kosciol Franciszkanie i swieconka, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Świątynie Wiary -Cudowna Woda

2015-04-01 - 2015-04-05
2015-04-05 13:32:56
Avatar użytkownika
Barsolis Karol Turysta Kulturowy Krajtroter 122711 kilometrów

Wielkanocna Tajemnica  Zmartwychwstania  Pańskiego  w  sposób  szczególny  czyni  z  nas świadków  prawdy o  zwycięstwie  Chrystusa  nad  grzechem  i  śmiercią .

1. Katera Poznańska to Bazylika Archikatedralna .
2. Kościól Najświętszej Marii Panny (Ostrów Tumski )  to PALATIUM  -pierwsza  świątynia na terenach Polski

3.Kościól pw. św. Jana  Jerozolimskiego za murami  .

4,Kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa Chrystusa-"Cudowna  Woda' 

5. Kościół Najświętszego Serca  Pana Jezusa Chrystusa - Dominikanie i Jezuici

6.Kościół pw. sw. Franciszka  Serafickiego  - franciszkanie i bernardyni

Świątynie Wiary - Cudowna Woda .

I. Katedry , bazyliki , kościoły ,kolegiaty ,opactwa

W czasie Wielkiego Tygodnia przed WIELKANOCA jak co roku
odwiedzam -nawiedzam Świątynie Wiary w Wielkopolsce i nie tylko .
Głównym celem podróżowania w tym okresie są przeżycia duchowe - wyciszenie .
W każdą Wielka Sobotę w kościołach - odbywają sie :

1.adoracja wiernych do Krzyża -ukrzyżowanego Zbawiciela Jezusa Chrystusa

2. poświecenie potraw .

3.Msze rezulekcyjne po godz 20 .


Wielkanocna Tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego w sposób szczególny czyni z nas

świadków prawdy o zwycięstwie Chrystusa nad grzechem i śmiercią .



1. Katera Poznańska to Bazylika Archikatedralna - na Ostrowie Tumskim

2. Kościól Najświętszej Marii Panny (Ostrów Tumski ) to PALATIUM -pierwsza świątynia na terenach Polski

3.Kościól pw. św. Jana Jerozolimskiego za murami .

4,Kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa Chrystusa-"Cudowna Woda'

5. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa - Dominikanie i Jezuici

6.Kościół pw. sw. Franciszka Serafickiego - franciszkanie i bernardyni



7. kosciol pw św Wojciecha - na Wzgorzy Sw. Wojciecha

Katedra

8. Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania Franciszkanie - Bracia Mniejsi Konwentualni

9. kościoł Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu



Katedra


II Opis Katedry , bazyliki , kościoły ,kolegiaty ,opactwa

I. Ostrów Tumski Poznan

1. Katera Poznańska to Bazylika Archikatedralna połozona jest na Ostrowie Tumskim ,ktory otoczony jest korytem Warty i Cybiny .

Pierwsza budowla kościoła została zbudowana juz w X w . po przyjęciu Chrztu Polski w 996 r
Tutaj koronowano pierwszych władców Polski z Piastów.
W katedrze znajduje sie groby monarsze - pierwszych władców Polski jak. książe Mieszko I i król B.Chrobrego ,król Przemysl .
Obecny budynek bazyliki to budowla gotycka .
Katedra romańska zbudowana w XI w zostaje przebudowana w XIII wieku i
staje sie gotycką budowla wzniesioną w XIV i XV wieku.
Największym klejnotem katedry jest wielki ołtarz – poliptyk, dzieło wybitnych mistrzów z XIV-XV wieku .
Ołtarz główny przedstawia w centrum Matkę Boską w otoczeniu św. Katarzyny i św. Barbary oraz 12 innych świętych niewiast.
Na zewnętrznych skrzydłach ołtarza znajduje sie osiem obrazów ukazujących Mękę Pańską.
Pod główną wnęką ołtarza jest predella, w ktorej umieszczono postacie Chrystusa
i dwunastu apostołów podczas Wieczerzy Pańskiej.
Wyposażenia w nawie głównej znajdują sie wybitne dzieła z czasow baroku:
> ambona z 1720 roku i chrzcielnica,
> także gotyckie stalle w prezbiterium.
W posadzce nawy głównej wmurowano płytę z brązu upamiętniającą Biskupa Jordana – pierwszego biskupa Polski .
Nawa główna wraz z prezbiterium, ambitem są o długości 72 metrów i 36 metrów szerokości z bocznymi nawami i kaplicami,
Złota Kaplica w katedrze, nazywana pierwotnie była Kaplicą Królów Polskich,pochodzi z 1841 r to Narodowy monument .
Złota Kaplica to pomnik Narodu Polskiego wystawiony wierze, sławie, godności królewskiej, świetności przeszłej i prawom niewygasłym.

2. kościól NMP (przy katedrze) PALATIUM - to pierwszą świątynia na terenach Polski
Późnogotycki kościół pw. Najświętszej Maryi Panny zbudowano w l. 1431-47 na terenie grodu poznańskiego tzn. "in Summo" na Ostrowie Tumskim,Kościól stoi w miejscu palatium Mieszka I i kaplicy fundowanej przez jego żonę Dąbrówkę.
Szczyt zachodni wieńczy sygnaturka, a ściany zdobią ostrołukowe blendy i sterczyny.
Ściany boczne dzielą lizeny, pomiędzy którymi znajdują się ostrołukowe okna (od północy zamurowane).
Wejście do świątyni prowadzi od strony południowej przez ostrołukowy portal gotycki z profilowanych glazurowanych cegieł (podobny portal od strony północnej jest zamurowany).
Od strony południowo-wschodniej w cokole budowli widoczny głaz z charakterystycznymi rowkami, powstałymi od ostrzenia mieczy, co miało im dawać nadprzyrodzoną moc.
To budowla trójnawowa, halowa, wsparta na sześcio- lub ośmiobocznych filarach, nakryta sklepieniem gwiaździstym w nawach, a żaglastym w prezbiterium i ambicie.
Polichromia, projekty witrażyi ołtarz główny z l. 1954-56
Jest wielce prawdopodobne, że pod prezbiterium znajdują się pozostałości rotundy,
której być może spoczęła żona Mieszka I Dąbrówka oraz pierwszy polski biskup Jordan.


3.Kościól pw. św. Jana Jerozolimskiego za murami .

Cudowna Woda

Budynek sakralny to pierwsza murowana swiatynia na terenach Polskiej państwowosci , pochodzi z XI w.
Pierwszy byl drewniany kościół pw. sw. Michala Archanioła z X w ,zostal znisczony .
Obecny budynek kościoła to budowla póżnogotycka , dwunawowa kryta spadzistym dachem.
Od wschodu do kościoła przylega barokowa kaplica, przykryta kopula i latarnia .
Najstarsze romańskie mury kościoła wykonane sa w tzw. wątku wendyjskim .
Romańska kolumna z XI w jest ustawiony "do góry nogami "- tj. baza ku gorze , a głowica ku dołowi
w świątyni znajdują sie oryginalne romańskie okna z XI w. .
Szczyt kościoła znajduje sie - stanowi KRZYŻ MALTAŃSKI ,
Kościół od wieków znajduje sie pod opieka kawalerów maltańskich, ktorzy obok maja swoje siedziby .

4. Kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa Chrystusa-Poznan róg ulic Kramarskiej i Żydowskiej

"Cudowna Woda' to żródełko( studnia) z cudowna woda ( lecznicza ) w podziemiach tegoż kościola
Obecny kościół powstał w XVIII wieku w miejscu kamienicy, w której miała miejsce profanacja hostii .
Średniowieczna studnia się zachowała.
My wierni wierzymy , że woda płynąca z tegoz zródełka ma magiczna MOC , ma wyjątkowe właściwości
i pomaga m.in. w leczeniu chorób oczu.

Krew tryskała z hostii"

Profanatorzy chcieli przekonać się, czy w Eucharystii jest rzeczywiście Pan Jezus.
Kiedy zaczęli kłuć hostie nożami, trysnęła z nich krew.
Zakłopotani świętokradcy próbowali utopić je w studni, znajdującej się w piwnicy tejże kamienicy,
lecz to się nie powiodło bo hostia ciągle wypływala .
co roku do tego kościoła w wielka sobote przybywala tlumy ludzi w celu skorzystania z cudownej wody ,
ktora ma działanie tylko w tym czasie (okres Wielkanocy) dla wierzących CZYSTEGO SERCA .

W tym roku byla tez telewizja publiczna -pokazywano Cudowna Wode w TV -Teleexpres i Wiadomosci

5. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa - Dominikanie i Jezuici .

To jedna z najstarszych swiątyń po lewej stronie Warty .
To pierwszy kościół zbudowany został ok 1244r w stylu romańskim .
w 1920 r kościół i kaplice przejeli ojcowie Jezuici , poniewaz dominikanie nie byli w stanie utrzymac swiatyni
Jezuici nadali kościołowi tytuł Matki Boskiej Pocieszenia, umieszczając w głównym ołtarzu,
na tle zabytkowego obrazu św. Dominika, podtrzymywaną przez dwa złocone anioły
wierną kopię wizerunku Matki Boskiej Śnieżnej z Rzymu – dla nabożeństw sodalicyjnych.

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa znajduje sie w Poznan ul Szewska 18

kosciol sw. Wojciecha Wzgorze sw. Wojciecha


6. Kościół pw. sw. Franciszka Serafickiego - franciszkanie i bernardyni .

Kościół to gotycka budowla z 1474 r zniszczona w 1655 r.
Nowa ( ta obecna ) swiatynia zostala wybudowana w latach 1661-1668 w stylu barokowym
Ozdobą kościola jest barokowa fasada z 2 -ma hełmami wież o wys. 69 m.
Jednonawowe wnętrze - z nieco niższym od nawy .
wydłużonym prezbiterium w formach barokowych z poł. XVIII w.
Kosciół znany jest z wystawianiu najwiekszych ruchomych szopek bozonarodzeniowych w Europie

franciszkanie i bernardyni ( ojcowie w brazowych habitach ) .

Przed klasztorem stoi pęknięty dzwon, noszący imiona świętych Franciszka z Asyżu i Jana Kapistrana, odlany w 1730 r.

Kościół pw. sw. Franciszka Serafickiego - parafia i klasztor franciszkanow ul Garbary

Grób Panski 4.2015

7. kosciol na Wzgorzu Sw Wojciecha pw. Sw Wojciecha

Grob Panski 4.2015

To tutaj jest „Skałka Poznańska” i najstarsza drewniana budowla Poznania.

Na wzgórzu, na którym stoi kościół, kazania miał głosić św. Wojciech. Kościół św. Wojciecha wybudowano w 1222 roku, potem kilka razy

przebudowywano. Wewnątrz znajduje się m.in. gotycka płaskorzeźba „Wniebowstąpienie”, pochodząca z XVI w., ale kościół znany jest przede wszystkim jako miejsce spoczynku wybitnych Wielkopolan.

W krypcie, zwanej „Skałką Poznańską”, spoczywają Józef Wybicki, Feliks Nowowiejski czy Karol Marcinkowski.

kosciol Najsw. Serca Jezusa

Przed kościołem stoi XVI-wieczna dzwonnica, która jest najstarszą drewnianą budowlą Poznania.

Katedra Zlota Kaplica

8. Kościół na Wzgorzu Przemysla Franciszkanów pw. Św. Antoniego Padewskiego,

z kaplicą Matki Boskiej w Cudy Wielmożnej – Pani Poznania.

W cudy Wielmożna, Maryjo nasza,

Wielu łaskami wsławiona,

Grob Panski Katedra

Niech ta pieśń światu cześć Twą ogłasza,

Maryjo, bądź pozdrowiona.

Katedra

Poznańska Panienko święta,

Przez Wielkopolan sławiona;

Jesteś do nieba wzięta,

O Matko bądź uwielbiona.

katedra

Pod Twą opieką my zostajemy,

Śliczna bez zmazy lilijo,

kosciol naswie serca Jezusa ul szewska

Na wieki Ciebie wielbić będziemy,

Nasza Poznańska Maryjo.

Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania Franciszkanie - Bracia Mniejsi Konwentualni

Cudowna Woda

9. kościoł Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu. ul Glogowska

to jeden z 2 kosciolow czynnych podczas II wojny swiatowej

Ostrow Tumski

Po zakończeniu II wojny światowej prymas Polski ks. kardynał August Hlond w 1945 roku przebywał na terenie probostwa,

skąd kierował administratorów apostolskich do diecezji na Ziemiach Zachodnich i Północnych, które powróciły do macierzy.

kosciol Franciszkanow

Zdrowych Spokojnych Swiat

Grob Panski Kosc. Njsw. KRWI Jezusa .

Wielkanoc 2015 Karol Barsolis

Avatar użytkownika
Barsolis Karol Turysta Kulturowy Krajtroter 122711 kilometrów

Komentarze

Avatar użytkownika
Barsolis Karol Turysta Kulturowy Krajtroter 122711 kilometrów
2015-04-08 12:27:46

ponownie dziekuje za wspolne przezywanie Wielkanocy

 

Karol

Avatar użytkownika
Roman Świątkowski Krajtroter 70913 kilometrów
2015-04-07 14:06:34

no to się Karol nam rozpisał. ładne zdjęcia.

pozdrawiam.

Avatar użytkownika
Anna Piernikarczyk Krajtroter 1114038 kilometrów
2015-04-07 10:02:00

Piękne zdjęcia :) Jak byłam na tej wycieczce za pierwszym razem to jeszcze ich nie było, ładny zbiór Świąteczny :)

Avatar użytkownika
Barsolis Karol Turysta Kulturowy Krajtroter 122711 kilometrów
2015-04-07 09:45:16

dziekuje za wspolne ( na forum)  przezywanie Wielkanocy

 

Karol

Avatar użytkownika
mokunka Krajtroter 220537 kilometrów
2015-04-06 21:24:50

[cytuj autor=' Danusia']Piękne przypomnienie o sensie przeżywania Wielkej Nocy. Fotograficzna relacja z pielgrzymki po poznańskich światyniach przypomina o zwyczaju odwiedzania Grobu Pańskiego w różnych kościołach. W przedświątecznym zabieganiu często o tym zapominamy. [/cytuj]

 Karolu ciekawie zebrałeś info o obiektach sakralnych. Czas przedświeteczny i świąteczny sprzyja zadumie .

Avatar użytkownika
marian Krajtroter 44482 kilometrów
2015-04-06 20:42:15

Dziękuje Karolu że  tak pięknie nam pokazujesz Świątynie w Poznaniu w tak niezwykłym cudownym  czasie jak Zmartwystanie Pańskie.

Avatar użytkownika
Danusia Krajtroter 183047 kilometrów
2015-04-06 14:15:10

Piękne przypomnienie o sensie przeżywania Wielkej Nocy. Fotograficzna relacja z pielgrzymki po poznańskich światyniach przypomina o zwyczaju odwiedzania Grobu Pańskiego w różnych kościołach. W przedświątecznym zabieganiu często o tym zapominamy.

Avatar użytkownika
Barsolis Karol Turysta Kulturowy Krajtroter 122711 kilometrów
2015-04-06 10:10:13

witam.

dziekuje Wam za  odwiedziny  ,w tym okresie Wielkanocnym

Wielkanoc to czas wyciszenia i  rozważań nad swoim zyciem

 

Pozdrawiam Karol

 

Avatar użytkownika
Ela Krajtroter 42848 kilometrów
2015-04-06 07:32:14

Piękne zdjęcia pięknych świątyń. Ale w taki czas widać te opuszczone, zrujnowane, pozostające w wspomnieniach najstarszych. 

Avatar użytkownika
Maciej A Krajtroter 18647 kilometrów
2015-04-05 21:27:55

Piękne zdjęcia i robiąca wrażenie relacja

pozdrawiam

Newsletter Wypisz się z newslettera
Znajdziesz nas na:
PolskieSzlaki.pl - polskie atrakcje - popularny portal turystyczny tworzony od 15 lat przez aktywną rodzinkę złożoną z mamy, taty i trzech córek. Sercem Polskich Szlaków jest blog z ciekawymi wpisami i fotorelacjami z wypraw oraz opisy atrakcji turystycznych w Polsce z pięknymi zdjęciami. Na przyjaznym Forum mamy 48 tys. postów. W sezonie notujemy 50 tys. Użytkowników na dzień, poza sezonem około 10 tys. Na profilu facebookowym mamy blisko 20 000 polubień, a na Instagramie ponad 2 000 Obserwujących.
Dreptamy.pl - wszystkie nasze wycieczki po Polsce
Copyright 2005-2020