Chełm

Zdjęcia Chełma (18)

Chełm to piękne, historyczne miasto w województwie lubelskim, na wschodnim krańcu Polski, 25 km od granicy z Ukrainą i 50 km od granicy z Białorusią.Historia Chełma

Na terenach dzisiejszego Chełma osadnictwo istniało już od początku naszej ery. Żyła tu wówczas ludność kultury przeworskiej. W X wieku stał gród drewniano-kamienny. Obszar międzyrzecza Wieprza i Bugu wzmocniono natomiast siecią grodów nazwanych później Grodami Czerwińskimi.

W 981 roku tereny te z rąk lackich czyli polskich, przeszły we władanie księcia kijowskiego - Włodzimierza i do XIV wieku, z niewielkimi przerwami należały do Rusi Kijowskiej. W połowie XIII stulecia Król Daniel Halicki (Romanowicz) ustanowił w Chełmie swoją stolicę. Wybudował wówczas zamek oraz kaplicę. Od 1387 roku Chełm ponownie stał się polski.Chełm od początku swego istnienia leżał na ziemiach pogranicza, co wyraźnie widoczne jest w jego dziejach, ale również w religii i zachowanych zabytkach sakralnych. Chełm na przestrzeni wieków był biskupstwem prawosławnym, greckokatolickim, rzymskokatolickim. Znajdowała się tu również gmina żydowska.

W 1648 roku Chełm został spalony przez Kozaków Bohdana Chmielnickiego. Jeszcze później Chełm znajdował się pod zaborem austriackim, w Księstwie Warszawskim, a od 1815 roku pod zaborem rosyjskim. 8 października 1939 roku wojska niemieckie zajęły miasto, a w 1940 roku utworzyły tu zamknięte getto dla ludności żydowskiej. Miasto wyzwolono w lipcu 1944 roku, co ciekawe przez pewien okres Chełm był nieformalną stolicą Polski.

Zabytki w Chełmie

- Podziemia kredowe, ul. Lubelska - unikatowa pozostałość górnictwa kredowego, częściowo udostępniona dla turystów

- Góra Chełmska, ul. Lubelska - wzgórze unickie zwane też Górą Katedralną, Górą Zamkową czy grodziskiem

- Barokowa Bazylika Narodzenia NMP w Chełmie, ul. Lubelska - powstała jako katedra unicka, obecnie katolicka Bazylika Mniejsza na Górze Chełmskiej- Pałac biskupów unickich na wzgórzu unickim, ul. Lubelska (Góra Chełmska)

- Dzwonnica na wzgórzu unickim (można wejść na platformę widokową po zakupie biletu)

- Brama Uściługska (Zamkowa) na wzgórzu unickim

- Kopiec z krzyżem na wzgórzu unickim - sztucznie usypany kopiec o wysokości około 15 m, obecnie pomnik przyrody, kopiec powstał w miejscu dawnego grodziska obronnego z X wieku

- Kościół Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie, ul. Lubelska 55 - cenny zabytek

- Klasztor i Kolegium Pijarów przy kościele Rozesłania (Muzeum Miasta Chełma)

- Cerkiew Św. Jana Teologa, ul. Mikołaja Kopernika - konkatedra diecezji prawosławnej

Zaznacz dom w profilu by obliczyć odległość

Miejscowości w okolicy

Zobacz kolejne

Komentarze

2018-03-06 16:45:23

dorzucę moją subiektywną listę

 

https://chelm4free.pl/chelm-10-powodow-by-tu-zajrzec/

 

 • Podziemne labirynty Chełma mogą liczyć nawet 40 km. I są unikatem na skalę światową! Ich początki giną w mroku historii. Prawdopodobnie po raz pierwszy mieszkańcy osady (podniesionej do rangi miasta przez Władysława Jagiełłę) zaczęli drążyć tunele około XIII w. Pierwsze korytarze powstały w okolicach góry zamkowej. Wbrew pozorom nie było to trudne zadanie, ponieważ Chełm leży na obszarze zbudowanym z miękkich skał: kredy, wapienia oraz margli.
 • Paweł Antoni Fontana (1696–1765) – architekt pochodzący z Włoch, z okolic jeziora Como. Jeden z przedstawicieli architektury barokowej w Polsce, nadworny architekt Pawła Sanguszki, tworzący głównie na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Zaprojektował kościół parafialny w Lubartowie, kościół popauliński we Włodawie, kościół popijarski pw. Rozesłania Apostołów w Chełmie oraz kościół i klasztor misjonarzy w Zasławiu. Paweł Antoni Fontana jest przedstawicielem późnego baroku w Polsce. Jego projekty charakteryzuje dążenie do integracji przestrzeni i bryły, łączenie planu podłużnego z centralnym w celu ujednolicenia wnętrza budowli.(http://teatrnn.pl)
 • Dyrekcja Cała sprawa zaczęła się w 1925 roku, gdy władze odrodzonej Rzeczpospolitej wpadły na pomysł, aby przenieść Dyrekcję Kolei Państwowych znajdującą się w Radomiu nieco bardziej na wschód. Chodziło o lepszą obsługę wschodnich rubieży kraju, a urzędująca w centralnej dzielnicy dyrekcja nie spełniała tej funkcji. Nie mniej istotna była chęć deglomeracji i wzmocnienia słabszych miast. To właśnie dlatego zdecydowano się na mały, niepozorny Chełm. W ciągu kilku lat, mimo protestów niezadowolonych ze zmiany radomian, miał tu powstać nie tylko nowoczesny biurowiec dla pracowników kolejowej dyrekcji, ale też nie mniej nowoczesne osiedle mieszkaniowe – cała w pełni funkcjonalna dzielnica. Prace projektowe nad osiedlem zlecono dwóm architektom: Adamowi Kuncewiczowi i Adamowi Paprockiemu z warszawskiej Spółdzielni Architektonicznej Pracowników Zakładu Architektury Polskiej. W nieco ponad rok (sic!) przygotowali oni koncepcję całej dzielnicy, zaplanowanej na powierzchni ponad 50 hektarów na północny wschód od starego Chełma. Według planów architektów osiedle, wzorowane na koncepcji miasta ogrodu Ebenezera Howarda, miało mieć kształt orła. W miejscu korpusu stanąć miał właśnie budynek biurowy dla 740 pracowników kolei oraz dom mieszkalny dla prezesa (siedem pokoi i kuchnia). Dalej od korpusu, na skrzydłach, zaplanowano 33 domy bliźniacze dla wyższych urzędników i 152 domy wielorodzinne dla pozostałych pracowników.(Filip Springer)
 • Historia Chełma – miasto pogranicza wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny, to w przeszłości miejsce współistnienia wielu narodowości, wyznań i kultur. Od średniowiecza na ziemi chełmskiej mieszkali prawosławni, katolicy i Żydzi. W wiekach późniejszych wyznaniowo-kulturową mozaikę uzupełnili protestanci i grekokatolicy, wyznawcy prawosławia związani z Rzymem unią brzeską. W mieście rozbrzmiewał język polski, ruski i hebrajski. W świątyniach, szkołach i na wąskich uliczkach dawnego Chełma różnojęzyczna społeczność prowadziła codzienne życie. Pozostałością barwnej historii są budowle, obyczaje i niezwykły klimat miasta. Początki Chełma sięgają wczesnego średniowiecza. W epoce pierwszych Piastów region związany był z Grodami Czerwieńskimi, obszarem spornym między Rusią a Polską. W XIII w. ziemia chełmska weszła w skład Księstwa Halicko-Włodzimierskiego, którego najwybitniejszy władca książę Daniel Romanowicz wybudował w Chełmie monumentalny zamek. Budowla stała się główną siedzibą władcy, obdarzonego w 1253 r. tytułem króla Rusi. Tym samym przez prawie półtorej wieku Chełm był się stolicą odrębnego księstwa
 • Przyroda Na odcinku zaledwie sześciu kilometrów spotkamy aż 11 pomników przyrody, w tym pojedyncze drzewa lub ich grupy.W ich sąsiedztwie lub na trasie spaceru rośnie wiele innych interesujących roślin, a przy okazji możemy również zapoznać się z zabytkami Chełma – świadkami ciekawej i burzliwej historii tego miasta. W niewielkiej odległości od miasta : Brzeźno – florystyczny i torfowiskowy rezerwat przyrody, Bagno Serebryskie – torfowiskowy rezerwat przyrody, Wolwinów – florystyczny rezerwat przyrody, Stawska Góra – florystyczny rezerwat przyrody, Torfowisko Sobowice – torfowiskowy rezerwat przyrody,
 • Galeria 72 Inicjatorem i pomysłodawcą Galerii 72 w Chełmie był Kajetan Sosnowski – artysta należący do ścisłej czołówki polskiej awangardy powojennej. Od początku swego istnienia do chwili obecnej Galeria 72 – integralnie związana z Muzeum Ziemi Chełmskiej – mieści się w zespole architektonicznym popijarskiego klasztoru, przylegającego do wysokiej klasy późnobarokowego kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów. Łącznie chełmska kolekcja sztuki współczesnej posiada blisko 2000 obiektów z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki, rysunku, fotografii i instalacji, w tym 397 przykładów sztuki obcej oraz 158 prac autorstwa Polaków zamieszkałych na stałe poza granicami kraju.
 • Wodniczka jest jednym z najrzadszych ptaków wróblowych kontynentalnej Europy. W roku 2012 krajowa populacja liczyła ponad 3250 śpiewających samców. Stanowi to ok. 25 proc. populacji światowej, co czyni Polskę liderem w skali całej Unii Europejskie.Na obszarze Chełmskich Torfowisk Węglanowych w roku 2012 obserwowano 195 śpiewających samców wodniczki.
 • Stalag 319 – był jednym z największych obozów na ziemiach polskich. Przyjmuje się, iż przez Stalag 319 w Chełmie przeszło około 200 000 jeńców z czego około 90 000 poniosło śmierć.
 • 10 minut od Chełma – w okolicy ok 10 minut od Chełma mamy sporą liczbę atrakcji turystycznych. Zamki i grodziska: Krupe, Sielec, Chełm, Przysiółek, Sajczyce, Bieławin, Stołpie, Busówno, Horodysko, Busieniec, Pohulanka, Kukawka, Zagrody, Siedliszcze, Kanie. Rezerwaty: Wolwinów, Srebrzyszcze, Brzeźno, Rozkosz, Sobowice, Stawska Góra. Drewniana architektura: Dubienka, Sawin, Wojsławice. Pałace i parki podworskie: Sielec, Rejowiec, Kanie, Siedliszcze, Kulig, Chylin, Świerże, Dorohusk, Wólka Leszczańska, Kasiłan, Depułtycze, Raciborowice, Srebrzyszcze, Bończa, Krasne, Mogilnica(moj faworyt), Okszów, Staw, Strzelce, Wojsławice, Zamieście. I piramida w Krynicy !
 • Ludzie – Stanisław Skibiński, Kazimierz Janczykowski, Konstanty Prożogo, Ida Haendel, Kazimierz Andrzej Jaworski, Stanisław Minkiewicz, Kliment Redko, Wacław Iwaniuk, Wacław Rzewuski, Samuel Chruścikowski, Simon Mondzain, Paweł Antoni Fontana, Daniel Halicki, Szmul Mordechaj Zygielbojm, Zenon Waśniewski, Wiktor Ambroziewicz, Jakub Jan Susza,
 • GOLEM też jest z Chełma !

 

2016-04-10 12:49:31

Pozostałości po działalności przemysłowej.Zbierajmy listę.

Ja na początek podaję - KolejowaxStarościńska - reszta muru F-ki Daumana - powojennej Winiarni - niestety nie ma tam nawet tabliczki informacyjnej.

2016-03-28 21:54:36

[cytuj autor=' Ramirez']Zastanawia mnie mania pisania w internecie przez niektórych  na sredniej wielkości miasta "miasteczko" Miasteczko to może mieć 10 tysiecy mieszkanców a nie 65 jak w tym przypadku. [/cytuj]

A kto ustala jak się pisze?Mieszkańcy dużych wsi,jak np. Warszawa.

2016-03-28 20:35:44

Zastanawia mnie mania pisania w internecie przez niektórych  na sredniej wielkości miasta "miasteczko" Miasteczko to może mieć 10 tysiecy mieszkanców a nie 65 jak w tym przypadku.

2014-06-11 13:15:24

2,Religijne.Na płn.od Ziemii Chełmskiej-Pratulin i parafia w Kostomłotach-neounicka,która kultywuje pamięć Męczenników Pratulińskich,zamordowanych w 1874 w trakcie przejmowania cerkwi unickiej przez prawosławną hierarchię.23 stycznia,w Chełmie,na Górce,w dawnej katedrze unickiej,obecnie bazylice mniejszej /tytuł dał Jan Paweł II/ pod wezwaniem NNMPanny,odbywają się nabożeństwa ku ich czci.A rola Chełma - w 1875 zlikwidowały władze carskie ostatnią diecezję unicką - chełmską.Obecnie nie ma parafii unickiej w Chełmie,parafia lubelska stara się ją reaktywować z siedzibą w kaplicy Św.Mikołaja - dawnej kaplicy unickiego seminarium duchownego,w którego gmachu istnieje obecnie szkoła.

2014-06-11 11:52:33

No bardzo ładnie :) im więcej konkretów tym lepiej i perełki architektoniczne i nowe atrakcje typu własnie kolejki turystyczne, to wszystko są istotne i na czasie informacje turystyczne

2014-06-11 11:37:10

Carskie ślady.

1,Kolej - w latach 70 XIX wieku uruchomiono linię kolejową z Dęblina,przez Chełm,do Kowla,i dalej do Kijowa.W Dęblinie jest drewniany dworzec,a na trasie do Chełma pozostało jeszcze trochę charakterystycznych budynków dworcowych z czerwonej cegły np.Świdnik,Zawadówka.Z Chełma do Włodawy ma być przywrócona komunikacja pasażerska na trasie uruchomionej w latach 80 XIX wieku linii kolejowej do Brześcia Litewskiego.Przy tej trasie jest Sobibór.

cdn.

2014-06-11 09:54:53

Teraz rozumiem.

2014-06-11 09:49:14

Pisałam Ci przed chwilą w poście abyś nie odsyłał nie wiadomo gdzie, tylko tutaj pisał co, gdzie, kiedy, jakieś zdjęcia :) To nie takie trudne ładnie zapromować swój region :) Weź przykład z dziewczyn, od myślników wypisz jakieś konkretne atrakcje, możesz z adresem, linkiem, możesz nawet dodać opis atrakcji, który ja później zatwierdzam, naprawdę mamy sporo tutaj możliwości a nie pisać o Facebooku.

Ostatnio edytowany: 2014-06-11 09:50

2014-06-11 09:44:30

Niestety nie rozumiem.

2014-06-11 09:34:01

[cytuj autor='Sawa Andrzej']Sporo ciekawych obrazków i dyskusji jest na Facebooku na Chełm. [/cytuj]

Ręce opadają Andrzeju! 

Nie tylko Danusię-  również mnie skutecznie zniechęciłeś do dalszej dyskusji.

Pozdrawiam :-)

2014-06-11 08:09:36

Sporo ciekawych obrazków i dyskusji jest na Facebooku na Chełm.

2014-06-11 08:01:50

Może racja.Postaram się.

2014-06-11 07:52:04

Andrzeju wywiązał się temat o woj. lubelskim czy też regionie lubelskim, jakby na to nie patrzeć, wchodzi w to również Lublin Zamość itp. I to Ty powinieneś się z tego cieszyć najbardziej jako mieszkaniec. Nikt z centrum Polski nie pojedzie w woj. lubelskie żeby odwiedzić sam Chełm, z całym szacunkiem, jedzie się tam, aby zwiedzić region, Chełm przy okazji jak komus starczy czasu, bo to inne ośrodki są bardziej znane. Tak więc jak najbardziej polecaj Chełmszczyznę i to konkretne atrakcje a nie co można znaleźć w internecie, ale nie neguj wypowiedzi innych, którzy odwiedzili już Twoje strony i pobliskie. I tak na pewno znasz Lubelszczyznę lepiej niż każdy z nas, warto żebyś i ją zapromował, bo dla nas czyli całej reszty Polski, Lubelszczyzna to właśnie całe tamte okolice i nie ma sensu się w geografię lokalną zagłebiać.

2014-06-10 23:04:35

Postaram się,a narazie proszę wrzucić na Google - klimat pagóry chełmskie.Dzisiaj to zrobiłem i znalazłem sporo ciekawych materiałów.Sam tyle co tam znalazłem nie dam rady zacytować.

2014-06-10 22:54:07
Z wielka niecierpliwoscia czekamy na wycieczki, opisy i zdjecia Chelmszczyzny, a nie tylko slowa krytyki ;-)
2014-06-10 22:31:05

[cytuj autor=' Danusia']Andrzeju,dokładnie o tym wiem, znam geografię Polski, ale opisałam to,co do tej pory dane mi było zobaczyć w tym regionie. Myślałam,że temu właśnie służyć ma ta dyskusja-promocji regionu lubelskiego,zamojskiego, chełmskiego. (Chełm, Zamość- wspomniałam przecież  i o  tych miastach) Nie sposób przecież zwiedzić i zobaczyć od razu wszystko,zwłaszcza ,gdy mieszka się 700 km dalej . Nie mniej jednak dziekuję Ci za pouczenie mnie w tej kwestii , udało Ci się skutecznie zniechęcić mnie do  dalszego wypowiadania się w tym temacie. [/cytuj]

 

Nie chodziło mi nigdy o zniechęcanie,i nie jestem wrogiem moich sąsiadów.Po prostu uważam,że trochę znam Chełmszczyznę,inne okolice słabiej,bo nie jestem omnipotentny.

Każdy zna swój kawałek Rzeczypospolitej,a czasem coś innego.

Co do Chełma,to ciekawe,co dadzą ostatnie badania archeologiczne na Górce - Zamek Króla Daniela i Katedra.Podobno forsa będzie - fundacja Poroszenki ma dalej dofinansowywać.Kilka dni temu byłem na otwarciu wystawy w Muzeum Chełmskim -parę ciekawych,dość niecodziennych zabytków pokazano.Np.kawałki macewy znalezione na terenie dawnej synagogi - podobno to bardzo dziwne.

 

2014-06-10 22:10:33

Andrzeju,dokładnie o tym wiem, znam geografię Polski, ale opisałam to,co do tej pory dane mi było zobaczyć w tym regionie. Myślałam,że temu właśnie służyć ma ta dyskusja-promocji regionu lubelskiego,zamojskiego, chełmskiego. (Chełm, Zamość- wspomniałam przecież  i o  tych miastach) Nie sposób przecież zwiedzić i zobaczyć od razu wszystko,zwłaszcza ,gdy mieszka się 700 km dalej . Nie mniej jednak dziekuję Ci za pouczenie mnie w tej kwestii , udało Ci się skutecznie zniechęcić mnie do  dalszego wypowiadania się w tym temacie.

2014-06-10 22:00:06

[cytuj autor=' Danusia'][cytuj autor=' Danuta']Witaj Danusiu! Oczywiście- lubelszczyzna jest piękna i posiada sporo cennych perełek. Sam Lublin jest przeuroczy, a w zakrystii z efektem akustycznym byłam- to niezwykłe wrażenie. Mnie w tym rejonie zachwycały zabytki, bogata historia, ale również przyroda. Znajdywałam tam miejsca gdzie jakoby czas stanął w miejscu.  Z ogromną przyjemnością powspominałam czytając wymienione przez Ciebie atrakcje. Pozdrawiam serdecznie :-) [/cytuj]   Dzięki Danusiu za wsparcie. Od razu lepiej się poczułam. :-) Lubelszczyna bardzo mi się podoba, chciałam to w swoim poście  podkreślić. [/cytuj]

 

Między Bugiem a Wisłą jest Chełmszczyzna,Zamojszczyzna,Lubelszczyzna i inne okolice.

2014-06-10 21:52:55

[cytuj autor=' Danuta']Witaj Danusiu! Oczywiście- lubelszczyzna jest piękna i posiada sporo cennych perełek. Sam Lublin jest przeuroczy, a w zakrystii z efektem akustycznym byłam- to niezwykłe wrażenie. Mnie w tym rejonie zachwycały zabytki, bogata historia, ale również przyroda. Znajdywałam tam miejsca gdzie jakoby czas stanął w miejscu.  Z ogromną przyjemnością powspominałam czytając wymienione przez Ciebie atrakcje. Pozdrawiam serdecznie :-) [/cytuj]

 

Dzięki Danusiu za wsparcie. Od razu lepiej się poczułam. :-) Lubelszczyna bardzo mi się podoba, chciałam to w swoim poście  podkreślić.

2014-06-10 12:23:26

No to Danuto czekamy na Twoje perełki, więsz że lubimy takie mało znane atrakcje :)

2014-06-10 11:33:54

Nie wiem czy kręcę nosem - jeżeli chodzi  możliwe utopienie,to może to być dodatkowa atrakcja - po prostu jest u nas bardzo ciekawie,nawet ekstremalnie.

2014-06-10 09:35:19

[cytuj autor='Piernikarczyk Anna']Sporo tego zwiedziłyście :) [/cytuj]

Tak Aniu! Podczas wyjazdów zwiedzam naprawdę sporo- ze szczególnym uwzględnieniem miejsc mało popularnych. Zawsze staram się  rozmawiać z mieszkańcami danego regionu i to Oni naprowadzxają mnie na kolejne miejsca. 

Wszystko dokładnie na bieżąco notuję w "dzienniku pokładowym" i tylko notoryczny brak czasu nie pozwala na szczegółowe uzupełnienie i opisanie odwiedzanych miejsc w PSz.

Uważam, że w każdym zakątku kraju można znaleźć ciekawe i atrakcyjne perełki. 

Pozdrawiam serdecznie :-)

2014-06-10 09:29:22

Sporo tego zwiedziłyście :)

2014-06-10 09:24:22

Nie rozumiem Ciebie Andrzeju!

Najpierw zapraszasz do komponowania atrakcji Lubelszczyzny, a jak zaangażowała się Danusia i pięknie wymieniła ciekawe miejsca- to strasznie kręcisz nosem. A fe!

Nie bądź taki wstrętny, bo nie masz powodów. Tutaj znajdujesz przyjaznych ludzi- z różnych zakątków kraju - takich którym chce się pogrzebać w pamięci i znaleźć ciekawe miejsca- podpowiadając je innym.

Bo właściwie to takim stanowiskiem możesz bardziej zniechęcić,  niż zachęcić do przyjazdów w lubelskie osób które nie znają jeszcze tych terenów.

A przecież jest tam tak pieknie.

No to może wymienię chociaż część tych miejsc  które widziałam, a które są nie aż tak bardzo popularne:

Sosnówka- Muzeum I.J.Kraszewskiego

Skansen w Holi

Ziemia Lubelska to miejsca związane z historią tą dawną i z okresu II wojny światowej, a nawet i po. Tam przecież są Lasy Janowskie ze śladami największej na ziemiach polskich Bitwy Partyzanckiej w 1944

Miejsca promujące produkty regionalne z możliwością prezentacji jak : 

Olejarnia  w Ruszowie

Gospodarstwo pasieczne Mokrelipie /pozdrawiam pani Małgosiu!/

Piszesz o mało komfortowym chodzeniu „po mokrym”- a  Sobiborski Park Krajobrazowy z miejscem pamięci i bogatą historią i gdzie znajduje się jedna z największych w Europie ostoja żółwia błotnego.

Osoby nie lubiące takich warunków nie jadą nad Bagna Biebrzańskie czy na Lubelszczyznę, tylko na deptak do jakiegoś kurortu. Tam jest sucho! :-)

Wąwozy lessowe są na sporej części regionu. W Sandomierzu wąwóz św.Królowej Jadwigi. A Topólcza z malowniczym wąwozem i przepięknym kościołem- dawną cerkiewką?

I tak mimo woli wyszedł mi dalszy ciąg kompozycji atrakcji Lubelszczyzny.

Pozdrawiam serdecznie :-)

 

 

 

 

2014-06-10 09:21:11

Witaj Danusiu!

Oczywiście- lubelszczyzna jest piękna i posiada sporo cennych perełek. Sam Lublin jest przeuroczy, a w zakrystii z efektem akustycznym byłam- to niezwykłe wrażenie. Mnie w tym rejonie zachwycały zabytki, bogata historia, ale również przyroda. Znajdywałam tam miejsca gdzie jakoby czas stanął w miejscu. 

Z ogromną przyjemnością powspominałam czytając wymienione przez Ciebie atrakcje.

Pozdrawiam serdecznie :-)

2014-06-09 15:25:17

Danusiu,jestem wstrętny,i dlatego może piszę sztampowo.Wojna polsko-rosyjska w 1792,była bitwa pod Zieleńcami i po niej ustanowiono Virtuti Militari,które wręczono,chyba przed bitwą pod Dubienką,a więc na Ziemi Chełmskiej.Może już pisałem,ale w moich okolicach jest ciekawe miejsce - Hrubieszów - miejsce braterstwa broni między podziemiem poakowskim i UPA - rozbicie więzienia w Hrubieszowie.

A co do krajobrazu,to mówi się o wąwozach lessowych pod Kazimierzem,a "debry" w okolicach Wojsławic?

 

Nie wiem czy zachęcać do chodzenia po "mokrym",czyli między szosą włodawską,a Bugiem?Prawie można się utopić.

Ostatnio edytowany: 2016-04-10 12:34

2014-06-09 15:13:10

Przepraszam,że napisałam  w takim razie taką sztampę. Myślałam,że miło będzie  poczytać o swoim terenie jeszcze kilka pozytywnych słów. Pomyliłam się. No cóż, napisałam o tym,co dane mi było zobaczyć podczas kilku wyjazdów  w lubelskie. Być może kiedyś zobaczę jeszcze inne  miejsca w regionie,do których chciałabym dotrzeć ,a jest ich parę.

2014-06-09 14:50:54

Proszę po raz kolejny - Lubelszczyzna to tylko okolice Lublina - od Piask do Puław.Obecne woj.lubeskie to kilka regionów - Lubelszczyzna,Chełmszczyzna,może Zamojszczyzna i kilka fragmentów innych historycznych regionów.

2014-06-09 12:17:26

Uważam,że lubelszczyzna jest piękna i ma się czym promować. Byłam kilkakrotnie w tym regionie, nie poznałam jednak wszystkiego. Zaledwie malutki fragment tego,co ten region kraju ma do zaoferowania pod względem turystyki.

Sam Lublin-stolica regionu jest pięknym miastem. Urzekła mnie jego Starówka,nietypowy,owalny plac przed zamkiem,plątanina uliczek z kamiennymi tablicami upamiętniającymi słynnych mieszkańców miasta. Bardzo ciekawe są podziemia lubelskie biegnące pod Starym Miastem. Z Wieży Trynitarskiej można podziwiać rozległą panoramę miasta,a w pobliskiej katedrze zwiedzić fantastyczny Skarbiec,podziemia oraz niezwykłą, akustyczną Zakrystię. ( swoista ciekawostka,o której nie każdy wie). W pobliżu Lublina znajduje się Muzeum na Majdanku-obóz zagłady z czasów II wojny światowej,miejsce,który każdy Polak powinien choć raz w życiu zobaczyć. Muzeum Wsi Lubelskiej,to kolejne miejsce,gdzie warto zajrzeć.

A poza tym:

W Chełmie, poza urodą samego miasta, warto zobaczyć oczywiście niezwykłą kopalnię kredy z duchem Bieluchem w tle. Zamość ma do zaoferowania oprócz jedynego w tym regionie ZOO, ciekawy,znany w całym kraju Rynek. To w tym mieście urodził się Marek Grechuta,co zostało na jednym z domów w centrum miasta uwiecznione.

Kozłówka i piękny dworek Zamoyskich, Łęczna-miasto leżące między dwiema rzekami ( Wieprza i Świnka) z muzeum regionalnym w dawnej synagodze.,Świdnik i chyba niepowtarzalna kolonia susłów na trawach lotniska, Janowiec i ciekawy zamek w paski,Lubartów i pałac Sanguszków,Puławy i urokliwa świątynia Sybilli,o Kazimierzu nad Wisłą i Nałęczowie już nie wspominając.

Uff...jest tego trochę na lubelszyczźnie. W każdym razie ja się nie nudziłam,codziennie coś ciekawego oglądaliśmy,pomimo,że niektóre miejscowości,jak np. Świdnik i Łęczna to stosunkowo młode miasta,nie posiadające zbyt wiele spektakularnych zabytków. A dodatkowym atutem lubelszczyzny,bez wątpienia jest przyroda oraz wspaniałe i liczne jeziora. Na mnie ten region zrobił bardzo pozytywne wrażenie. Byłam,widziałam,polecam.

Ostatnio edytowany: 2014-06-09 12:19

2014-06-09 11:43:17

Niestety chyba macie rację.

Ale Wy możecie właśnie na tym forum podpowiadać regionalne atrakcje i tym samym zmobilizować do odwiedzania Chełma i okolic.

W ub. roku- zachęcona przez Elę konkretnymi atrakcjami i interesującymi miejscami- spędziłam urlop  na Dolnym Śląsku. Wielokrotnie było to wędrowanie nie Polskimi, ale Eli szlakami.

Jestem - pewnie nie tylko ja- otwarta na propozycje.  Andrzeju! Zachęcam do obszerniejszej  prezentacji regionu w którym mieszkasz. Nie wykluczone, że w przyszłości zawędruję do Chełma i podreptam "Twoimi" właśnie szlakami. Nie ma tutaj na PSz za dużo nowych informacji o tym regionie. 

Pozdrawiam serdecznie z upalnych Tychów :-)

2014-06-09 10:01:49

Niestety to fakt.

2014-06-09 09:49:42

Jak długo żyję i jestem w miarę świadomym słuchaczem tego, co mówią i obiecują politycy, słyszę to, że moje miasto (władze) stawia na turystykę. Lata mijają, dekady mijają, a jak było, tak jest. Miasto z przepięknym i czystym jeziorem nie przyciąga praktycznie wogóle turystów. Ten, kto przyjeżdza do mojej miescowości, rzadko kiedy zostaje tu dłużej niż kilka godzin, ba, dłużej niż jeden dzień. A miasto gnuśnieje, popada w ruinę i degrengoladę. Cechuje je słaba baza noclegowo-turystyczna, a to jest spory minus, delikatnie mówiąc.

To taka wersja w skali mikro tego, co dzieje się w wielu regionach naszego kraju. Nie mówię, że na Lubelszczyźnie nic się nie dzieje, jeśli chodzi o promowanie regionu, chodzi mi raczej o to, że niektóre z lokalnych władz są gnuśne, mało odważne, a ich działania cechuje zachowawczość i tchórzostwo. Niektóre w skali mniejszej, niektóre w skali większej.

2014-06-08 12:05:10

Cieszy mnie Twoja wypowiedź.Potwierdza to moje spojrzenie,że Chełm dla "obcych" może być atrakcyjny.Potrzeba nam takich honorowych ambasadorów Chełma.

Dziękuję.

2014-06-08 11:57:35

W dzisiejszych czasach moda to sprawa najważniejsza :) My możemy się pochwalić, że Chełm odwiedziliśmy i bardzo nam się te rejony spodobały, i drogi dobre i zabytki w wielu miejscach odnowione

2014-06-08 10:37:38

Trzeba stworzyć modę na okolicę.Szczególnie Ziemia Chełmska mogłaby być modna.To region pogranicza wszelkich rodzajów.Włodawa to dawniej teren WKLitewskiego.Chełmszczyzna to ziemia nadbużańska,oddzielająca Ruś od ziem polskich.Chełm to jedno z kilku stołecznych,królewskich miast na terenie obecnej Polski - Gniezno,Poznań,Kraków,Warszawa i właśnie Chełm.Wiele wyznań,po których zostało wiele śladów.A i warto zobaczyć teren Chełmskiego Zagłębia Węglowego.

A przy okazji - chcecie przyjechać do Torunia - zapraszam pod Chełm.

Ostatnio edytowany: 2016-03-28 21:26

2014-06-08 09:29:33

Pięknie :) Jasne że nie wszyscy chcą tylko do kurortów, prawdą jest tylko niestety to, że Ci co do kurortów, to więcej kasy zostawiają i też mają możliwość jej wydania, tym sposobem te biedniejsze regiony nadal się tak nie bogacą, dlatego żeby turystyka przynosiła pieniążki gminom i regionom biedniejszym, to musi też być ta infrastruktura choćby skromna.

2014-06-07 21:50:44

[cytuj autor='Sawa Andrzej']Niestety,nie jestem takim optymistą.Jesteśmy daleko od zdefinowania produktów turystycznych.Popatrzmy na Mazury - Kraina 1000 jezior,konkretny produkt uzupełniany "drobiazgami".A co między Bugiem a Wisłą?Punktowe atrakcje - Lublin,Kazimierz,Nałęczów,Puławy,Zamość,no i Roztocze.Na Mazurach wiadomo co można mieć na 2 tygodniowcy urlop - woda,las,a u nas co możemy zaproponować?Są ludzie leniwi,którym się nie chce komponować pobytu,chcą na gotowe.Bogatsi chcą mieć za forsę wszystko przygotowane,no i na tzw. zadupie nie chcą jeździć,bo czym się pochwalą - wydałem forsę i leżałem pod gruszą?   Potrzebna nam odwaga w definiowaniu naszego obszaru. [/cytuj]

Dodam tylko, że jest jeszcze sporo osób które wolą - jak napisałeś "zadupie"- gdzie świeże powietrze, cisza, spokój i gdzie nie jest tłoczno  od kurortu na Mazurach czy w innym popularnym miejscu. A wypoczywać można niekoniecznie cały urlop leżąc pod gruszą - tylko zwiedzając,, poznając lokalne atrakcje, a jest ich w lubelskim naprawdę sporo.

Pozdrawiam serdecznie :-)

 

2014-06-07 21:42:24

c.d. kompozycji:

Parki Narodowe : Poleski Park Narodowy z rozległymi torfowiskami

i Roztoczański Park Narodowy  ze sporą ilością pomnikowych drzew.

 

Przenikanie kultur , Sanktuaria:

Jabłeczna z prawosławnym zespołem Klasztornym,

Kodeń- Sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej,

Krasnobród- Sanktuarium Matki Boskiej Krasnobrodzkiej 

Leśna Podlaska- Sanktuarium Matki Boskiej Leśniańskiej

Pratulin i Kostomłoty- Sanktuaria Unitów Podlaskich 

Radecznica- Sanktuarium św. Antoniego 

Wąwolnica- Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej - najważniejsze sanktuarium na Lubelszczyźnie

 

Pozdrawiam serdecznie :-)

2014-06-07 21:39:32

Pieknie Andrzeju! Lubię takie wyzwania. Lubelskie darzę ogromną sympatia, chociaż nie znam go aż tak dobrze. Wiele lat temu byłam na urlopie we Włodawie, a w późniejszym czasie - parokrotnie w Zwierzyńcu. Za każdym razem odkrywałam nowe atrakcyjne miejsca i prawdziwe perełki.

A zmienia się wiele, Przybywa szlaków, lubelszczyzna pięknieje.

Do Twojej listy dodaję:

System obronnych  umocnień tzw. linii Mołotowa - betonowe schrony wielokrotnie 3 kondygnacyjne- obejmujące wschodnie Roztocze.

2014-06-07 11:43:10

Zapraszam do komponowania.

1,Przyroda czysta - trójkąt między Chełmem,Dorohuskiem i Włodawą - sławne bagna,dolina nieuregulowanego Bugu,gospodarstwa agroturystyczne,rosnąca liczba małych stadnin,szlaki rowerowe,dla prawdziwych turystów,dla tych co chcą odpocząć w ciszy.Narazie dość pusto.

2,Roztocze,Zamość,Zwierzyniec - bardziej znany teren,dla prawdziwych turystów.

3,Szlak wyznaniowy - od Kaplicy Św.Trójcy na Zamki Lubelskim - najdalej na zachód bizantyjski wystrój kaplicy rzymskokatolickiej,Rejowiec - za Mikołaja Reja gniazdo kalwinów,Chełm - pierwsze miasto w Rzeczypospolitej,miasto MBChełmskiej - pod którą Jan Kazimierz zwyciężył pod Beresteczkiem w 1651,które było jednocześnie stolicą dwóch diecezji - katolickiej i prawosławnej,później unickiej,no i wg.wielu żydowskich dowcipów - miasto najgłupszych Żydów,zwanych też mędrcami chełmskimi- opisani m.in.przez Singera,Wojsławice - jedna z niewielu zachowanych synagog,wspaniała ceglana dzwonnica,cmentarze wielu wyznań,w wielu miejscach - Łopiennik,Chełm....,Włodawa - znane miasto wielu wyznań.

To wstępna przymiarka.

2014-06-07 10:19:33

Niestety,nie jestem takim optymistą.Jesteśmy daleko od zdefinowania produktów turystycznych.Popatrzmy na Mazury - Kraina 1000 jezior,konkretny produkt uzupełniany "drobiazgami".A co między Bugiem a Wisłą?Punktowe atrakcje - Lublin,Kazimierz,Nałęczów,Puławy,Zamość,no i Roztocze.Na Mazurach wiadomo co można mieć na 2 tygodniowcy urlop - woda,las,a u nas co możemy zaproponować?Są ludzie leniwi,którym się nie chce komponować pobytu,chcą na gotowe.Bogatsi chcą mieć za forsę wszystko przygotowane,no i na tzw. zadupie nie chcą jeździć,bo czym się pochwalą - wydałem forsę i leżałem pod gruszą?

 

Potrzebna nam odwaga w definiowaniu naszego obszaru.

2014-06-06 22:26:20

Nie spodziewałam się że będzie aż takie poruszenie tematem, ale bardzo mi miło,że ten temat dla wielu osób jest ważny :) Bardzo się cieszę, że województwo lubelskie odnosi coraz większe sukcesy w promowaniu się :) 

2014-06-06 21:15:18

Właśnie przed chwilą wróciłam z Chorzowa gdzie na Targach Turystycznych prezentowane są różne Regiony Polski. Jedno z największych stoisk należało do przedstawicieli województwa lubelskiego!

Skorzystałam bardzo, zaopatrując się w mapy, przewodniki a co najwazniejsze - informacje od kompetentnych wystawców.

Więc widzę, że  coś wreszcie drgęło z promocją turystyki!

Pozdrawiam i zapraszam do Chorzowa!

2014-06-05 11:51:36

Wszędzie są rozmaite Wydziały Promocji,są etaty,są fundusze,ale są tam głównie urzędnicy,a nie ludzie zaangażowani.Szczególnie w biedniejszych rejonach turystyka jest szansą dla rozwoju,ale zwykle władza tego nie widzi,bo zajęta jest tylko administrowaniem.Może na jesieni,przy okazji wyborów,pojawią się ludzie,którzy wyjda poza administrowanie.Szukajmy takich.

2014-06-05 11:44:38

Dziękujemy Danusiu za "promocję" :) Ja nawet nie należę do super odważnych osób, które by zagadały każdego, ale juz na pierwszy rzut oka w takich IT widać, że ktoś ma smykałkę i robi to co lubi,a ktoś siedzi bo musi, i później właśnie jak ktoś taki decyduje o promocji regionu to nie dziwi fakt, że tak to wygląda a nie inaczej

A my staramy się promować wszystko, co fajne i kogos może zachęcić, nei tylko w znanym regionie, ale i w całkowicie nieznanym, czy ktoś nam w tym pomaga czy też nie. 

A trzeba przyznać, że niektóre IT są świetnie przygotowane, mają właśnie mapki za darmo, nawet jakieś gadżeciki dla dzieci do kolorowania np. i przede wszystkim obsługa miła i pomocna, to najważniejsze.

Ostatnio edytowany: 2014-06-05 11:47

2014-06-05 11:05:24

Może Lubelskie jako region i prężna Regionalna Informacja Turystyczna powinna lepiej działać. Tak jest, że czasem aż się proszę o jakieś inicjatywy i odzew przy akcjach i czasem zero odpowiedzi ze strony działów promocji miast i regionów. A szkoda, przecież PS to też świetny sposób na zaistnienie w świecie turystyki. Nie mówię tu oczywiście tylko o lubelskim, ale trochę w tym racji że są regiony ogólnie "mało dostępne i otwarte". Ogromną widać czasem różnicę między zachowaniem ludzi którzy przecież własnie tym się zajmują - promocją swojej "małej ojczyzny" - to ich zadanie, czasem są chętni a czasem kolejne maile i inne próby kontaktu kończą się brakiem odpowiedzi. W przypadku niektórych nadal panuje model przesiedzieć na krzesle, odebrac wypłatę i do domu. A jak nie ma wielkiej inicjatywy za grubą kasę, to palcem nie kiwnę. To jest smutne! 

Aniu! podpisuję się pod Twoją wypowiedzią obiema rękami! Jakiś czas temu promowałaś w woj lubelskim- Szumy nad Tanwią i Susiec.

Dotarłam tam- do informacji turystycznej, powołując się na PSz, że właśnie tu uzyskałam informację o tym terenie. Prosiłam też o jakieś materiały reklamowe, mapki, cokolwiek...

Pan wzruszył ramionami, że skoro dotarłam to pewnie już wszystko wiem. Odeszłam z niczym...

Miał pecha, bo spotkałam go w nastepnym roku na Targach Turystycznych w Bytkowie. Bardzo się zdziwił kiedy przypomniałam mu o inicjatywie PSz i Twojej promocji Suśca jako atrakcji. I o tym jak totalnie obojętnie mnie potraktował. Tam w Katowicach też niewiele miał do rozreklamowania.

To był przykład zupełnie nieodpowiedzialnego pracownika inf.turystycznej który żyje aby posiedzieć na krześle i odebrać wypłatę. No i jeszcze delegacja do Katowic... Myślę, że to była jedna z tych osób o których piszesz, że próby mailowania i telefonicznego kontaktu pozostają bez odpowiedzi. Smutne to...

Pozdrawiam serdecznie :-)

2014-06-05 10:49:14

Następny problem to brak wiedzy na temat naszej okolicy i zakompleksienie.Często nie potrafimy zaproponować atrakcji naszej okolicy,bo nie wiemy co,a i uważamy,że to nie jest atrakcyjne.   [/cytuj]

To prawda! Smutne  jest również kiedy pracownik lokalnej informacji turystycznej nie jest zainteresowany wskazaniem ciekawych miejsc w terenie. Czasem mam wrażenie że pracują tam ludzie przypadkowi zupełnie nie zainteresowani promocją regionu. Nie potrafią, a pewnie i nie chcą wskazywać atrakcji. Same ulotki leżące na stoliku to nie wszystko. Fakt- bieda jest w głowach.

Pozdrawiam serdecznie :-)

2014-06-05 09:37:40

Bieda jest w głowach.Dla turystyki to nie jest obecnie problem,bo minimalna baza jest praktycznie wszędzie.Problem w promocji,a właściwie w komponowaniu "towaru turystycznego".Likwidacja tzw. małych województw to jednocześnie likwidacja szczebla w tzw.organizacji turystyki.Przecież tylko powiaty takie jak obecne duże miasta wojewódzkie mogą samodzielnie zaproponować w miarę dużą ofertę turystyczną.Forsa na promocję jest na szczeblu wojewódzkim i w rezultacie jest produkcja reklam o niczym z hasełkami ogólnymi.

Następny problem to brak wiedzy na temat naszej okolicy i zakompleksienie.Często nie potrafimy zaproponować atrakcji naszej okolicy,bo nie wiemy co,a i uważamy,że to nie jest atrakcyjne.

 

2014-06-05 07:57:08

Ewelino, my z kolei zmagamy się z wizerunkiem jakoby tylko na Śląsku węgiel, smród i brud. A przecież mamy atrakcji tyle że szok i pięknych miejsc. Od kilku lat prawdą jest, że regiony zaczynają się promować, najczęściej Małopolska i Dolny Sląsk właśnie, ale od kilku lat widzę wzmożoną akcję świętokrzyskiego, głownie w Internecie ale nie tylko. Tak oczywiście taniej, i są efekty jak sądzę, widać to nawet w naszych Top Atrakcjach czym byłam zdziwiona. Może Lubelskie jako region i prężna Regionalna Informacja Turystyczna powinna lepiej działać. Tak jest, że czasem aż się proszę o jakieś inicjatywy i odzew przy akcjach i czasem zero odpowiedzi ze strony działów promocji miast i regionów. A szkoda, przecież PS to też świetny sposób na zaistnienie w świecie turystyki. Nie mówię tu oczywiście tylko o lubelskim, ale trochę w tym racji że są regiony ogólnie "mało dostępne i otwarte". Ogromną widać czasem różnicę między zachowaniem ludzi którzy przecież własnie tym się zajmują - promocją swojej "małej ojczyzny" - to ich zadanie, czasem są chętni a czasem kolejne maile i inne próby kontaktu kończą się brakiem odpowiedzi. W przypadku niektórych nadal panuje model przesiedzieć na krzesle, odebrac wypłatę i do domu. A jak nie ma wielkiej inicjatywy za grubą kasę, to palcem nie kiwnę. To jest smutne!

Ostatnio edytowany: 2014-06-05 08:02

2014-06-05 00:19:31

Ewelino! Czy wogóle istnieje  coś takiego  jak promocja ogólnopolska? Ja mieszkam od zawsze na Górnym Śląsku i przyznam, że tutaj oprócz promocji lokalnych atrakcji,  spotkałam się jedynie z bilboardami promującymi region Dolnego Śląska i Małopolski. Żaden- absolutnie żaden inny region kraju nie jest rozpowszechniany i promowany.

Może to mało popularne, ale  promocją z której najchętniej korzystam są informacje od znajomych, programy o tematyce turystycznej i internetowe fora podróżnicze. W ten sposób "odkryłam" lubelszczyznę, dolnośląskie i ich atrakcje.

Reasumując, uważam, że brak promocji ogólnopolskiej dotyczy nie tylko Chełma i okolic. 

Pozdrawiam serdecznie  :-)

2014-06-04 21:23:07

[cytuj autor=' Danuta'][cytuj autor=' Ewelina']Bieda jest i to duża na całej Lubelszczyźnie-niestety. Nie da się również ukryć faktu, że jest to region słabo promowany turystycznie - za słabo. Fakt nie ocieka atrakcjami turystycznymi, ale nic nowego też  nie powataje w ramach nowopowstałych atrakcji... Wybieram się tam we wrześniu :) [/cytuj] Nie zgadzam się z Tobą absolutnie. Promocja turystyczna jest - tyko trzeba trochę poszperać. Również na PSz można znaleźć sporo relacji z wycieczek!  Lubelszczyzna to przecież nie tylko Chełm, ale też Zamość, Tomaszów, Krasnystaw /sama zamieszczałam relacje z wypraw/, ale też Włodawa, Janów Podlaski i inne. Sporo relacji i znakomitych promocji zamieszczał na PSz tez Marek. Zajrzyj na Jego relacje! Toż to wspaniała promocja regionu ! Może nie jest to region aż tak znany jak Dolny czy Górny Śląsk, ale moim zdaniem ocieka- jak się wyraziłaś atrakcjami- tylko troszkę poszukać i znajdziesz. Wierzę, że Twój wrześniowy pobyt uatrakcyjnisz wycieczkami po tych pieknych terenach i zmienisz zdanie. A, że nie jest to region zbyt bogaty? To juz całkiem inna sprawa. Pozdrawiam serdecznie :-) [/cytuj]

dziękuję za odpowiedź, ale pozwolę sobie na małe sprostowanie. Od X lat mieszkałam na Lubelszczyznie i doskonale wiem jakie mamy tam atrakcje, zabytki itp, w obecnej chwili mieszkam w woj. pomorskim i widzę różnicę jak promują się inne miasta, województwa itp, jaka jest duża niewiedza osób tu mieszkających o lubelszczyźnie, wiele podręczników turystycznych przypisuje ten region do małopolski (co dla mnie jest absurdem!!!!), nie wspomnę już że dużo osób myśli, że Lubelskie i Lubuskie to to samo:(. Ja się absolutnie zgadzam, że na PS szlakach znajdę masę informacji na temat tego regionu, ale chodzi mi o promocję ogólnopolską, a nie jak sobie poszukam to znajdę. Ostatnio dzięki akcji "lubelskie smakuj życie" widać billboardy i jest mi strasznie miło jadąc przez 3-miasto :) Jak jest z pracą, a raczej jej brakiem niestety też wiem:(

2014-06-04 11:16:02

[cytuj autor=' Ewelina']Bieda jest i to duża na całej Lubelszczyźnie-niestety. Nie da się również ukryć faktu, że jest to region słabo promowany turystycznie - za słabo. Fakt nie ocieka atrakcjami turystycznymi, ale nic nowego też  nie powataje w ramach nowopowstałych atrakcji... Wybieram się tam we wrześniu :) [/cytuj]

Nie zgadzam się z Tobą absolutnie. Promocja turystyczna jest - tyko trzeba trochę poszperać. Również na PSz można znaleźć sporo relacji z wycieczek! 

Lubelszczyzna to przecież nie tylko Chełm, ale też Zamość, Tomaszów, Krasnystaw /sama zamieszczałam relacje z wypraw/, ale też Włodawa, Janów Podlaski i inne.

Sporo relacji i znakomitych promocji zamieszczał na PSz tez Marek. Zajrzyj na Jego relacje! Toż to wspaniała promocja regionu !

Może nie jest to region aż tak znany jak Dolny czy Górny Śląsk, ale moim zdaniem ocieka- jak się wyraziłaś atrakcjami- tylko troszkę poszukać i znajdziesz.

Wierzę, że Twój wrześniowy pobyt uatrakcyjnisz wycieczkami po tych pieknych terenach i zmienisz zdanie.

A, że nie jest to region zbyt bogaty? To juz całkiem inna sprawa.

Pozdrawiam serdecznie :-)

2014-06-04 10:46:46

Bieda jest i to duża na całej Lubelszczyźnie-niestety. Nie da się również ukryć faktu, że jest to region słabo promowany turystycznie - za słabo. Fakt nie ocieka atrakcjami turystycznymi, ale nic nowego też  nie powataje w ramach nowopowstałych atrakcji... Wybieram się tam we wrześniu :)

adam
2014-06-04 10:41:29

tak tak miasto bardzo piekne tylko żyć się w nim nieda bieda az piszczy ludzie chodza po smietnikach pod wzgledem płac jesteśmy dnem europy no i promować tu można chyba tylko śmietniki

2012-06-28 10:13:27

A na dzwonnicy,która od kilku lat jest też wieżą widokową może wiać,ale widok jest na ok. 20 kilometrów.Warto czasem trochę pocierpieć.

2012-06-28 10:04:20

Oczywiście Chełm jest piękny:) Jeśli chodzi o podziemia trzeba pamiętac, by się grubo ubrać, bo pod ziemią jest bardzo zimno!!!

2012-05-24 14:44:13

Historia naszego kraju to historia Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Teraz Ziemia Chełmska to pogranicze obecnej Rzeczypospolitej,a od lat 80-tych XIV wieku to było centrum.Okolice Bugu to miejsce rywalizacji narodów,wyznań i państw.Podobno grecki zabytek - wieża w Stołpiu,to dla niewielu znana ciekawostka.

2012-05-24 12:49:48

W zasadzie racja,cały wschód naszego kraju jest nieco zapomniany,dlatego warto właśnie na forum wypisywać zabytki oraz miasta godne poelcenia w tej części naszego kraju.

2012-05-18 18:06:18

Jestem nawiedzonym regionalistą i szukam wszędzie możliwości promocji Chełma i Ziemi Chełmskiej.

Proszę wszystkich o współpracę.

2012-05-18 16:37:38

Dlatego nieco zapomniane, bo leży strasznie daleko, zajechaliśmy rok temu i cieszę się, bo piękne miasto. Cały wschód teraz piekny, bo odnowiony lub odnawiany, a przynajmniej te obszary które zwiedzaliśmy rok temu

2012-05-18 15:24:58

Chełm,miasto nieznane,lekceważone.

A przecież to między Bugiem i Wisłą powstał literacki język polski.

To przez Chełm prowadzi szlak kolejowy i drogowy Warszawa - Kijów.

To pierwsze miasto zaboru rosyjskiego wyzwolone od zaborców 4 listopada 1918.

Chyba to jedyne miasto z tej strony Bugu zajęte przez wojska sowieckie w 39 roku.

 

2011-12-02 23:36:59

Chełmskie Podziemia Kredowe – to jedyna w Europie kopalnia kredy piszącej. Miejsce unikatowe i jedyne w swoim rodzaju. Podziemia kryją w sobie wiele tajemnic. Na mnie niesamowite wrażenie zrobił Duch- Bieluch którego „żywa postać” jest dodatkową atrakcją .Podziemna trasa turystyczna bardzo ciekawa, polecam. :-)

 

Newsletter Wypisz się z newslettera
PolskieSzlaki.pl - polskie atrakcje
Copyright 2005-2019
Znajdziesz nas na: