Szlak Cysterski

Zdjęcia (20)

Szlak Cysterski to wyjątkowy szlak turystyczny, powstały na terytorium Europy, obejmujący znaczny obszar Polski, szczególnie w zachodniej i środkowej jej części. Szlak ten łączy wszystkie opactwa Cystersów w Polsce, które powstawały już od XII wieku jako pierwsze klasztory na ziemiach polskich. Szlak Cysterski powołano we wrześniu 1990 roku w opactwie Cystersów w Mogile w Krakowie.Właśnie wiek XII i XIII to okres najbardziej dynamicznego rozwoju Zakonu Cystersów w Europie i dzięki tym klasztorom Polska rozwijała się kulturowo i miała powiązania z Europą Zachodnią. Dziś Szlak Cysterski, podobnie jak Szlak Św. Jakuba, stanowi Europejski Szlak Kulturowy. Oznaczony jest w terenie krzyżykiem z zaokrąglonymi ramionami.

Wśród obiektów na Szlaku Cysterskim w Polsce istnieją 4 czynne klasztory Cystersów (Mogiła, Szczyrzyc, Jędrzejów i Wąchock) w tym 2 działające nieprzerwanie od średniowiecza (Mogiła i Szczyrzyc) oraz 3 parafie pod opieką Cystersów (Oliwa, Sulejów i Henryków).Atrakcje na Szlaku Cysterskim

- Opactwo Cystersów w Oliwie - w pocysterskich murach mieści się dziś Gdańskie Seminarium Duchowne z Muzeum Archidiecezjalnym, katedra oliwska pozostaje pod opieką Cystersów

- Dawne Opactwo Cystersów w Pelplinie - w kompleksie pocysterskim mieści się Liceum Katolickie Collegium Marianum oraz Wyższe Seminarium Duchowne, a pocysterski kościół to jeden z najbardziej monumentalnych budowli sakralnych gotyku ceglanego w Polsce

- Dawne Opactwo Cysterek w Żarnowcu - dawne gotyckie zabudowania klasztorne przylegające do gotyckiego kościoła Zwiastowania Pana częściowo są udostępnione do zwiedzania

- Dawne opactwo Cystersów w Bierzwniku - obecnie zabudowania klasztorne zajmowane są przez parafię rzymskokatolicką i udostępnione są dla turystów

- Dawny klasztor Cystersów w Bukowie Morskim, klasztor nie zachował się, istnieje gotycki kościół pocysterski- Dawny klasztor Cystersów w Cedyni, obecnie mieści się tu hotel

- Dawne opactwo Cystersów w Kołbaczu z późnoromańskim i gotyckim kościołem, obecnie zachowane zabudowania klasztorne to obiekty kultury

- Dawny klasztor Cysterek w Koszalinie z kościołem Św. Trójcy (obecnie prawosławny)

- Dawny klasztor Cystersek w Marianowie z kościołem Niepokalanego Poczęcia NMP, dobrze zachowane zabudowania klasztorne służą parafii

- Dawny klasztor Cysterek w Pełczycach, obecnie w rękach Agencji Rolnej, kościół pocysterski nie zachował się

- Dawny klasztor Cysterek w Reczu, nie zachował się do czasów obecnych, tutejsze zabytki pocysterskie podziwiać można w pobliskim gotyckim kościele Chrystusa Króla, nad którym cysterki reckie sprawowały patronat oraz w Muzeum Narodowym w Poznaniu

- Dawne opactwo Cysterek w Szczecinie - nie zachowało się do dziś

- Dawny klasztor Cysterek w Wolinie - nie zachował się do dziś, ale przetrwał gotycki kościół Św. Mikołaja, nad którym cysterki sprawowały patronat

- Dawny klasztor Cystersów w Byszewie - zachował się jedynie pocysterski kościół Św. Trójcy - obecnie sanktuarium Matki Boskiej Byszewskiej

- Klasztor Cysterek w Chełmnie z kościołem Św. Jana Chrzciciela i św. Jan Ewangelisty - dobrze zachowane obiekty pocysterskie dziś pozostają w rękach sióstr Św. Wincentego a Paulo

- Dawny klasztor Cystersów w Koronowie - obecnie zabudowania klasztorne stanowią więzienie, a kościół pocysterski to rzymsko-katolicki kościół Wniebowzięcia NMP

- Dawny klasztor Cysterek w Toruniu - obecnie zachował się pocysterski kościół Św. Jakuba - jedna z siedzib toruńskich mniszek, dziś obiekt ten stanowi zabytek Unesco

- Opactwo Cystersów w Lądzie z kościołem NMP i św. Mikołaja - dobrze zachowane zabudowania klasztorne mieszczą siedzibę Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego

- Dawny klasztor Cystersów w Kaszczorze - zachował się pocysterski kościół Św. Wojciecha

- Dawne opactwo Cystersów w Łeknie - to prawdopodobnie najstarsze opactwo na ziemiach polskich, z lat 40-tych XII wieku, nie zachowało się do dzisiaj, ale dwie cenne Biblie z XIII i XIV wieku, należące niegdyś do tutejszych mnichów, przetrzymywane są w zamku w Kórniku

- Opactwo Cystersów w Obrze - obecnie dobrze zachowane zabudowania klasztorne mieszczą Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów, a barokowy kościół pocysterski to kościół parafialny Św. Jakuba Wyższego Apostoła

- Dawny klasztor Cysterek w Ołoboku - z zabudowań klasztornych zachował się jedynie fragment skrzydła, natomiast przetrwał drewniany pocysterski kościółek Św. Jana Chrzciciela z XVI wieku oraz kościół Jana Ewangelisty zbudowany na zrębach gotyckiego kościoła cysterskiego

- Dawny klasztor Cystersek w Owińskach - obecnie w zabudowaniach klasztornych mieści się Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych, kościół pocysterski to parafia Św. Jana Chrzciciela

- Dawny klasztor Cystersów w Przemęcie - zachowane fragmenty klasztoru, pocysterski kościół Św. Jana Chrzciciela, kościół filialny Św. Andrzeja oraz cmentarz

- Dawny klasztor Cystersów w Wągrowcu - w zrekonstruowanych zabudowaniach klasztornych mieści się dziś lapidarium oraz wystawa poświęcona opactwu łekneńsko-wągrowieckiemu, zwiedzanie poprzez Muzeum Regionalne w Wągrowcu, które mieści się w dawnej Opatówce, zachował się też poklasztorny kościół Wniebowzięcia NMP oraz drewniany kościół Św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim będący pod patronatem Cystersów

- Dawny klasztor Cystersów w Wieleniu - zachował się tu kościół Nawiedzenia NMP i Ucieczki Grzeszników, obecnie Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników z cudowną gotycką rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem

- Dawny klasztor Cystersów w Bledzewie - nie zachowały się żadne zabudowania poklasztorne

- Klasztor Cystersów w Paradyżu - w zabudowaniach klasztornych mieści się Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej oraz filii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zachował się też poklasztorny kościół NMP i Św. Marcina

- Dawny klasztor Cystersów w Mironicach - nie zachowały się żadne ślady zabudowań cysterskich

- Dawny klasztor Cystersów w Zemsku - nie zachowały się zabudowania klasztorne, jedynie rezydencja letnia opatów bledzewskich w Starym Dworku

- Opactwo Cystersów w Henrykowie - jedno z najpopularniejszych opactw cysterskich w Polsce, powstałe w latach 20-tych XIII wieku i zarządzane przez Cystersów do dziś, w pięknych barokowych XVII-wiecznych murach mieści się dziś filia Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchowego we Wrocławiu - od 1993 roku wspólny nowicjat dla cystersów w Polsce, Dom Opieki Caritas Św. Jadwigi oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego, kościół Wniebowzięcia NMP i Jana Chrzciciela posiada tytuł Bazyliki Mniejszej, cały zespół jest udostępniony dla turystów

- Dawny klasztor Cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim - w zachowanych do dziś zabudowaniach klasztornych znajduje się oddział Archiwum Państwowego we Wrocławiu oraz Ośrodek Hodowli Zarodowej, a pocysterski kościół stanowi parafialny kościół Najświętszej Maryi Panny i Św. Jakuba Starszego

- Klasztor Cystersów w Krzeszowie - zachowane fragmenty opactwa i pocysterski kościół Wniebowzięcia NMP Łaskawej obecnie znajdują się pod opieką księży diecezjalnych, niezwykle okazała świątynia z dwuwieżową fasadą, Mauzoleum Piastów i zespołem kaplic to jeden z najwybitniejszych dzieł późnego baroku w Polsce, ponadto zachowały się tu pocysterskie: kościół Św. Józefa, Pałac Opacki, Kalwaria Krzeszowska i Kaplica Św. Anny

- Dawny klasztor Cystersów w Lubiążu z XII wieku - zachowane zabudowania klasztorne wraz z pocysterskimi kościołami Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Jakuba pozostają pod opieką Fundacji Lubiąż, która prowadzi tu prace renowacyjne. To największe opactwo cysterskie w Europie! Zdewastowane, acz ciekawe wnętrza udostępnione są dla turystów

- Klasztor Cysterek w Trzebnicy - jeden z najbardziej okazałych opactw XIII-wiecznych w Europie, obecnie w murach pocysterskich mieszczą się: Sanktuarium Św. Jadwigi Śląskiej pod opieką Zgromadzenia Salwatorianów SDS, Dom Generalny Kongregacji Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza oraz Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez boromeuszki

- Dawny klasztor Cystersów w Jemielnicy - zabudowania klasztorne i kościół pocysterski są pod opieką parafii NMP i Św. Jakuba w Jemielnicy

- Dawny klasztor Cystersów w Rudach - pięknie odremontowane zabudowania klasztorne są siedzibą Ośrodka Formacyjno-Edukacyjnego Diecezji Gliwickiej, a pocysterski gotycki kościół Wniebowzięcia NMP stanowi dziś Sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej

- Dawny klasztor Cystersów w Ludźmierzu - do dziś zachował się tu pocysterski kościół - obecnie słynne Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala, z cudowną figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XV wieku

- Klasztor Cystersów w Mogile w Krakowie - Cystersi w opactwie tym przebywają nieprzerwanie od I połowy XIII wieku, klasztorny kościół Najświętszej Maryi Panny i Św. Wacława z I połowy XIII wieku to jedna z najstarszych budowli ceglanych w Polsce

- Klasztor Szklane Domy w Krakowie - klasztor i kościół Matki Boskiej Częstochowskiej i Błogosławionego Wincentego Kadłubka pozostające pod opieką Cystersów z Mogiły i Sióstr Służebniczek i Sercanek

- Opactwo Cystersów w Szczyrzycu - Cystersi w opactwie tym, podobnie, jak w Mogile, przebywają nieprzerwanie od I połowy XIII wieku, zachowany klasztor i kościół Wniebowzięcia Matki Bożej i Św. Stanisława Biskupa to obiekty barokowe, udostępnione dla turystów

- Opactwo Cystersów w Sulejowie z XII wieku - po latach przerwy obecnie nadal opiekują się nim Cystersi, zachował się fragmentarycznie klasztor z cechami romańskimi oraz romański kościół Św. Tomasza Katuaryjskiego wzniesiony prawie w całości z piaskowca

- Opactwo Cystersów w Jędrzejowie - jedno z najstarszych opactw w Polsce, z lat 40-tych XII wieku, obecnie znów siedzibę mają tu Cystersi, a w klasztornym kościele powołano sanktuarium Błogosławionego Wincentego Kadłubka

- Dawny klasztor Cystersów w Koprzywnicy z XII wieku - zabudowania klasztorne i dobrze zachowany kościół pocysterski należy obecnie do parafii Św. Floriana w Koprzywnicy

- Opactwo Cystersów w Wąchocku z XII wieku - zespół klasztorny z kościołem Najświętszej Marii Panny i Św. Floriana jest obecnie znów pod opieką Cystersów, to jeden z piękniejszych przykładów architektury romańskiej w Polsce

Strona Szlaku Cysterskiego

Zaznacz dom w profilu by obliczyć odległość

Noclegi w okolicy

Noclegi Spoko

Powiązane miejsca

Wasze opinie

Nie znalazłem żadnych opinii. Kliknij tutaj, by dodać pierwszą
Newsletter Wypisz się z newslettera
PolskieSzlaki.pl - polskie atrakcje
Copyright 2005-2020
Znajdziesz nas na: