50°39'13" N, 20°17'4" E
Godziny otwarcia i informacje praktyczne
  • poniedziałek: 05:30–19:30
  • wtorek: 05:30–19:30
  • środa: 05:30–19:30
  • czwartek: 05:30–19:30
  • piątek: 05:30–19:30
  • sobota: 05:30–19:30
  • niedziela: 05:30–19:30

Szlak Cysterski to wyjątkowy szlak turystyczny, powstały na terytorium Europy, obejmujący znaczny obszar Polski, szczególnie w zachodniej i środkowej jej części. Szlak ten łączy wszystkie opactwa Cystersów w Polsce, które powstawały już od XII wieku jako pierwsze klasztory na ziemiach polskich. Szlak Cysterski powołano we wrześniu 1990 roku w opactwie Cystersów w Mogile w Krakowie.Właśnie wiek XII i XIII to okres najbardziej dynamicznego rozwoju Zakonu Cystersów w Europie i dzięki tym klasztorom Polska rozwijała się kulturowo i miała powiązania z Europą Zachodnią. Dziś Szlak Cysterski, podobnie jak Szlak Św. Jakuba, stanowi Europejski Szlak Kulturowy. Oznaczony jest w terenie krzyżykiem z zaokrąglonymi ramionami.

Kościół Wniebowzięcia NMP w Lubiążu
Kościół Wniebowzięcia NMP w Lubiążu

Wśród obiektów na Szlaku Cysterskim w Polsce istnieją 4 czynne klasztory Cystersów (Mogiła, Szczyrzyc, Jędrzejów i Wąchock) w tym 2 działające nieprzerwanie od średniowiecza (Mogiła i Szczyrzyc) oraz 3 parafie pod opieką Cystersów (Oliwa, Sulejów i Henryków).

Atrakcje na Szlaku Cysterskim

- Opactwo Cystersów w Oliwie - w pocysterskich murach mieści się dziś Gdańskie Seminarium Duchowne z Muzeum Archidiecezjalnym, katedra oliwska pozostaje pod opieką Cystersów

Opactwo Henryków
Kościół Św. Jakuba w Lubiążu
Wąchock Klasztor Cystersów


- Dawne Opactwo Cystersów w Pelplinie - w kompleksie pocysterskim mieści się Liceum Katolickie Collegium Marianum oraz Wyższe Seminarium Duchowne, a pocysterski kościół to jeden z najbardziej monumentalnych budowli sakralnych gotyku ceglanego w Polsce

- Dawne Opactwo Cysterek w Żarnowcu - dawne gotyckie zabudowania klasztorne przylegające do gotyckiego kościoła Zwiastowania Pana częściowo są udostępnione do zwiedzania

Jędrzejów Opactwo
Jędrzejów Opactwo


- Dawne opactwo Cystersów w Bierzwniku - obecnie zabudowania klasztorne zajmowane są przez parafię rzymskokatolicką i udostępnione są dla turystów

- Dawny klasztor Cystersów w Bukowie Morskim, klasztor nie zachował się, istnieje gotycki kościół pocysterski

Klasztor w Obrze
Klasztor w Obrze

- Dawny klasztor Cystersów w Cedyni, obecnie mieści się tu hotel

- Dawne opactwo Cystersów w Kołbaczu z późnoromańskim i gotyckim kościołem, obecnie zachowane zabudowania klasztorne to obiekty kultury

Kościół Wniebowzięcia NMP w Pelplinie
Archikatedra Oliwska
Zabudowania klasztortne OO. Cystersów w Szczyrzycu

- Dawny klasztor Cysterek w Koszalinie z kościołem Św. Trójcy (obecnie prawosławny)

- Dawny klasztor Cystersek w Marianowie z kościołem Niepokalanego Poczęcia NMP, dobrze zachowane zabudowania klasztorne służą parafii

LĄD - Wlkp. szlak Cystersow mapka.
LĄD - Wlkp. szlak Cystersow mapka.

- Dawny klasztor Cysterek w Pełczycach, obecnie w rękach Agencji Rolnej, kościół pocysterski nie zachował się

- Dawny klasztor Cysterek w Reczu, nie zachował się do czasów obecnych, tutejsze zabytki pocysterskie podziwiać można w pobliskim gotyckim kościele Chrystusa Króla, nad którym cysterki reckie sprawowały patronat oraz w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Opactwo w Kołbaczu
Opactwo w Kołbaczu

- Dawne opactwo Cysterek w Szczecinie - nie zachowało się do dziś

- Dawny klasztor Cysterek w Wolinie - nie zachował się do dziś, ale przetrwał gotycki kościół Św. Mikołaja, nad którym cysterki sprawowały patronat

Wągrowiec - Wlkp. szlak Cystersow mapka.
Kołbacz Dom Opata
Kołbacz

- Dawny klasztor Cystersów w Byszewie - zachował się jedynie pocysterski kościół Św. Trójcy - obecnie sanktuarium Matki Boskiej Byszewskiej

- Klasztor Cysterek w Chełmnie z kościołem Św. Jana Chrzciciela i św. Jan Ewangelisty - dobrze zachowane obiekty pocysterskie dziś pozostają w rękach sióstr Św. Wincentego a Paulo

Zalew w Wąchocku
Zalew w Wąchocku

- Dawny klasztor Cystersów w Koronowie - obecnie zabudowania klasztorne stanowią więzienie, a kościół pocysterski to rzymsko-katolicki kościół Wniebowzięcia NMP

- Dawny klasztor Cysterek w Toruniu - obecnie zachował się pocysterski kościół Św. Jakuba - jedna z siedzib toruńskich mniszek, dziś obiekt ten stanowi zabytek Unesco

Zabudowania klasztorne - browar
Zabudowania klasztorne - browar

- Opactwo Cystersów w Lądzie z kościołem NMP i św. Mikołaja - dobrze zachowane zabudowania klasztorne mieszczą siedzibę Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego

- Dawny klasztor Cystersów w Kaszczorze - zachował się pocysterski kościół Św. Wojciecha

Zabudowania klasztorne
Muzeum w starym spichlerzu
Jędrzejów

- Dawne opactwo Cystersów w Łeknie - to prawdopodobnie najstarsze opactwo na ziemiach polskich, z lat 40-tych XII wieku, nie zachowało się do dzisiaj, ale dwie cenne Biblie z XIII i XIV wieku, należące niegdyś do tutejszych mnichów, przetrzymywane są w zamku w Kórniku

- Opactwo Cystersów w Obrze - obecnie dobrze zachowane zabudowania klasztorne mieszczą Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów, a barokowy kościół pocysterski to kościół parafialny Św. Jakuba Wyższego Apostoła

- Dawny klasztor Cysterek w Ołoboku - z zabudowań klasztornych zachował się jedynie fragment skrzydła, natomiast przetrwał drewniany pocysterski kościółek Św. Jana Chrzciciela z XVI wieku oraz kościół Jana Ewangelisty zbudowany na zrębach gotyckiego kościoła cysterskiego

- Dawny klasztor Cystersek w Owińskach - obecnie w zabudowaniach klasztornych mieści się Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych, kościół pocysterski to parafia Św. Jana Chrzciciela

- Dawny klasztor Cystersów w Przemęcie - zachowane fragmenty klasztoru, pocysterski kościół Św. Jana Chrzciciela, kościół filialny Św. Andrzeja oraz cmentarz

- Dawny klasztor Cystersów w Wągrowcu - w zrekonstruowanych zabudowaniach klasztornych mieści się dziś lapidarium oraz wystawa poświęcona opactwu łekneńsko-wągrowieckiemu, zwiedzanie poprzez Muzeum Regionalne w Wągrowcu, które mieści się w dawnej Opatówce, zachował się też poklasztorny kościół Wniebowzięcia NMP oraz drewniany kościół Św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim będący pod patronatem Cystersów

- Dawny klasztor Cystersów w Wieleniu - zachował się tu kościół Nawiedzenia NMP i Ucieczki Grzeszników, obecnie Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników z cudowną gotycką rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem

- Dawny klasztor Cystersów w Bledzewie - nie zachowały się żadne zabudowania poklasztorne

- Klasztor Cystersów w Paradyżu - w zabudowaniach klasztornych mieści się Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej oraz filii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zachował się też poklasztorny kościół NMP i Św. Marcina

- Dawny klasztor Cystersów w Mironicach - nie zachowały się żadne ślady zabudowań cysterskich

- Dawny klasztor Cystersów w Zemsku - nie zachowały się zabudowania klasztorne, jedynie rezydencja letnia opatów bledzewskich w Starym Dworku

- Opactwo Cystersów w Henrykowie - jedno z najpopularniejszych opactw cysterskich w Polsce, powstałe w latach 20-tych XIII wieku i zarządzane przez Cystersów do dziś, w pięknych barokowych XVII-wiecznych murach mieści się dziś filia Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchowego we Wrocławiu - od 1993 roku wspólny nowicjat dla cystersów w Polsce, Dom Opieki Caritas Św. Jadwigi oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego, kościół Wniebowzięcia NMP i Jana Chrzciciela posiada tytuł Bazyliki Mniejszej, cały zespół jest udostępniony dla turystów

- Dawny klasztor Cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim - w zachowanych do dziś zabudowaniach klasztornych znajduje się oddział Archiwum Państwowego we Wrocławiu oraz Ośrodek Hodowli Zarodowej, a pocysterski kościół stanowi parafialny kościół Najświętszej Maryi Panny i Św. Jakuba Starszego

- Klasztor Cystersów w Krzeszowie - zachowane fragmenty opactwa i pocysterski kościół Wniebowzięcia NMP Łaskawej obecnie znajdują się pod opieką księży diecezjalnych, niezwykle okazała świątynia z dwuwieżową fasadą, Mauzoleum Piastów i zespołem kaplic to jeden z najwybitniejszych dzieł późnego baroku w Polsce, ponadto zachowały się tu pocysterskie: kościół Św. Józefa, Pałac Opacki, Kalwaria Krzeszowska i Kaplica Św. Anny

- Dawny klasztor Cystersów w Lubiążu z XII wieku - zachowane zabudowania klasztorne wraz z pocysterskimi kościołami Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Jakuba pozostają pod opieką Fundacji Lubiąż, która prowadzi tu prace renowacyjne. To największe opactwo cysterskie w Europie! Zdewastowane, acz ciekawe wnętrza udostępnione są dla turystów

- Klasztor Cysterek w Trzebnicy - jeden z najbardziej okazałych opactw XIII-wiecznych w Europie, obecnie w murach pocysterskich mieszczą się: Sanktuarium Św. Jadwigi Śląskiej pod opieką Zgromadzenia Salwatorianów SDS, Dom Generalny Kongregacji Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza oraz Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez boromeuszki

- Dawny klasztor Cystersów w Jemielnicy - zabudowania klasztorne i kościół pocysterski są pod opieką parafii NMP i Św. Jakuba w Jemielnicy

- Dawny klasztor Cystersów w Rudach - pięknie odremontowane zabudowania klasztorne są siedzibą Ośrodka Formacyjno-Edukacyjnego Diecezji Gliwickiej, a pocysterski gotycki kościół Wniebowzięcia NMP stanowi dziś Sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej

- Dawny klasztor Cystersów w Ludźmierzu - do dziś zachował się tu pocysterski kościół - obecnie słynne Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala, z cudowną figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XV wieku

- Klasztor Cystersów w Mogile w Krakowie - Cystersi w opactwie tym przebywają nieprzerwanie od I połowy XIII wieku, klasztorny kościół Najświętszej Maryi Panny i Św. Wacława z I połowy XIII wieku to jedna z najstarszych budowli ceglanych w Polsce

- Klasztor Szklane Domy w Krakowie - klasztor i kościół Matki Boskiej Częstochowskiej i Błogosławionego Wincentego Kadłubka pozostające pod opieką Cystersów z Mogiły i Sióstr Służebniczek i Sercanek

- Opactwo Cystersów w Szczyrzycu - Cystersi w opactwie tym, podobnie, jak w Mogile, przebywają nieprzerwanie od I połowy XIII wieku, zachowany klasztor i kościół Wniebowzięcia Matki Bożej i Św. Stanisława Biskupa to obiekty barokowe, udostępnione dla turystów

- Opactwo Cystersów w Sulejowie z XII wieku - po latach przerwy obecnie nadal opiekują się nim Cystersi, zachował się fragmentarycznie klasztor z cechami romańskimi oraz romański kościół Św. Tomasza Katuaryjskiego wzniesiony prawie w całości z piaskowca

- Opactwo Cystersów w Jędrzejowie - jedno z najstarszych opactw w Polsce, z lat 40-tych XII wieku, obecnie znów siedzibę mają tu Cystersi, a w klasztornym kościele powołano sanktuarium Błogosławionego Wincentego Kadłubka

- Dawny klasztor Cystersów w Koprzywnicy z XII wieku - zabudowania klasztorne i dobrze zachowany kościół pocysterski należy obecnie do parafii Św. Floriana w Koprzywnicy

- Opactwo Cystersów w Wąchocku z XII wieku - zespół klasztorny z kościołem Najświętszej Marii Panny i Św. Floriana jest obecnie znów pod opieką Cystersów, to jeden z piękniejszych przykładów architektury romańskiej w Polsce

Strona Szlaku Cysterskiego

Jędrzejów noclegi

Jędrzejów to zdecydowanie interesujące miejsce, do którego warto się wybrać. Klikając w ten link wyszukasz noclegi w tym miejscu. Możesz również skorzystać z wyszukiwarki noclegów znajdującej się poniżej.
Zamawiając nocleg za naszym pośrednictwem wspierasz nasz portal, za co z góry dziękujemy!

Booking.com
Avatar użytkownika
Anna Piernikarczyk Krajtroter 1145583 kilometrów

Anna Piernikarczyk to absolwentka Geografii na Uniwersytecie Śląskim. Autorka przewodników turystycznych Polska rodzinna (wyd. Pascal) oraz Jura. Od Częstochowy do Krakowa (wyd. Compass). Fotograf i łazik z natury. Zakochana w polskich krajobrazach i atrakcjach.

Noclegi w okolicy

Wasze opinie

Nie znalazłem żadnych opinii. Kliknij tutaj, by dodać pierwszą
Pobierz naszą aplikację
Newsletter Wypisz się z newslettera
Znajdziesz nas na:
PolskieSzlaki.pl - polskie atrakcje - popularny portal turystyczny tworzony od 15 lat przez aktywną rodzinkę złożoną z mamy, taty i trzech córek. Sercem Polskich Szlaków jest blog z ciekawymi wpisami i fotorelacjami z wypraw oraz opisy atrakcji turystycznych w Polsce z pięknymi zdjęciami. Na przyjaznym Forum mamy 48 tys. postów. W sezonie notujemy 50 tys. Użytkowników na dzień, poza sezonem około 10 tys. Na profilu facebookowym mamy blisko 25 000 polubień, a na Instagramie ponad 2 300 Obserwujących.
Dreptamy.pl - wszystkie nasze wycieczki po Polsce
Copyright 2005-2021