Sprawdź nasz projekt Jurajskie Szlaki Jesienne
Mysłakowice ruszam sam, Tadeusz Walkowicz

Główny Szlak Sudecki - Rudawy Janowickie, Góry Kamienne - trasa 972 - 973

2014-08-11 - 2014-08-13
2014-08-14 09:39:05
Avatar użytkownika
Tadeusz Walkowicz Krajtroter 68331 kilometrów
Miejsca odwiedzone podczas wycieczki
Krzeszów > Lubawka > Sokołowsko

11.08.2014.Ostatni odcinek Karkonoszy. Dojeżdżam samochodem do Mysłakowic.

Na szlaku
Na szlaku


Mysłakowice - duża wieś gminna nad Łom­nicą. Najcenniejszym zabytkiem jest pałac z XVIII w., który należał do króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III Hohenzollerna i jego syna Fryderyka Wilhelma IV. Ten ostatni zlecił prze­budowę pałacu w stylu neogotyckim. Pałac wraz z otaczającym go parkiem tworzy piękny zespół zabytkowego krajobrazu. Do innych zabytków zaliczają się domy tyrolskie w Kolonii Tyrolskiej, kościół ewangelicki z 1840 r. z kolumnami pompejańskimi.

Mrowiec, położony między Mysłakowicami a Bukowcem, został obję­ty zagospodarowaniem parku krajobrazowego hrabiego von Redena i hra­biego Gneisenau oraz króla Fryderyka Wilhelma III. Na wierzchołku las został wycięty i zbudowano platformę widokową oraz kamienną wieżę widokową, przy której ustawiono kamienny stół z ławami. Na krawędzi stołu wyryto nazwy okolicznych miejscowości. Dzisiaj po tym zagospodarowaniu nie pozostał już żaden ślad. Poniżej szczytu znajduje się Sowi Kamień - niewiel­ka, zwietrzała skała poprzecinana żyłami aplitu.

Okolice Bukowca
Okolice Bukowca
Stawek

Bukowiec. Miejscowość wzmiankowana była po raz pierwszy w 1305 r. Pod koniec XVIII w. majątek nabył hrabia Fryderyk Wilhelm von Reden, który wraz z małżonką Fryderyka Karoliną, a miejscowa ludność nazy­wała ją „Matką Kotliny Jeleniogórskiej” przebudowali pałac w stylu klasycystycznym i założyli piękny park. Do dziś zachowało się kilka obiektów parkowych, choć niestety w nie najlepszej kondycji. Pałac po latach zanie­dbania poddano gruntownej restauracji. Obecnie mieści się tu siedziba Związku Gmin Karkonoskich.Warto zobaczyć:

Dom ogrodnika Waltera
Dom ogrodnika Waltera

- Dom Ogrodnika w parku,

- Ruiny opactwa z 1815 r.,

Dom ogrodnika Waltera
Dom ogrodnika Waltera

- Świątynię Ateny,

- Karczmę Sądową z XVIII w.,

Bukowiec
Bukowiec kościół
Bukowiec

- Kościół św. Jana Chrzciciela.

Rudawy Janowickie to masyw gór­ski sąsiaduje z Górami Kaczawskimi poprzez pasmo Gór Ołowianych, które należą do Gór Kaczawskich, z Góra­mi Lisimi, które należą do wzgórz Kotliny Kamiennogórskiej, ze wzgó­rzami należącymi do Bramy Lubawskiej, Karkonoszami poprzez Grzbiet Lasocki oraz z Kotliną Jeleniogór­ską. Główny grzbiet ma około 18 km. Najpiękniejsze widoki w Rudawach to przełom Bobru mię­dzy Ciechanowicami i Janowicami Wielkimi. Większość wsi i miast leżących na tym terenie ma przeszłość związaną z górnictwem. Turyści odwiedzają tu głównie najwyższy szczyt Rudaw, czy­li Skalnik, ruiny zamku Bolczów, Schronisko „Szwajcarka", Kolorowe Jeziorka koło Wieściszowic i kompleks ska­łek o nazwie Starościń­skie Skały.

Na szlaku
Na szlaku

Skalnik - to dwuwierzchołkowa kulminacja Rudaw Janowickich. Na niższym wierzchołku znajdują się skałki ostańcowe - Mała Ostra, wyż­szy jest zalesiony. Na Małą Ostrą prowadzą wykute w skale schody. Na skale zbudowano platformę widoko­wą a widać - panoramę Karkonoszy, Gór Izerskich, Kaczawskich, Rudaw Janowickich oraz Pogórza Izerskiego, Kaczawskiego, Gór Wałbrzyskich i Kamiennych. Nieco poniżej węzła szlaków znajduje się charakterystyczna skalna grupa - Konie Apokalipsy. Ze względu na fantastyczną panoramę, łatwą dostępność turyści wchodzili na Skalnik już w XVIII w. Ze względu na popularność na szczycie umieszczono tablicę z opisem pano­ramy, wieżę widokową i schron turystyczny, w którym nocowali wędrowcy podziwiający romantyczne wschody lub zachody słońca.

Średnica
Średnica

Teraz do prywatnego Sch. Czartak, zielonym szklakiem do Kolorowych Jeziorek. Kolorowe jeziorka to cztery stawy u podnóża Wielkiej Kopy w Rudawach Janowickich, powstałe w miejscu wyrobisk dawnych niemieckich kopalni pirytu. Znajdują się one na różnych wysokościach. Błękitne Jeziorko na wysokości 635 m n.p.m., Zielone Jeziorko na wysokości 555 m n.p., Czerwone Jeziorko na wysokości 560 m n.p.m., a Czarne Jeziorko na wysokości 730 m n.p.m., i okresowo wysycha.

Cały dzień pada. Na nocleg zatrzymam się w Kamiennej Górze.

Żródło Jola
Liczne kamienie
Chwila odpoczynku

12.08.2014.

Lubawka. Miasto jest położone w Bramie Lubawskiej, nad Bobrem i Czar­nuszką, u stóp Gór Kruczych. Lubawka jest dziś ośrodkiem przemysłowym, usługowym oraz tury­stycznym. W okolicy można uprawiać różne formy turystyki aktywnej. Do dyspozycji są szlaki tury­styczne piesze, rowerowe, ścieżki przyrodnicze i wyciąg narciarski na Świę­tej Górze oraz hotele, pensjonaty, kwatery agroturystyczne i pola namiotowe. Na południowy zachód od miasta znajduje się rezerwat krajobrazowy „Kruczy Kamień"- skalne urwisko wysokości 150 m oraz malownicze doliny: Krucza i Miłości, z którymi wiążą się legendy.

Skrzyż. pod Małą Ostrą
Skrzyż. pod Małą Ostrą

Warto zobaczyć:

- Zabytkowe kamieniczki i ratusz z XVIII w. w rynku,

Skały Małej Ostrej
Skały Małej Ostrej

- Barokowy kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z XVIII w. - wewnątrz piękny ołtarz,

- Rezerwat „Kruczy Kamień".

Skały Małej Ostrej
Pada na Małej Ostrej
Teraz do Sch. Czartak

Przez Góry Krucze udaję się do Krzeszowa.

Krzeszów - niewielka wieś nad Zadrną w Kotlinie Kamiennogórskiej. Wieś słynie z zespołu opactwa Cystersów - jednego z najwybitniejszych zabytków architektury barokowej na Śląsku.

Prywatne Sch. Czartak
Prywatne Sch. Czartak

Warto zobaczyć:

- Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP zbudowany w latach 1728 - 1735. Wnętrze charakteryzuje się wspaniałym wystrojem malarskim i rzeźbiarskim,

Prywatne Sch. Czartak
Prywatne Sch. Czartak

- Kościół św. Józefa z lat 1690-1696. Wewnątrz wspaniałe freski namalowane przez Michaela Willmanna,

- Mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich z sarkofagami kryjącymi doczesne szczątki książąt: Bolka l, Bernarda, Bolka II i Bolka III.

Teraz na Wysoką Kopę - pada
Idę w deszczu
Okolice Kolorowych Jeziorek

Znowu ulewa, odbiłem sobie piętę. Jest źle. Opuszczam Krzeszów i przez Górę Św. Anny i Góra Ziuty udaję się do miejscowości Grzędy.

Zielony Stawek
Zielony Stawek

W Grzędach Górnych między Pasmem Dzikowca a Pasmem Lesistej czynny jest zalew rekreacyjny popularny wśród mieszkańców Wałbrzycha. Latem otwarte jest też pole biwakowe. To już Góry Kamienne.

Góry Kamienne to miejsce trochę za­pomniane przez turystów. Tymcza­sem można tu znaleźć dużo spoko­ju, z dala od zatłoczonych popular­nych kurortów. Z każdym rokiem przybywa tutaj gospodarstw agroturystycznych, takich jak „Gospoda Sudecka" w Rybnicy Leśnej. Osoby zainteresowane tajemnicami II wojny światowej powinny odwie­dzić Głuszycę, Świerki oraz Ludwikowice Kłodzkie. Wsie w tych okolicach są coraz częściej zamieszkiwane przez uciekinierów z wielkich miast, którzy remontują stare chałupy.

Błękitne Jeziorko
Błękitne Jeziorko

Sokołowsko - wieś w kotlinie śródgórskiej, u podnóża Gór Kamiennych, w roku 1854, to pierwsze w Europie sana­torium przeciwgruźlicze. Ciekawostką jest to, że na tym pionierskim ośrodku wzorowano się zakładając słynne sanatorium w szwajcarskim Davos. Współczesna nazwa miejscowości pochodzi od nazwiska Alfreda Sokołowskiego - znamienitego polskiego lekarza, profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Po II wojnie światowej w PRL miejscowość pełniła nadal funkcje uzdro­wiskowe, choć lata świetności już minęły.

Warto zobaczyć:

Błękitne Jeziorko
Błękitne Jeziorko
Błękitne Jeziorko

- Cerkiew p.w. św. Archanioła Michała zbudowaną w latach 1900-1901 dla prawosławnych kuracjuszy licznie odwiedzających uzdrowisko,

- Ruiny spalonego w 2005 r. sanatorium „Grunwald” - symbol upadku miejscowości,

Purpurowe Jeziorko
Purpurowe Jeziorko

- Drewnianą architekturę uzdrowiskową - wspomnienie przełomu XIX i XX w.

Schronisko PTTK Andrzejówka - drewniany budynek stylowego schroniska wzniesiono na łąkach Przełęczy Trzech Dolin nad Rybnica Leśną w 1933 r. z inicjaty­wy Wałbrzyskiego Towarzystwa Górskiego. W pobliżu znajduje się szczyt Waligóra.

Purpurowe Jeziorko
Purpurowe Jeziorko

Waligóra - najwyższy szczyt Gór Kamiennych, położo­ny w części określanej mianem Gór Suchych. Góra ma kształt stożka - jest to wygasły wulkan zbudowany z porfirów, i dominuje nad Przełęczą Trzech Dolin. Szczyt cieszył się dużą popularnością wśród turystów przełomu XIX i XX w., nie był wówczas zalesiony i słynął z niezapomnianych panoram. Dzi­siaj polany już zarosły i ze szczytu oglądać można jedynie fragmentaryczny widok w kierunku północno-wschodnim.

Purpurowe Jeziorko
Purpurowe Jeziorko
Purpurowe Jeziorko

13.08.2014.

Wcześnie rano, ostatni spacer do Sokołowsku. Zrobiło się zimno.

Nieczynny bar
Nieczynny bar

Niestety z nogą jest coraz gorzej, muszę przerwać wędrówkę i wracać do domu. Szkoda. Wrócę tu na pewno.

Nadal pada Jaskinia Mauzoleum w Raszowie Kościół w Raszowie Raszów Raszów - piekarnia W drodze do Kamkiennej Góry Widoki Widoki Widoki Widoki Widoki PKP w Kamiennej Górze Ratusz Kamienna Góra Kamienna Góra Kościół Piotra i Pawła Kościół Piotra i Pawła Kamienna Góra Kamienna Góra Kamienna Góra Kamienna Góra Lubawka ratusz Rynek Rynek Stary kościół Krzeszów z oddali Krzeszów Zabudowania klasztoru Zabudowania klasztoru Zabudowania klasztoru Bazylika Mniejsza Bazylika Mniejsza Figury bazyliki Figury bazyliki Figury bazyliki Figury bazyliki Wnętrza bazyliki Wnętrza bazyliki Wnętrza bazyliki Woda święcona Organy Ambona Wnętrza bazyliki Wnętrza bazyliki Kościół św. Józefa Kościół św. Józefa Góra św. Anny Kościół św. Anny Kościół św. Anny Krzeszów z góry św. Anny Pola..pola.. W stronę Grzęd Pasmo Dzikowca Pola..pola.. Staw w Grzędach Pasmo Lesistej Skręt do Sokołowska Sanatorium Brehmera Ruiny Sanatorium Ruiny Sanatorium Ruiny Sanatorium Sokołowsko Kościół w Sokołowsku Kościół w Sokołowsku Wnętrza Wnętrza Wnętrza Tu mieszkał Kieślowski Skwer Kieślowskiego Trochę historii Sokołowsko Sokołowsko Budynek Hauptmana Budynek Hauptmana Sudety Wałbrzyskie Schronisko Andrzejówka Schronisko Andrzejówka Schronisko Andrzejówka Wnętrza schroniska Wnętrza schroniska Wnętrza schroniska Wnętrza schroniska Schronisko Andrzejówka Schronisko Andrzejówka i Ja Waligóra Sokołowsko Sokołowsko Sokołowsko
Avatar użytkownika
Tadeusz Walkowicz Krajtroter 68331 kilometrów

Ostatnie wycieczki użytkownika

Pokaż więcej

Komentarze

Avatar użytkownika
mokunka Krajtroter 219837 kilometrów
2014-08-22 22:02:26

Tadziu, jak zawsze w trasie! Piekne wędrowanie , przedreptany Dolny Śląsk ...:)

Avatar użytkownika
Roman Świątkowski Krajtroter 70713 kilometrów
2014-08-17 20:07:52

Pięknie zwiedzone Karkonosze. Główny Szlak Sudecki pięknie pokazany

Avatar użytkownika
Tadeusz Walkowicz Krajtroter 68331 kilometrów
2014-08-16 06:41:06

Bardzo dziękuję, szkoda że się tak stało. Napewno tam wrócę.

Tadek

Avatar użytkownika
Danusia Krajtroter 183047 kilometrów
2014-08-15 19:33:43

Kuruj się i jak najszybciej wracaj do formy i na szlaki.

Avatar użytkownika
Anna Piernikarczyk Krajtroter 1125486 kilometrów
2014-08-15 17:42:24

Teraz dopiero doczytałam o nodze, szkoda bardzo, mam nadzieję że Ci się szybko poprawi!

Avatar użytkownika
Maciej A Krajtroter 19109 kilometrów
2014-08-15 04:27:34

Powodzonka

kontuzja to kiepska sprawa przy tak długiej trasie,

okolice bardzo ciekawe, mniej znane, a ładne

pozdrawiam

Avatar użytkownika
marian Krajtroter 46810 kilometrów
2014-08-15 01:01:57

Pięknie wędrujesz. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia.

Avatar użytkownika
Krzysztof Dorota Krajtroter 23831 kilometrów
2014-08-15 00:11:42

Tadek super wędrujesz patrzymy twoją relację z pełnym zachwytem jesteś tuż obok nas w tej relacji odwiedziłeś nasze najbardziej ulubione strony czyli Rudawy Janowickie i Góry Suche tzn. Andrzejówka Waligóra ITD. Trzymamy za ciebie kciuki  na  czerwonym szlaku (głównym) sudeckim pozdrawiamy

Avatar użytkownika
Ela Krajtroter 42848 kilometrów
2014-08-14 21:02:57

Super miejsca, wiele z nich jest mi znanych. Pięknie powędrowałeś.

Avatar użytkownika
Lucy i Tom Krajtroter 21318 kilometrów
2014-08-14 10:59:11

Super. Trzymam kciuki :)

Avatar użytkownika
Anna Piernikarczyk Krajtroter 1125486 kilometrów
2014-08-14 10:38:12

Pięknie Tadziu wkraczasz w mniej znane mi rejony :) Dalej trzymamy kciuki

Newsletter Wypisz się z newslettera
Znajdziesz nas na:
PolskieSzlaki.pl - polskie atrakcje - popularny portal turystyczny tworzony od 15 lat przez aktywną rodzinkę złożoną z mamy, taty i trzech córek. Sercem Polskich Szlaków jest blog z ciekawymi wpisami i fotorelacjami z wypraw oraz opisy atrakcji turystycznych w Polsce z pięknymi zdjęciami. Na przyjaznym Forum mamy 48 tys. postów. W sezonie notujemy 50 tys. Użytkowników na dzień, poza sezonem około 10 tys. Na profilu facebookowym mamy blisko 25 000 polubień, a na Instagramie ponad 2 300 Obserwujących.
Dreptamy.pl - wszystkie nasze wycieczki po Polsce
Copyright 2005-2020