Mysłakowice ruszam sam, Tadeusz Walkowicz

Główny Szlak Sudecki - Rudawy Janowickie, Góry Kamienne - trasa 972 - 973

2014-08-11 - 2014-08-13
2014-08-14 09:39:05
Avatar użytkownika
Tadeusz Walkowicz Krajtroter 68331 kilometrów
Miejsca odwiedzone podczas wycieczki
Krzeszów > Lubawka > Sokołowsko

11.08.2014.Ostatni odcinek Karkonoszy. Dojeżdżam samochodem do Mysłakowic.

Na szlaku

Mysłakowice - duża wieś gminna nad Łom­nicą. Najcenniejszym zabytkiem jest pałac z XVIII w., który należał do króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III Hohenzollerna i jego syna Fryderyka Wilhelma IV. Ten ostatni zlecił prze­budowę pałacu w stylu neogotyckim. Pałac wraz z otaczającym go parkiem tworzy piękny zespół zabytkowego krajobrazu. Do innych zabytków zaliczają się domy tyrolskie w Kolonii Tyrolskiej, kościół ewangelicki z 1840 r. z kolumnami pompejańskimi.

Mrowiec, położony między Mysłakowicami a Bukowcem, został obję­ty zagospodarowaniem parku krajobrazowego hrabiego von Redena i hra­biego Gneisenau oraz króla Fryderyka Wilhelma III. Na wierzchołku las został wycięty i zbudowano platformę widokową oraz kamienną wieżę widokową, przy której ustawiono kamienny stół z ławami. Na krawędzi stołu wyryto nazwy okolicznych miejscowości. Dzisiaj po tym zagospodarowaniu nie pozostał już żaden ślad. Poniżej szczytu znajduje się Sowi Kamień - niewiel­ka, zwietrzała skała poprzecinana żyłami aplitu.

Bukowiec. Miejscowość wzmiankowana była po raz pierwszy w 1305 r. Pod koniec XVIII w. majątek nabył hrabia Fryderyk Wilhelm von Reden, który wraz z małżonką Fryderyka Karoliną, a miejscowa ludność nazy­wała ją „Matką Kotliny Jeleniogórskiej” przebudowali pałac w stylu klasycystycznym i założyli piękny park. Do dziś zachowało się kilka obiektów parkowych, choć niestety w nie najlepszej kondycji. Pałac po latach zanie­dbania poddano gruntownej restauracji. Obecnie mieści się tu siedziba Związku Gmin Karkonoskich.Warto zobaczyć:

Dom ogrodnika Waltera

- Dom Ogrodnika w parku,

- Ruiny opactwa z 1815 r.,

Dom ogrodnika Waltera

- Świątynię Ateny,

- Karczmę Sądową z XVIII w.,

- Kościół św. Jana Chrzciciela.

Rudawy Janowickie to masyw gór­ski sąsiaduje z Górami Kaczawskimi poprzez pasmo Gór Ołowianych, które należą do Gór Kaczawskich, z Góra­mi Lisimi, które należą do wzgórz Kotliny Kamiennogórskiej, ze wzgó­rzami należącymi do Bramy Lubawskiej, Karkonoszami poprzez Grzbiet Lasocki oraz z Kotliną Jeleniogór­ską. Główny grzbiet ma około 18 km. Najpiękniejsze widoki w Rudawach to przełom Bobru mię­dzy Ciechanowicami i Janowicami Wielkimi. Większość wsi i miast leżących na tym terenie ma przeszłość związaną z górnictwem. Turyści odwiedzają tu głównie najwyższy szczyt Rudaw, czy­li Skalnik, ruiny zamku Bolczów, Schronisko „Szwajcarka", Kolorowe Jeziorka koło Wieściszowic i kompleks ska­łek o nazwie Starościń­skie Skały.

Na szlaku

Skalnik - to dwuwierzchołkowa kulminacja Rudaw Janowickich. Na niższym wierzchołku znajdują się skałki ostańcowe - Mała Ostra, wyż­szy jest zalesiony. Na Małą Ostrą prowadzą wykute w skale schody. Na skale zbudowano platformę widoko­wą a widać - panoramę Karkonoszy, Gór Izerskich, Kaczawskich, Rudaw Janowickich oraz Pogórza Izerskiego, Kaczawskiego, Gór Wałbrzyskich i Kamiennych. Nieco poniżej węzła szlaków znajduje się charakterystyczna skalna grupa - Konie Apokalipsy. Ze względu na fantastyczną panoramę, łatwą dostępność turyści wchodzili na Skalnik już w XVIII w. Ze względu na popularność na szczycie umieszczono tablicę z opisem pano­ramy, wieżę widokową i schron turystyczny, w którym nocowali wędrowcy podziwiający romantyczne wschody lub zachody słońca.

Średnica

Teraz do prywatnego Sch. Czartak, zielonym szklakiem do Kolorowych Jeziorek. Kolorowe jeziorka to cztery stawy u podnóża Wielkiej Kopy w Rudawach Janowickich, powstałe w miejscu wyrobisk dawnych niemieckich kopalni pirytu. Znajdują się one na różnych wysokościach. Błękitne Jeziorko na wysokości 635 m n.p.m., Zielone Jeziorko na wysokości 555 m n.p., Czerwone Jeziorko na wysokości 560 m n.p.m., a Czarne Jeziorko na wysokości 730 m n.p.m., i okresowo wysycha.

Cały dzień pada. Na nocleg zatrzymam się w Kamiennej Górze.

12.08.2014.

Lubawka. Miasto jest położone w Bramie Lubawskiej, nad Bobrem i Czar­nuszką, u stóp Gór Kruczych. Lubawka jest dziś ośrodkiem przemysłowym, usługowym oraz tury­stycznym. W okolicy można uprawiać różne formy turystyki aktywnej. Do dyspozycji są szlaki tury­styczne piesze, rowerowe, ścieżki przyrodnicze i wyciąg narciarski na Świę­tej Górze oraz hotele, pensjonaty, kwatery agroturystyczne i pola namiotowe. Na południowy zachód od miasta znajduje się rezerwat krajobrazowy „Kruczy Kamień"- skalne urwisko wysokości 150 m oraz malownicze doliny: Krucza i Miłości, z którymi wiążą się legendy.

Skrzyż. pod Małą Ostrą

Warto zobaczyć:

- Zabytkowe kamieniczki i ratusz z XVIII w. w rynku,

Skały Małej Ostrej

- Barokowy kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z XVIII w. - wewnątrz piękny ołtarz,

- Rezerwat „Kruczy Kamień".

Przez Góry Krucze udaję się do Krzeszowa.

Krzeszów - niewielka wieś nad Zadrną w Kotlinie Kamiennogórskiej. Wieś słynie z zespołu opactwa Cystersów - jednego z najwybitniejszych zabytków architektury barokowej na Śląsku.

Prywatne Sch. Czartak

Warto zobaczyć:

- Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP zbudowany w latach 1728 - 1735. Wnętrze charakteryzuje się wspaniałym wystrojem malarskim i rzeźbiarskim,

Prywatne Sch. Czartak

- Kościół św. Józefa z lat 1690-1696. Wewnątrz wspaniałe freski namalowane przez Michaela Willmanna,

- Mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich z sarkofagami kryjącymi doczesne szczątki książąt: Bolka l, Bernarda, Bolka II i Bolka III.

Znowu ulewa, odbiłem sobie piętę. Jest źle. Opuszczam Krzeszów i przez Górę Św. Anny i Góra Ziuty udaję się do miejscowości Grzędy.

Zielony Stawek

W Grzędach Górnych między Pasmem Dzikowca a Pasmem Lesistej czynny jest zalew rekreacyjny popularny wśród mieszkańców Wałbrzycha. Latem otwarte jest też pole biwakowe. To już Góry Kamienne.

Góry Kamienne to miejsce trochę za­pomniane przez turystów. Tymcza­sem można tu znaleźć dużo spoko­ju, z dala od zatłoczonych popular­nych kurortów. Z każdym rokiem przybywa tutaj gospodarstw agroturystycznych, takich jak „Gospoda Sudecka" w Rybnicy Leśnej. Osoby zainteresowane tajemnicami II wojny światowej powinny odwie­dzić Głuszycę, Świerki oraz Ludwikowice Kłodzkie. Wsie w tych okolicach są coraz częściej zamieszkiwane przez uciekinierów z wielkich miast, którzy remontują stare chałupy.

Błękitne Jeziorko

Sokołowsko - wieś w kotlinie śródgórskiej, u podnóża Gór Kamiennych, w roku 1854, to pierwsze w Europie sana­torium przeciwgruźlicze. Ciekawostką jest to, że na tym pionierskim ośrodku wzorowano się zakładając słynne sanatorium w szwajcarskim Davos. Współczesna nazwa miejscowości pochodzi od nazwiska Alfreda Sokołowskiego - znamienitego polskiego lekarza, profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Po II wojnie światowej w PRL miejscowość pełniła nadal funkcje uzdro­wiskowe, choć lata świetności już minęły.

Warto zobaczyć:

- Cerkiew p.w. św. Archanioła Michała zbudowaną w latach 1900-1901 dla prawosławnych kuracjuszy licznie odwiedzających uzdrowisko,

- Ruiny spalonego w 2005 r. sanatorium „Grunwald” - symbol upadku miejscowości,

Purpurowe Jeziorko

- Drewnianą architekturę uzdrowiskową - wspomnienie przełomu XIX i XX w.

Schronisko PTTK Andrzejówka - drewniany budynek stylowego schroniska wzniesiono na łąkach Przełęczy Trzech Dolin nad Rybnica Leśną w 1933 r. z inicjaty­wy Wałbrzyskiego Towarzystwa Górskiego. W pobliżu znajduje się szczyt Waligóra.

Purpurowe Jeziorko

Waligóra - najwyższy szczyt Gór Kamiennych, położo­ny w części określanej mianem Gór Suchych. Góra ma kształt stożka - jest to wygasły wulkan zbudowany z porfirów, i dominuje nad Przełęczą Trzech Dolin. Szczyt cieszył się dużą popularnością wśród turystów przełomu XIX i XX w., nie był wówczas zalesiony i słynął z niezapomnianych panoram. Dzi­siaj polany już zarosły i ze szczytu oglądać można jedynie fragmentaryczny widok w kierunku północno-wschodnim.

13.08.2014.

Wcześnie rano, ostatni spacer do Sokołowsku. Zrobiło się zimno.

Nieczynny bar

Niestety z nogą jest coraz gorzej, muszę przerwać wędrówkę i wracać do domu. Szkoda. Wrócę tu na pewno.

Avatar użytkownika
Tadeusz Walkowicz Krajtroter 68331 kilometrów

Ostatnie wycieczki użytkownika

Pokaż więcej

Komentarze

Avatar użytkownika
mokunka Krajtroter 220537 kilometrów
2014-08-22 22:02:26

Tadziu, jak zawsze w trasie! Piekne wędrowanie , przedreptany Dolny Śląsk ...:)

Avatar użytkownika
Roman Świątkowski Krajtroter 70913 kilometrów
2014-08-17 20:07:52

Pięknie zwiedzone Karkonosze. Główny Szlak Sudecki pięknie pokazany

Avatar użytkownika
Tadeusz Walkowicz Krajtroter 68331 kilometrów
2014-08-16 06:41:06

Bardzo dziękuję, szkoda że się tak stało. Napewno tam wrócę.

Tadek

Avatar użytkownika
Danusia Krajtroter 183047 kilometrów
2014-08-15 19:33:43

Kuruj się i jak najszybciej wracaj do formy i na szlaki.

Avatar użytkownika
Anna Piernikarczyk Krajtroter 1114302 kilometrów
2014-08-15 17:42:24

Teraz dopiero doczytałam o nodze, szkoda bardzo, mam nadzieję że Ci się szybko poprawi!

Avatar użytkownika
Maciej A Krajtroter 18652 kilometrów
2014-08-15 04:27:34

Powodzonka

kontuzja to kiepska sprawa przy tak długiej trasie,

okolice bardzo ciekawe, mniej znane, a ładne

pozdrawiam

Avatar użytkownika
marian Krajtroter 44482 kilometrów
2014-08-15 01:01:57

Pięknie wędrujesz. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia.

Avatar użytkownika
Krzysztof Dorota Krajtroter 23831 kilometrów
2014-08-15 00:11:42

Tadek super wędrujesz patrzymy twoją relację z pełnym zachwytem jesteś tuż obok nas w tej relacji odwiedziłeś nasze najbardziej ulubione strony czyli Rudawy Janowickie i Góry Suche tzn. Andrzejówka Waligóra ITD. Trzymamy za ciebie kciuki  na  czerwonym szlaku (głównym) sudeckim pozdrawiamy

Avatar użytkownika
Ela Krajtroter 42848 kilometrów
2014-08-14 21:02:57

Super miejsca, wiele z nich jest mi znanych. Pięknie powędrowałeś.

Avatar użytkownika
Lucy i Tom Krajtroter 21318 kilometrów
2014-08-14 10:59:11

Super. Trzymam kciuki :)

Avatar użytkownika
Anna Piernikarczyk Krajtroter 1114302 kilometrów
2014-08-14 10:38:12

Pięknie Tadziu wkraczasz w mniej znane mi rejony :) Dalej trzymamy kciuki

Newsletter Wypisz się z newslettera
Znajdziesz nas na:
PolskieSzlaki.pl - polskie atrakcje - popularny portal turystyczny tworzony od 15 lat przez aktywną rodzinkę złożoną z mamy, taty i trzech córek. Sercem Polskich Szlaków jest blog z ciekawymi wpisami i fotorelacjami z wypraw oraz opisy atrakcji turystycznych w Polsce z pięknymi zdjęciami. Na przyjaznym Forum mamy 48 tys. postów. W sezonie notujemy 50 tys. Użytkowników na dzień, poza sezonem około 10 tys. Na profilu facebookowym mamy blisko 20 000 polubień, a na Instagramie ponad 2 000 Obserwujących.
Dreptamy.pl - wszystkie nasze wycieczki po Polsce
Copyright 2005-2020