Ojcowski Park Narodowy - zamek Ojców

Ojcowski Park Narodowy

(4.7 głosów: 337)
Miniaturowa mapa z zaznaczeniem

Ojcowski Park Narodowy to jedna z najpiękniejszych perełek Małopolski! Jak w kilku słowach opisać można to cudowne miejsce? Białe, sterczące skały wapienne o niesamowitych kształtach, soczysta zieleń pięknie kontrastująca z jasnymi ostańcami kryjącymi jaskinie, malowniczo wijący się Prądnik wśród polnych kwiatów, bryczki z końmi i roześmiani turyści, a ponad głowami zabytkowe pensjonaty. Koniecznie odwiedź to miejsce i sprawdź czy i na Tobie zrobi tak mocne wrażenie! OPN położony jest na Jurze Krakowsko Częstochowskiej, w jej południowej części, kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa. Jest to najmniejszy park narodowy w Polsce, choć ilością atrakcji nie ustępuje innym. Powstał w styczniu 1956 roku z inicjatywy profesora Szafera. Ojcowski Park Narodowy obejmuje malowniczą, przepiękną Dolinę Prądnika, w której bardzo licznie nagromadziły się majestatyczne ostańce skalne o charakterystycznych kształtach i nazwach. Dlaczego ostańce? Ano dlatego, że zbudowane są z odporniejszego materiału i ostały się mimo erozji wiatru i wody. A ten odporny materiał to wapienie jurajskie, które w dużej mierze oparły się zjawiskom krasowym. W skałach tych nagromadziły się jaskinie, ale to pod ziemią, a na powierzchni Ojcowski Park Narodowy stanowi siedlisko bardzo ciekawych gatunków flory i fauny, jak chociażby brzozy ojcowskiej czy chrząszczy biegaczy.

Ojcowski Park Narodowy - Rękawica
Ojcowski Park Narodowy - Rękawica
Ojcowski Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy

Atrakcje w Ojcowskim Parku Narodowym

Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego znajdziesz wiele niecodziennych atrakcji - cenne zabytki architektury, fantastyczne skałki, jaskinie czy zabytkowe pensjonaty, no i sieć szlaków turystycznych, którymi można spacerować przez cały dzień, a nawet wiele dłużej i poznawać uroki tej pięknej, jurajskiej okolicy. Prawdziwą niecodziennością jest, że na tak niewielkim obszarze, jaki zajmuje Ojcowski Park Narodowy, spotkały się aż dwa zamki. Ten w Ojcowie zachował się w stanie ruiny, zaś Pieskowa Skała zachwyca całą, cudowną bryłą.1. Zamek Pieskowa Skała

Zamek Pieskowa Skała to wspaniale zachowana i dziś odrestaurowana budowla renesansowa, rodowe gniazdo Szafrańców, powstałe co najmniej w XIV wieku. Zamek udostępniony jest dla turystów przez cały rok, jest to Oddział Muzeum na Wawelu. Warto zajrzeć do wnętrz, gdzie czekają piękne wystawy z dziełami sztuki, urokliwy jest też wewnętrzny dziedziniec z krużgankami, a w bastionie czeka smaczna restauracja i punkt widokowy. Pod zamkiem znajduje się płatny parking.

Ojcowski Park Narodowy - zamek Pieskowa Skała
Ojcowski Park Narodowy - zamek Pieskowa Skała

2. Ruiny zamku w Ojcowie

Zamek w Ojcowie powstał w XIV wieku za sprawą Kazimierza Wielkiego jako ważny element fortyfikacyjny chroniący Krakowa. Prawdopodobnie już wcześniej istniał tutaj gród drewniano-ziemny. Król Kazimierz Wielki nazwał zamek Ociec u Skały na pamiątkę tułaczki swego ojca - Władysława Łokietka, a nazwa ta przetrwała do dziś w formie Ojców. Z dawnego zamku zachowały się obecnie jedynie resztki murów obronnych i części mieszkalnej, wieża i brama wjazdowa. Ze specjalnie przygotowanego tarasu można obejrzeć panoramę całej Doliny Prądnika. Wstęp na teren zamku jest płatny.

Ojcowski Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy

3. Ekspozycja Przyrodnicza Ojcowskiego Parku Narodowego im. prof. Władysława Szafera w Ojcowie

Całoroczna Ekspozycja mieści się w zabytkowym "Hotelu Pod Łokietkiem" - dawnym budynku pouzdrowiskowym z 1860 roku. Muzeum powstało w 1965 roku i mieściło się wówczas w willi „Jadwiga”. W obecnej lokalizacji działa od1972 roku, ale obecnie wystawa w ramach Centrum Edukacyjno-Muzealnego Ojcowskiego Parku Narodowego została unowocześniona i powiększona. Prezentowana jest tu flora i fauna Doliny Prądnika, jej geologia z jaskinią, hydrologia, klimat, a także zagadnienia ochrony środowiska. Zobaczysz też ciekawostki związane z osadnictwem ludzkim na tych terenach, sięgającym okresu 120 tys. lat wstecz oraz pamiątki po profesorze Władysławie Szaferze.

4. Kaplica na Wodzie w Ojcowskim Parku Narodowym

Kaplica na Wodzie to niezwykle interesujący zabytek, znajduje się w miejscu dawnych łazienek zdrojowych. Kaplica św. Józefa Robotnika stoi na betonowych podporach ponad potokiem. Co ciekawe, stało się tak dlatego, że w opozycji do zarządzenia cara Mikołaja II zabraniającego budowy obiektów sakralnych na ziemi ojcowskiej, kaplicę postawiono właśnie "na wodzie". Dzięki temu okoliczna ludność w czasach zaborów miała tu swój kościół. Zdobna kapliczka to piękny, drewniany zabytek stojący nie tylko nad potokiem, ale i na tle potężnego ostańca. Pod kościółkiem zwykle samochody parkują bezpłatnie.Ojcowski Park Narodowy - Kaplica na Wodzie
Ojcowski Park Narodowy - Kaplica na Wodzie

5. Maczuga Herkulesa w Ojcowskim Parku Narodowym

Najsłynniejszy ostaniec w Ojcowskim Parku Narodowym to Maczuga Herkulesa, znana nawet dzieciom, ponieważ uczą się o niej w szkole. Wznosi się na wysokość 25 metrów i jest jednym z najważniejszych symboli Parku. Maczuga Herkulesa to skała, która wygląda jakby stała do góry nogami, ustawiona tak ponoć przez samego diabła, na życzenie Twardowskiego. Ostaniec wznosi się ponad trasą nr 733, niedaleko zamku Pieskowa Skała, tworząc wraz z nim bardzo malowniczy obrazek. Od 1933 roku na szczycie Maczugi Herkulesa stoi metalowy krzyż wysoki na 2 m. Upamiętnia pierwsze wejście na Maczugę, dokonane przez Leona Witka. Dziś nie można się wspinać na ten ostaniec.

Maczuga Herkulesa
Maczuga Herkulesa

6. Brama Krakowska w Ojcowie

Brama Krakowska to przepiękny, olbrzymi twór skalny znajdujący się w Dolinie Prądnika. Naturalna skalna brama utworzyła się z odpornych wapieni, tworząc dziś niesamowity, charakterystyczny ostaniec, przypominający kształtem właśnie wielką bramę. Ostaniec ma wysokość około 15 metrów, a na jednej ze ścian widnieje obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. Według tradycji niegdyś prowadził tędy szlak handlowy ze Śląska do Krakowa, dlatego ostaniec nazwano bramą. Są też inne podobne twory skalne na Jurze, również nazywane bramami, jak np. słynna Brama Bolechowicka otwierająca Dolinę Bolechowicką czy brama w Dolinie Będkowskiej. Obok Bramy Krakowskiej odwiedzić też warto Źródełko Miłości.

Ojcowski Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy

7. Skały Wernyhory w Ojcowskim Parku Narodowym

Znane są też w Ojcowskim Parku Narodowym Skały Wernyhory - duży zespół ostańców wapiennych, znajdujących się w najdłuższej polskiej wsi - Sułoszowej niedaleko zamku Pieskowa Skała. Skały te doskonale są widoczne z drogi, która prowadzi z Ojcowa do Olkusza. Nazwa skał pochodzi od imienia Wernyhory - legendarnego kozackiego wieszcza. Pod ostańcem znajduje się niewielka karczma o tej samej nazwie - Wernyhora. 

8. Wzgórze Okopy w Ojcowie

Góra okopy to wspaniały punkt widokowy w Ojcowskim Paku Narodowym. Wiedzie na nią zielony szlak, dalej za otworem Jaskini Ciemnej. To popularny i lubiany przez turystów szlak, gdyż z góry w kilku miejscach rozciąga się piękna panorama malowniczej Doliny Prądnika i Ojcowa. Zajdą tutaj nawet dzieci, dlatego warto wybrać właśnie Górę Okopy jako cel podczas rodzinnego zwiedzania Ojcowskiego Parku Narodowego. Tutaj też zwykle jest dość zacisznie w porównaniu do głównej, asfaltowej drogi wiodącej Doliną. Na Górze Okopy zachowały się fragmenty wałów wczesnośredniowiecznego grodziska z XIII wieku. Zobaczyć też można tutaj ogromny otwór Jaskini Okopy Wielkiej Dolnej. Inne popularne skałki w Ojcowie to Igła Deotymy czy Rękawica.Ojcowski Park Narodowy - widok z Góry Koronnej
Ojcowski Park Narodowy - widok z Góry Koronnej

9. Jaskinia Ciemna w Ojcowskim Parku Narodowym

Na obszarze Parku występuje największe na Jurze skupisko jaskiń i grot. Najpopularniejsza jest tutaj udostępniona dla turystów w okresie od kwietnia do października Jaskinia Ciemna (12/ 380-10-11), której otwór znajduje się na stoku Góry Okopy. Wszystkie jaskinie stanowią dogodne siedlisko dla nietoperzy - małych niesamowitych latających ssaków poruszających się za pomocą echolokacji. Są one pod ochroną w Polsce, a dodatkowo w Jaskini Ciemnej dba się o nie wyjątkowo, dlatego w październiku, jak tylko nietoperze zbierają się w jaskini na hibernację czy swoisty sen zimowy, to jaskinia jest zamykana dla turystów. Co ciekawe Jaskinia Ciemna zwiedzana jest bez elektryczności, przy świetle świec, jak to dawniej bywało, stąd jej nazwa.

Ojcowski Park Narodowy - pod Jaskinią Ciemną
Ojcowski Park Narodowy - pod Jaskinią Ciemną

10.  Grota Łokietka w Ojcowie

Nie mniej znana i lubiana jest Grota Łokietka (12/ 419-08-01), zwana też Królewską. Podobnie jak Ciemna, ta również dostępna jest dla turystów od kwietnia do października, znajduje się nieco bardziej w głębi Parku, przy czarnym szlaku, na Chełmowej Górze, około 125 m ponad dnem Doliny Sąspowskiej. Jest to największa spośród wszystkich znanych jaskiń w Parku. Jej długość wynosi 320 metrów. Prowadzi do niej metalowa brama z motywem sieci pajęczej, co nawiązuje do legendy mówiącej, że skrywał się tutaj ojciec Kazimierza Wielkiego - Łokietek. Tak naprawdę to bardzo prawdopodobna legenda i często przyjmuje się ją za prawdę, przynajmniej w dużej części. Władysław Łokietek ukrywał się tutaj przed wojskami Wacława II - króla czeskiego, który na przełomie XIII i XIV wieku zaatakował Polskę i zajął Kraków. Wtedy władca tych ziem - Łokietek zmuszony był do ucieczki i postanowił schronić się w tej grocie w Ojcowie. Uratował go pająk, bowiem w otworze jaskini uwita była ogromna sieć i dzięki tej pajęczynie wydawała się nie zamieszkana i zapomniana. Wojska Wacława odjechały, a Łokietek bezpiecznie przetrwał we wnętrzu groty. Jak to się stało? Wierna mu ludność spuściła władcę na linie do wnętrza jaskini wąskim otworem od strony stropu i przynosiła mu żywność. Stąd dziś komory groty noszą nazwy związane z Łokietkiem, np. Kuchnia Łokietka, największa sala Sypialnia z łożem Łokietka, gdzie spał oraz Sala Rycerska, w której żołnierze przysięgali mu wierność.

11. Kościół i pustelnia bł. Salomei w Grodzisku

Ciekawe historycznie wzgórze sterczące ponad drogą wiodącą z Ojcowa do Zamku Pieskowa Skała, z dawną pustelnią błogosławionej Salomei. Dojechać samochodem można tu łatwo od strony miejscowości Skała, na miejscu czeka bezpłatny parking, dojść pieszo można z Ojcowa szlakiem niebieskim i czerwonym. Długie są dzieje tutejszych zabudowań. 800 lat temu, na początku XIII wieku Henryk Brodaty postawił tu gród obronny. W 1243 roku do władzy doszedł Bolesław Wstydliwy, który przekazał Grodzisko swej siostrze Salomei, która wstąpiwszy do klasztoru Klarysek po śmierci swego męża, przeniosła zakon w 1262 roku właśnie tutaj, do Grodziska. Dziś na fundamentach dawnego klasztoru stoi barokowy kompleks architektoniczny - kościółek Wniebowzięcia NMP i bł. Salomei z lat 1677-91, przy którym powstały domki modlitwy, Grota Ogrodu Getsemani i dom prebendarza. Stoi tu również oryginalna, romańska pustelnia z XIII wieku, w której miała sypiać i modlić się Salomea, później beatyfikowana. Do pustelni należy zejść po kamiennych schodkach.

Pustelnia Bł. Salomei
Pustelnia Bł. Salomei

Szlaki turystyczne w Ojcowskim Parku Narodowym

Przez Ojcowski Park Narodowy przebiega kilka znakowanych szlaków turystycznych, m.in:

  • Czerwony Szlak Orlich Gniazd, który na obszarze OPN-u ma długość 12,5 km. Wchodzi na teren Parku w Prądniku Korzkiewskim i biegnie dnem Doliny Prądnika, a od Bramy Krakowskiej do Grodziska podąża wspólnie ze szlakiem niebieskim. Ciekawe obiekty na czerwonym szlaku w OPN: chata pustelnika w skałce Sukiennice, Źródło Miłości, Źródło Św. Jana, willa "Pod Koroną" i sąsiednia skałka Igła Deotymy, okazy brzozy ojcowskiej, ruiny zamku w Ojcowie, kaplica "Na Wodzie", kościół i pustelnia bł. Salomei na skale Długiej w Grodzisku, Maczuga Herkulesa oraz zamek w Pieskowej Skale. Pomiędzy Ojcowem a Pieskową Skałą stoi kilka młynów z końca XIX wieku.
Ojcowski Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy
  • Zielony szlak: Dolina Sąspowska - Złota Góra - Park Zamkowy - willa "Pod Koroną" - Jaskinia Ciemna - Góra Okopy - Dolina Prądnika - Brama Krakowska - Park Zamkowy, 6 km. Atrakcyjny pod względem widokowym szlak prowadzi przez Park Zamkowy obok dawnych hoteli "Pod Łokietkiem" (Ekspozycja) i "Pod Kazimierzem", a dalej najpierw drogą do kasy Jaskini Ciemnej, a następnie ostro w górę do samej Jaskini. Ponad Jaskinią szlak prowadzi szczytami Góry Koronnej, przez skałę Wapiennik na Wzgórze Okopy ze śladami wałów ziemnych. Dalej szlak zielony ponownie schodzi do dna Doliny Prądnika i wraca do Ojcowa.
  • Czarny szlak: Złota Góra (parking) - Park Zamkowy - Chełmowa Góra - Jaskinia Łokietka, około 3 km. Szlak prowadzi najkrótszą drogą do najczęściej odwiedzanego obiektu w Ojcowskim Parku Narodowym - Groty Łokietka. Odległość od Parku Zamkowego to 2,6 km (45 minut).

Ojcowski Park Narodowy rodzinny i przyjazny dla psów

Ojcowski Park Narodowy to wymarzony cel weekendowych spacerów zarówno we dwoje, jak i całą rodziną. Samochodem można dojechać jedynie do zamku w Ojcowie. Tutaj parking jest płatny, za to wstęp na teren Parku jest bezpłatny, a z parkingu już można podążać pieszo, rowerem, bądź bryczką, które czekają u wylotu doliny na chętnych turystów. Spacer po dolinie przysparza wielu wrażeń estetycznych ze względu na wyjątkową urodę tego miejsca, które, choć nieraz pełne turystów, emanuje spokojem. Jest to też jedno z niewielu miejsc na Jurze, które spokojnie można zwiedzać z malutkimi dziećmi, gdyż przez całą dolinę prowadzi droga asfaltowa i wózek nie stanowi żadnego problemu. Można zabrać też psa ze sobą, oczywiście na smyczy 🙂Ojcowski Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy

Gdzie zjeść w Ojcowskim Parku Narodowym?

Punktów gastronomicznych i restauracji w OPN-ie nie brakuje, ale najbardziej kultowe miejsce w całym Parku to Pstrąg Ojcowski. To rodzinna hodowla, która uratowała historyczne stawy przed zagładą i zapomnieniem. Dziś to bardzo smaczna, zdrowa i popularna miejscówka, gdzie każdy chętnie sięga po wędzonego lub grillowanego pstrąga. Dodatkami zaś nie są frytki, a pyszny chlebek i kapusta kiszona w towarzystwie ogórków kiszonych. Tak, jak u babci, zdrowo i smacznie. Obok pstrągarni warto wspiąć się na skałkę Jonaszówka, z której roztacza się widok na wieś Ojców i ruiny zamku. Następnie szlak prowadzi obok domu "Pod Berłem", przez Ostry Kamień na Górę Chełmową z Jaskinią Łokietka. Wracać można szlakiem niebieskim do Bramy Krakowskiej, a dalej do centrum Ojcowa, gdzie czeka popularna też Piwnica pod Nietoperzem, w której można skosztować np. smacznych placków.

Pstrąg Ojcowski
Pstrąg Ojcowski
Pstrąg Ojcowski
Pstrąg Ojcowski
Jonaszówka
Jonaszówka
Ojcowski Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy

Propozycja trasy pieszej w Ojcowskim Parku Narodowym

Propozycja trasy na cały dzień, choć sam spacer zajmie około 3-4 godzin. Łącznie ma około 8 kilometrów, z czego 2 kilometry prowadzi przez górski szlak (można go pominąć i wtedy trasa dostępna jest dla rodzin z małymi dziećmi w wózkach i dla osób niepełnosprawnych). Do czasu przejścia należy doliczyć czas na zwiedzanie kilku obiektów robienie zdjęć, odpoczynek itp. Samochód zostawiamy na parkingu pod zamkiem w Ojcowie. Parking jest płatny (12 zł w 2020 roku), a w dni wolne od pracy może być pełny, więc lepiej wybrać się wcześnie rano. Jeżeli będzie pełny, to zostaje parking w Złotej Górze, ale to niestety dodatkowo 1,5 km spaceru. Zamek widać z parkingu, więc to tam wybierzemy się na początek. Warto zwiedzić zamek, jeżeli nie dla samych wystaw wewnątrz budynków, to na pewno dla widoku z platformy widokowej. Zwiedzanie zamku powinno zająć jakieś 30 minut. Po zwiedzeniu zamku idziemy w kierunku Muzeum OPN, gdzie możemy zobaczyć ekspozycję przyrodniczą. Dalej idziemy prosto, czerwonym Szlakiem Orlich Gniazd (nie na główną drogę), gdzie możemy podziwiać zabytkowe pensjonaty tego starego uzdrowiska. Dochodzimy do restauracji Pstrąg Ojcowski, w której możemy skosztować słynnego wędzonego lub grillowanego pstrąga - tym bardziej, że przed nami dość długa droga 🙂 Po posiłku warto wspiąć się na skałę Jonaszówkę (czarnym Szlakiem Groty Łokieta, frament niedostępny dla wózków), skąd roztacza się piękny widok na wieś i ruiny zamku.

Przechodzimy na główną drogę, na zielony szlak, po drodze mijamy Panieńskie Skały i Igłę Deotymy. Idziemy wraz ze szlakiem i skręcamy w kierunku Jaskini Ciemnej. Szlak prowadzi dość stromo pod górę, ale jest on bardzo dobrze utrzymany (nie jest dostosowany do wózków z dziećmi). Tak dochodzimy do Jaskini Ciemnej. Zwiedzanie Jaskini Ciemnej to dodatkowa adrenalina, bo nie ma tutaj oświetlenia - zwiedzamy ją ze świeczkami w dłoni 🙂 Wejście do jaskini jest co 40 minut, a zwiedzania nie można wcześniej umówić i zarezerwować terminu, więc trzeba to wziąć pod uwagę podczas planowania wizyty. Za Jaskinią Ciemną idziemy dalej wzdłuż zielonego Szlaku Jaskini Ciemnej, by wspiąć się na Górę Okopy. Po drodze mijamy parę punktów widokowych na skałę Rękawicę i piękną Dolinę Prądnika - tutaj można chwilę odpocząć. Na samej Górze Okopy jest kolejny piękny punkt widokowy - tutaj chyba najładniej widać wijącą się wstęgę Prądnika. Z góry schodzimy mijając grodzisko i kolejne jaskinie. Cały czas wzdłuż zielonego szlaku. Tak dochodzimy do czerwonego Szlaku Orlich Gniazd i wracamy nim na prawo, ale to nie koniec atrakcji na dzisiaj. Niedaleko jest super kawiarnia Niezapominajka z pięknym widokiem i równie pysznymi słodkościami. Szlak prowadzi nas do Źródełka Miłości - bo kochania nigdy za wiele 🙂 Dalej obowiązkowe przejście przez Bramę Krakowską i znów wracamy na czerwony szlak - chwilę główną drogą, a potem na lewo przy lesie. Za stawami przechodzimy przez mostek by nie wracać tą samą drogą do parkingu pod zamkiem.

Zalety
  • Piękny krajobraz
  • Cudne skałki
  • Bezpłatny wstęp
  • Asfaltowa droga dla wózków wyłączona z ruchu samochodowego
  • Obecność gastronomii
  • Asfaltowa droga dla wózków, bez ruchu samochodowego
Wady
  • Latem w weekendy trudno znaleźć miejsce parkingowe

Najpiękniejsze parki narodowe w Polsce - zobacz nasz ranking!

Zobacz też nasz film o Ojcowskim Parku Narodowym:Godziny otwarcia i informacje praktyczne

Czynne codziennie przez cały dzień
Bilety: wstęp bezpłatny
Parking: Parking pod Zamkiem w Ojcowie - 8 zł
Parking Złota Góra 5 zł
Opłata parkingowa obowiązuje w godzinach: 8.00 – 20.00 przez cały rok codziennie, płatność w parkomatach.
Ekspozycja przyrodnicza - pn-pt po wcześniejszym zgłoszeniu
Bilety: normalny 16 zł, ulgowy 8 zł
Zamek w Ojcowie - sb-nd 10.00-15.00 
Bilety: normalny 18 zł, ulgowy 9 zł
Park dostępny dla psów
Główna ścieżka w Parku dostępna dla wózków, bo jest asfaltowa
Aktualne ceny parkingów i inne informacje praktyczne znajdziesz na stronie: www.ojcowskiparknarodowy.pl

Adres

Ojcowski Park Narodowy
Ojców 9, Sułoszowa
tel. 12/ 389-20-05

GPS: 50°11'52N, 19°49'47E

Ojców noclegi

Ojców to zdecydowanie interesujące miejsce, do którego warto się wybrać. Klikając w ten link znajdziesz noclegi w tym miejscu. Możesz również skorzystać z wyszukiwarki noclegów znajdującej się poniżej.
Zamawiając nocleg za naszym pośrednictwem wspierasz nas, za co z góry dziękujemy!

Booking.com
Oto lista polecanych i sprawdzonych przez nas noclegów.

Mapa z zaznaczonymi atrakcjami

Częste pytania i odpowiedzi

Nie, sam wstęp nie, tylko parkingi są płatne

Tak, po Ojcowskim Parku Narodowym można spacerować z psem

Ojcowski Park Narodowy - zamek Pieskowa Skała
Ojcowski Park Narodowy - źródełko Miłości
Ojcowski Park Narodowy
Zamek w Ojcowie
Zamek w Ojcowie
Pustelnia Bł. Salomei
Zamek w Ojcowie
Ojcowski Park Narodowy
Brama Krakowska
Ojcowski Park Narodowy
Zamek Pieskowa Skała
Ojcowski Park Narodowy
Dolina Prądnika
Igła Deotymy
Ojcowski Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy Skały Koronne
Ojców
Ojcowski Park Narodowy
Kaplica na Wodzie
Ojców
Jura Krakowsko Częstochowska Małopolska Ojców
Perełka
czynne cały rok dla rodziny wstęp bezpłatny parki parki narodowe parking płatny
Jeżeli przydał Ci się nasz opis, to podziel się nim z Twoimi znajomymi.
Może zainspirujesz ich do ruszenia w Polskę.
 

Cześć! Nazywam się Anna Piernikarczyk. Od 2005 roku z rodziną łazikujemy i poznajemy naszą piękną Polskę. Ze wspólnych wojaży przywozimy masę cudnych wspomnień i doświadczeń, którymi chętnie się z Wami dzielę. Dziś to już coś więcej, niż tylko pasja, naszą misją jest obalać mit "Cudze chwalicie, swego nie znacie"!

Zapisz się do newslettera!

Zostaw swój email, a będziesz otrzymywać informacje o ciekawych miejscach w Polsce.

Nikomu nie dajemy Twojego maila! Zapisując się do newslettera oświadczasz, że zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania maili z naszego portalu i z postanowieniami regulaminu i polityką prywatności
Tutaj możesz założyć pełne konto w naszym portalu, do czego Cię serdecznie zachęcamy!
Jeżeli chcesz wypisać się z newslettera kliknij w ten link
Mapa Przewodnik Pdf Noclegi

W pobliżu koniecznie zobacz!

Wasze opinie

Piolt8
Uwielbiam jeździć tam na rowerze
Marek
Okolica ładna . Ale ceny parkingu chore !!! Miejsca dla niepełnosprawnych płatne gdzie w całej Polsce są BEZPŁATNE !!!!! Już nie wiedzą jak zdzierać z ludzi kasę !!!!!!!!!!
Kamilos
Piękne miejsce polecam
Janusz1468@gmail.com
Bardzo ładne miejsce na spacer.
OTTO
Jest co zwiedzać w tym zamku w przeciwieństwie do reszty zaków Orlich gniazd
Surykatka Time
Super miejsce, świetne na rodzinny odpoczynek, przepiękne zamki, i szlaki.
tomtur
Ojcowski Park Narodowy jest mały ale robi wielkie wrażenie, Jeśli nie ma akurat tłumów turystów to odpoczywa się tam świetnie.
DominikPL
Polecam
Karolina Snowarska

Piekne miejsce

emil

Wspaniałe miejsce na weekendowy wypad!

Paweł

Byliśmy tam z rodzinką na wycieczce w ostatni weekend.Rewelacja. Wstyd się przyznać bo mieszkamy na Jurze i wszystkie okoliczne ruiny/skałki  znamy jak własną kieszeń ale w OPN nigdy nie byłem. Spaliśmy na polu namiotowym "Złota Góra" cena przystępna (30 za samochód, namiot, 3 osoby) ubikacje i prysznic w cenie.

Lucy i Tom

Ostatnio zwiedzałam Ojców zimą w zeszłym roku. Też mogę polecić 🙂

 

Anna Piernikarczyk

Właśnie Pawle, zauważyłam że jesteś z Jury (znaczek dziś wysyłam 🙂 ), to czekamy na nowości i aktualności z Jury wszelakie, nie wiem czy już wiesz, ale to mój konikowy obszar w Polsce 🙂

Znajdziesz nas na:
PolskieSzlaki.pl - polskie atrakcje - popularny portal turystyczny tworzony od 2005 roku przez aktywną rodzinkę złożoną dziś z mamy, taty i trzech córek. Sercem Polskich Szlaków jest blog z ciekawymi wpisami i fotorelacjami z wypraw oraz opisy atrakcji turystycznych w Polsce z pięknymi zdjęciami i informacjami praktycznymi.
W sezonie notujemy 80 tys. Użytkowników na dzień, poza sezonem około 10 tys. Na profilu facebookowym mamy ponad 60 000 obserwujących, na Instagramie 16 000, a nasz kanał YouTube subskrybowało ponad 2 100 osób.
Jeżeli chcesz nas wesprzeć to możesz zamówić nocleg przez Booking.com - ciebie to nic dodatkowo nie kosztuje, a my dostaniemy drobną prowizję. Dziękujemy!
Copyright 2005-2022