Zespół klasztorny w Rudach, Anna Piernikarczyk

Rybnik, Racibórz, Rudy

2008-04-16
2008-04-16 21:23:15
Avatar użytkownika
Anna Piernikarczyk 1111425 kilometrów

Jednodniowa wycieczka do Rybnika, Raciborza i Rud. Ładne miasta, atrakcyjny zbiornik wodny i piękno przyrody Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

Wycieczkę rozpoczynamy w centrum Rybnika, a po jego zwiedzeniu ruszamy nad malowniczy Zalew Rybnicki, gdzie można wypocząć, posilić się i nabrać sił do dalszej części wycieczki.

Następny punkt na szlaku to Racibórz – piękne historyczne miasto oferujące wiele zabytków z kościołem Wniebowzięcia NMP na czele, ruinami zamku i fragmentami średniowiecznych murów obronnych. Poza tym Racibórz pochwalić może się wspaniałymi parkami zarówno w obrębie miasta, jak i w najbliższej jego okolicy.

Największym a zarazem najbardziej cennym obszarem zieleni w tym regionie jest jednak Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich powstały w 1994 roku na obszarze prawie 65 tys. ha. Ochroną objęte są tutaj duże połacie lasów, tereny nad rzeką Rudą i jej dopływami oraz wartości kulturowe związane z leśno-rybacką gospodarką cysterską.

Bardzo cenne, zwarte kompleksy lasów rudzkich i pszczyńskich porastające Park wraz z systemem hydrograficznym przepływających rzek to najważniejszy w Polsce południowej pomost ekologiczny pomiędzy dolinami Wisły i Odry. Tędy właśnie migrują liczne gatunki flory i fauny, w tym gatunki chronione i rzadkie.

Znaczną wartość kulturową Parku stanowi zachowane do dziś założenie przestrzenne Cystersów przybyłych tu około XIII wieku - układ dróg, ciągi piętrowo usytuowanych stawów średniowiecznych, układ osiedli i system budowli hydrotechnicznych. Z zabytków sakralnych na plan pierwszy wysuwa się zespół poklasztorny ze słynnym Sanktuarium Maryjnym w Rudach - zabytek klasy zero zgłoszony do rejestru Dziedzictwa Kulturowego Europy UNESCO.
Avatar użytkownika
Anna Piernikarczyk 1111425 kilometrów

Komentarze

Avatar użytkownika
Anna Piernikarczyk 1111425 kilometrów
2011-09-13 19:32:51

Tak, wiem, właśnie chcę się tam wybrać tej jesieni, zobaczyć co i jak :)

Avatar użytkownika
Jan Nowak 6005 kilometrów
2011-09-13 19:14:52

Klasztor w Rudach, na dziś w znacznym stopniu już odbudowany. Pozdrawiam.