3 km prowadzi nas w górę, aż do samego końca tej ulicy (ostatni przystanek komunikacji miejskiej). Tu zaczyna się prawdziwa wspinaczka. Z pętli autobusowej jedziemy dalej w górę i na skrzyżowaniu trzech dróg skręcamy w prawo, w oś. Oleksówki. Teraz na dystansie 1200 m musimy pokonać prawie 150 m różnicy wzniesień. Na końcu asfaltowej drogi teren na chwilę wypłaszcza się. Wjeżdżamy w las i po około 100 m stromego podjazdu skręcamy w prawo na widoczną polanę. Mijamy odosobnione gospodarstwo i bardzo stromą, wąską ścieżką wspinamy się ku widocznej na samym szczycie polany starej bacówce. Stąd krótki podjazd wyprowadza nas na Polanę Dziubasówki (5,9 km, 916 m npm). utrzymujemy dotychczasowy kierunek jazdy, po chwili z lewej strony dołącza do nas żółty szlak turystyczny z Nowego Targu na Turbacz. Razem z nim podążamy około 300 m, jednak na skrzyżowaniu w lesie (6,2 km, 930 m npm) skręcamy w lewo i zaczynamy zjazd. Szeroka leśna droga doprowadza nas po około 2,3 km do początku asfaltu i pierwszych zabudowań oś. Gazdy. Mijamy po prawej stronie słynny Pensjonat „Jodła” i w dalszym ciągu kontynuujemy zjazd. Po 1200 m zamykamy „pętlę” powyżej ostatniego przystanku komunikacji miejskiej, a stąd już tylko zjazd do Rynku.

Powiązane miejsca

W okolicy zobacz koniecznie

Komentarze

Nie znalazłem żadnych postów w tym temacie. Kliknij tutaj by dodać pierwszy
Newsletter
Portal pozytywnych podróżników
Copyright 2005-2017
Znajdziesz nas na: