Sprawdź nasz projekt Jurajskie Szlaki Jesienne
kosciol Franciszkanie i swieconka, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Świątynie Wiary -Cudowna Woda

2015-04-01 - 2015-04-05
2015-04-05 13:32:56
Avatar użytkownika
Barsolis Karol Turysta Kulturowy Krajtroter 122711 kilometrów

Wielkanocna Tajemnica  Zmartwychwstania  Pańskiego  w  sposób  szczególny  czyni  z  nas świadków  prawdy o  zwycięstwie  Chrystusa  nad  grzechem  i  śmiercią .

1. Katera Poznańska to Bazylika Archikatedralna .
2. Kościól Najświętszej Marii Panny (Ostrów Tumski )  to PALATIUM  -pierwsza  świątynia na terenach Polski

3.Kościól pw. św. Jana  Jerozolimskiego za murami  .

4,Kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa Chrystusa-"Cudowna  Woda' 

5. Kościół Najświętszego Serca  Pana Jezusa Chrystusa - Dominikanie i Jezuici

6.Kościół pw. sw. Franciszka  Serafickiego  - franciszkanie i bernardyni

Świątynie Wiary - Cudowna Woda .

I. Katedry , bazyliki , kościoły ,kolegiaty ,opactwa

W czasie Wielkiego Tygodnia przed WIELKANOCA jak co roku
odwiedzam -nawiedzam Świątynie Wiary w Wielkopolsce i nie tylko .
Głównym celem podróżowania w tym okresie są przeżycia duchowe - wyciszenie .
W każdą Wielka Sobotę w kościołach - odbywają sie :

1.adoracja wiernych do Krzyża -ukrzyżowanego Zbawiciela Jezusa Chrystusa

2. poświecenie potraw .

3.Msze rezulekcyjne po godz 20 .


Wielkanocna Tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego w sposób szczególny czyni z nas

świadków prawdy o zwycięstwie Chrystusa nad grzechem i śmiercią .1. Katera Poznańska to Bazylika Archikatedralna - na Ostrowie Tumskim

2. Kościól Najświętszej Marii Panny (Ostrów Tumski ) to PALATIUM -pierwsza świątynia na terenach Polski

3.Kościól pw. św. Jana Jerozolimskiego za murami .

4,Kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa Chrystusa-"Cudowna Woda'

5. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa - Dominikanie i Jezuici

6.Kościół pw. sw. Franciszka Serafickiego - franciszkanie i bernardyni7. kosciol pw św Wojciecha - na Wzgorzy Sw. Wojciecha

Katedra
Katedra


8. Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania Franciszkanie - Bracia Mniejsi Konwentualni

Kosciol NMP Ostrow Tumski
Kosciol sw.Jana Jerozolimskiego ZA Murami

9. kościoł Matki Boskiej Bolesnej w PoznaniuKatedra
Katedra


II Opis Katedry , bazyliki , kościoły ,kolegiaty ,opactwa

I. Ostrów Tumski Poznan

1. Katera Poznańska to Bazylika Archikatedralna połozona jest na Ostrowie Tumskim ,ktory otoczony jest korytem Warty i Cybiny .

Pierwsza budowla kościoła została zbudowana juz w X w . po przyjęciu Chrztu Polski w 996 r
Tutaj koronowano pierwszych władców Polski z Piastów.
W katedrze znajduje sie groby monarsze - pierwszych władców Polski jak. książe Mieszko I i król B.Chrobrego ,król Przemysl .
Obecny budynek bazyliki to budowla gotycka .
Katedra romańska zbudowana w XI w zostaje przebudowana w XIII wieku i
staje sie gotycką budowla wzniesioną w XIV i XV wieku.
Największym klejnotem katedry jest wielki ołtarz – poliptyk, dzieło wybitnych mistrzów z XIV-XV wieku .
Ołtarz główny przedstawia w centrum Matkę Boską w otoczeniu św. Katarzyny i św. Barbary oraz 12 innych świętych niewiast.
Na zewnętrznych skrzydłach ołtarza znajduje sie osiem obrazów ukazujących Mękę Pańską.
Pod główną wnęką ołtarza jest predella, w ktorej umieszczono postacie Chrystusa
i dwunastu apostołów podczas Wieczerzy Pańskiej.
Wyposażenia w nawie głównej znajdują sie wybitne dzieła z czasow baroku:
> ambona z 1720 roku i chrzcielnica,
> także gotyckie stalle w prezbiterium.
W posadzce nawy głównej wmurowano płytę z brązu upamiętniającą Biskupa Jordana – pierwszego biskupa Polski .
Nawa główna wraz z prezbiterium, ambitem są o długości 72 metrów i 36 metrów szerokości z bocznymi nawami i kaplicami,
Złota Kaplica w katedrze, nazywana pierwotnie była Kaplicą Królów Polskich,pochodzi z 1841 r to Narodowy monument .
Złota Kaplica to pomnik Narodu Polskiego wystawiony wierze, sławie, godności królewskiej, świetności przeszłej i prawom niewygasłym.

2. kościól NMP (przy katedrze) PALATIUM - to pierwszą świątynia na terenach Polski
Późnogotycki kościół pw. Najświętszej Maryi Panny zbudowano w l. 1431-47 na terenie grodu poznańskiego tzn. "in Summo" na Ostrowie Tumskim,Kościól stoi w miejscu palatium Mieszka I i kaplicy fundowanej przez jego żonę Dąbrówkę.
Szczyt zachodni wieńczy sygnaturka, a ściany zdobią ostrołukowe blendy i sterczyny.
Ściany boczne dzielą lizeny, pomiędzy którymi znajdują się ostrołukowe okna (od północy zamurowane).
Wejście do świątyni prowadzi od strony południowej przez ostrołukowy portal gotycki z profilowanych glazurowanych cegieł (podobny portal od strony północnej jest zamurowany).
Od strony południowo-wschodniej w cokole budowli widoczny głaz z charakterystycznymi rowkami, powstałymi od ostrzenia mieczy, co miało im dawać nadprzyrodzoną moc.
To budowla trójnawowa, halowa, wsparta na sześcio- lub ośmiobocznych filarach, nakryta sklepieniem gwiaździstym w nawach, a żaglastym w prezbiterium i ambicie.
Polichromia, projekty witrażyi ołtarz główny z l. 1954-56
Jest wielce prawdopodobne, że pod prezbiterium znajdują się pozostałości rotundy,
której być może spoczęła żona Mieszka I Dąbrówka oraz pierwszy polski biskup Jordan.


3.Kościól pw. św. Jana Jerozolimskiego za murami .

Cudowna Woda
Cudowna Woda

Budynek sakralny to pierwsza murowana swiatynia na terenach Polskiej państwowosci , pochodzi z XI w.
Pierwszy byl drewniany kościół pw. sw. Michala Archanioła z X w ,zostal znisczony .
Obecny budynek kościoła to budowla póżnogotycka , dwunawowa kryta spadzistym dachem.
Od wschodu do kościoła przylega barokowa kaplica, przykryta kopula i latarnia .
Najstarsze romańskie mury kościoła wykonane sa w tzw. wątku wendyjskim .
Romańska kolumna z XI w jest ustawiony "do góry nogami "- tj. baza ku gorze , a głowica ku dołowi
w świątyni znajdują sie oryginalne romańskie okna z XI w. .
Szczyt kościoła znajduje sie - stanowi KRZYŻ MALTAŃSKI ,
Kościół od wieków znajduje sie pod opieka kawalerów maltańskich, ktorzy obok maja swoje siedziby .

4. Kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa Chrystusa-Poznan róg ulic Kramarskiej i Żydowskiej

"Cudowna Woda' to żródełko( studnia) z cudowna woda ( lecznicza ) w podziemiach tegoż kościola
Obecny kościół powstał w XVIII wieku w miejscu kamienicy, w której miała miejsce profanacja hostii .
Średniowieczna studnia się zachowała.
My wierni wierzymy , że woda płynąca z tegoz zródełka ma magiczna MOC , ma wyjątkowe właściwości
i pomaga m.in. w leczeniu chorób oczu.

Krew tryskała z hostii"

Kosciol Naswietsze Serce Pana Jezusa ul szewskaS
Kosciol Naswietsze Serc Pana Jezusa

Profanatorzy chcieli przekonać się, czy w Eucharystii jest rzeczywiście Pan Jezus.
Kiedy zaczęli kłuć hostie nożami, trysnęła z nich krew.
Zakłopotani świętokradcy próbowali utopić je w studni, znajdującej się w piwnicy tejże kamienicy,
lecz to się nie powiodło bo hostia ciągle wypływala .
co roku do tego kościoła w wielka sobote przybywala tlumy ludzi w celu skorzystania z cudownej wody ,
ktora ma działanie tylko w tym czasie (okres Wielkanocy) dla wierzących CZYSTEGO SERCA .

W tym roku byla tez telewizja publiczna -pokazywano Cudowna Wode w TV -Teleexpres i Wiadomosci

5. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa - Dominikanie i Jezuici .

To jedna z najstarszych swiątyń po lewej stronie Warty .
To pierwszy kościół zbudowany został ok 1244r w stylu romańskim .
w 1920 r kościół i kaplice przejeli ojcowie Jezuici , poniewaz dominikanie nie byli w stanie utrzymac swiatyni
Jezuici nadali kościołowi tytuł Matki Boskiej Pocieszenia, umieszczając w głównym ołtarzu,
na tle zabytkowego obrazu św. Dominika, podtrzymywaną przez dwa złocone anioły
wierną kopię wizerunku Matki Boskiej Śnieżnej z Rzymu – dla nabożeństw sodalicyjnych.

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa znajduje sie w Poznan ul Szewska 18

kosciol sw. Wojciecha Wzgorze sw. Wojciecha
kosciol sw. Wojciecha Wzgorze sw. Wojciecha


6. Kościół pw. sw. Franciszka Serafickiego - franciszkanie i bernardyni .

Kościół to gotycka budowla z 1474 r zniszczona w 1655 r.
Nowa ( ta obecna ) swiatynia zostala wybudowana w latach 1661-1668 w stylu barokowym
Ozdobą kościola jest barokowa fasada z 2 -ma hełmami wież o wys. 69 m.
Jednonawowe wnętrze - z nieco niższym od nawy .
wydłużonym prezbiterium w formach barokowych z poł. XVIII w.
Kosciół znany jest z wystawianiu najwiekszych ruchomych szopek bozonarodzeniowych w Europie

franciszkanie i bernardyni ( ojcowie w brazowych habitach ) .

Kosciol Naswietszej KRWI Pana Jezusa
Kosciol sw. Jana Jer. za Murami
Katedra Zlota Kaplica

Przed klasztorem stoi pęknięty dzwon, noszący imiona świętych Franciszka z Asyżu i Jana Kapistrana, odlany w 1730 r.

Kościół pw. sw. Franciszka Serafickiego - parafia i klasztor franciszkanow ul Garbary

Grób Panski 4.2015
Grób Panski 4.2015

7. kosciol na Wzgorzu Sw Wojciecha pw. Sw Wojciecha

Grob Panski 4.2015
Grob Panski 4.2015

To tutaj jest „Skałka Poznańska” i najstarsza drewniana budowla Poznania.

Na wzgórzu, na którym stoi kościół, kazania miał głosić św. Wojciech. Kościół św. Wojciecha wybudowano w 1222 roku, potem kilka razy

Kosciol Najswietszej KRWI Jezusa
kosciol Franciszkanie Garbary świeconka 2015

przebudowywano. Wewnątrz znajduje się m.in. gotycka płaskorzeźba „Wniebowstąpienie”, pochodząca z XVI w., ale kościół znany jest przede wszystkim jako miejsce spoczynku wybitnych Wielkopolan.

W krypcie, zwanej „Skałką Poznańską”, spoczywają Józef Wybicki, Feliks Nowowiejski czy Karol Marcinkowski.

kosciol Najsw. Serca Jezusa
kosciol Najsw. Serca Jezusa

Przed kościołem stoi XVI-wieczna dzwonnica, która jest najstarszą drewnianą budowlą Poznania.

Katedra Zlota Kaplica
Katedra Zlota Kaplica

8. Kościół na Wzgorzu Przemysla Franciszkanów pw. Św. Antoniego Padewskiego,

z kaplicą Matki Boskiej w Cudy Wielmożnej – Pani Poznania.

Katedra Zlota Kaplica
Katedra

W cudy Wielmożna, Maryjo nasza,

Wielu łaskami wsławiona,

Grob Panski Katedra
Grob Panski Katedra

Niech ta pieśń światu cześć Twą ogłasza,

Maryjo, bądź pozdrowiona.

Katedra
Katedra

Poznańska Panienko święta,

Przez Wielkopolan sławiona;

Katedra Pierwsi krolowie
Ostrow Tumski
Drzwi Katedry

Jesteś do nieba wzięta,

O Matko bądź uwielbiona.

katedra
katedra

Pod Twą opieką my zostajemy,

Śliczna bez zmazy lilijo,

kosciol naswie serca Jezusa ul szewska
kosciol naswie serca Jezusa ul szewska

Na wieki Ciebie wielbić będziemy,

Nasza Poznańska Maryjo.

Kosciol NMP Ostrow Tumski
Cudowna Woda
kosciol Franciszkanow

Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania Franciszkanie - Bracia Mniejsi Konwentualni

Cudowna Woda
Cudowna Woda

9. kościoł Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu. ul Glogowska

to jeden z 2 kosciolow czynnych podczas II wojny swiatowej

Ostrow Tumski
Ostrow Tumski

Po zakończeniu II wojny światowej prymas Polski ks. kardynał August Hlond w 1945 roku przebywał na terenie probostwa,

skąd kierował administratorów apostolskich do diecezji na Ziemiach Zachodnich i Północnych, które powróciły do macierzy.

Cudowna Woda
Kosciol najswietszej Krwi Jezusa Cudowna Woda
Cudowna Woda

kosciol Franciszkanow
kosciol Franciszkanow

Zdrowych Spokojnych Swiat

Grob Panski Kosc. Njsw. KRWI Jezusa .
Grob Panski Kosc. Njsw. KRWI Jezusa .

Wielkanoc 2015 Karol Barsolis

Katedra
cudowna woda
kosciol Najsw. Serca Jezusa szewska
sudowna woda Cudowna Woda. k NKJ. Ostrow Tumski kosciol NMP Ostrow Tumski kosciol Naj Serca jezusa ul szewska .wielkanoic2015 katedra Cudowna Woda Kosciol Najsw Krwi Jezusa Ostrow Tumski Kosciol NMP Ostrow Tumski Ostrow Tumski kosciol Franciszkanow Ostrow Tumski Kosciol sw. Jana Jerozl. za Murami kosciol sw Jana jezrozolimskiega za murami kosciol Franciszkanow Kosiol sw. Jana Reroz, za Murami kosciol sw.Jana Jeroz. za Murami kosciol sw.Jana Jeroz. za Murami kosciol sw. Jana Jeroz. za Murami kosciol Najsw. Serca Jezusa krol w Katedrze kosciol na wzg Przemysla Noca. Kosciol Matki Boskiej Bolesnej kosciol Franciszkanie Garbary Poznan. kosciol na wzg. Pzremysla. Grob Panski Wielkanoc. kosciol na wzg. Przemysla kosciol sw. Wojciecha kosciol na wzg sw Wojciecha kosciol; Franciszkanow na Wzgorzu Pzremysla kosciol na wzg. Pzremysla . kosciol Najsw. Serca Jezusa ul szewska kosciol na wzg. Sw Wojciecha.  Cudowna Woda kolejka Cudowna Woda Cudowna Woda.
Avatar użytkownika
Barsolis Karol Turysta Kulturowy Krajtroter 122711 kilometrów

Komentarze

Avatar użytkownika
Barsolis Karol Turysta Kulturowy Krajtroter 122711 kilometrów
2015-04-08 12:27:46

ponownie dziekuje za wspolne przezywanie Wielkanocy

 

Karol

Avatar użytkownika
Roman Świątkowski Krajtroter 70713 kilometrów
2015-04-07 14:06:34

no to się Karol nam rozpisał. ładne zdjęcia.

pozdrawiam.

Avatar użytkownika
Anna Piernikarczyk Krajtroter 1125894 kilometrów
2015-04-07 10:02:00

Piękne zdjęcia :) Jak byłam na tej wycieczce za pierwszym razem to jeszcze ich nie było, ładny zbiór Świąteczny :)

Avatar użytkownika
Barsolis Karol Turysta Kulturowy Krajtroter 122711 kilometrów
2015-04-07 09:45:16

dziekuje za wspolne ( na forum)  przezywanie Wielkanocy

 

Karol

Avatar użytkownika
mokunka Krajtroter 219837 kilometrów
2015-04-06 21:24:50

[cytuj autor=' Danusia']Piękne przypomnienie o sensie przeżywania Wielkej Nocy. Fotograficzna relacja z pielgrzymki po poznańskich światyniach przypomina o zwyczaju odwiedzania Grobu Pańskiego w różnych kościołach. W przedświątecznym zabieganiu często o tym zapominamy. [/cytuj]

 Karolu ciekawie zebrałeś info o obiektach sakralnych. Czas przedświeteczny i świąteczny sprzyja zadumie .

Avatar użytkownika
marian Krajtroter 46813 kilometrów
2015-04-06 20:42:15

Dziękuje Karolu że  tak pięknie nam pokazujesz Świątynie w Poznaniu w tak niezwykłym cudownym  czasie jak Zmartwystanie Pańskie.

Avatar użytkownika
Danusia Krajtroter 183047 kilometrów
2015-04-06 14:15:10

Piękne przypomnienie o sensie przeżywania Wielkej Nocy. Fotograficzna relacja z pielgrzymki po poznańskich światyniach przypomina o zwyczaju odwiedzania Grobu Pańskiego w różnych kościołach. W przedświątecznym zabieganiu często o tym zapominamy.

Avatar użytkownika
Barsolis Karol Turysta Kulturowy Krajtroter 122711 kilometrów
2015-04-06 10:10:13

witam.

dziekuje Wam za  odwiedziny  ,w tym okresie Wielkanocnym

Wielkanoc to czas wyciszenia i  rozważań nad swoim zyciem

 

Pozdrawiam Karol

 

Avatar użytkownika
Ela Krajtroter 42848 kilometrów
2015-04-06 07:32:14

Piękne zdjęcia pięknych świątyń. Ale w taki czas widać te opuszczone, zrujnowane, pozostające w wspomnieniach najstarszych. 

Avatar użytkownika
Maciej A Krajtroter 19113 kilometrów
2015-04-05 21:27:55

Piękne zdjęcia i robiąca wrażenie relacja

pozdrawiam

Newsletter Wypisz się z newslettera
Znajdziesz nas na:
PolskieSzlaki.pl - polskie atrakcje - popularny portal turystyczny tworzony od 15 lat przez aktywną rodzinkę złożoną z mamy, taty i trzech córek. Sercem Polskich Szlaków jest blog z ciekawymi wpisami i fotorelacjami z wypraw oraz opisy atrakcji turystycznych w Polsce z pięknymi zdjęciami. Na przyjaznym Forum mamy 48 tys. postów. W sezonie notujemy 50 tys. Użytkowników na dzień, poza sezonem około 10 tys. Na profilu facebookowym mamy blisko 25 000 polubień, a na Instagramie ponad 2 300 Obserwujących.
Dreptamy.pl - wszystkie nasze wycieczki po Polsce
Copyright 2005-2020