2008-09-08
2008-09-08 12:04:55
Pragnę przedstawić piękną warmińską miejscowość Jeziorany. Sympatyków Polskiego Radia muszę zmartwić, gdyż warmińskie Jeziorany nie mają nic - oprócz nazwy - wspólnego z fikcyjną wsią Jeziorany ze znanego słuchowiska.
W Jezioranach, Zbyszek Kraśnicki
Jeziorany, Zbyszek Kraśnicki
Jeziorany, Zbyszek Kraśnicki
Jeziorany, Zbyszek Kraśnicki
Jeziorany, Zbyszek Kraśnicki
Okolice Jezioran, Zbyszek Kraśnicki
Okolice Jezioran, Zbyszek Kraśnicki
Rezerwat przyrody Ustnik, Zbyszek Kraśnicki
Rezerwat przyrody Ustnik, Zbyszek Kraśnicki
Rezerwat przyrody Ustnik, Zbyszek Kraśnicki
Okolice Jezioran, Zbyszek Kraśnicki
Kościół w Jezioranach, Zbyszek Kraśnicki
W Jezioranach, Zbyszek Kraśnicki
Pragnę przedstawić piękną warmińską miejscowość Jeziorany. Sympatyków Polskiego Radia muszę zmartwić, gdyż warmińskie Jeziorany nie mają nic - oprócz nazwy - wspólnego z fikcyjną wsią Jeziorany ze znanego słuchowiska.
To miasteczko w powiecie olsztyńskim, położone nad rzeką Symsarną. Założycielem Jezioran był biskup warmiński Herman z Pragi, który położył duże zasługi przy uregulowaniu granic biskupstwa i dominium warmińskiego oraz zasiedleniu południowej Warmii. Data lokacji to 1338 rok.
W Jezioranach nie dostrzeżemy zbyt wielu zabytków, a to za sprawą pożaru z 1783 r. Zniszczył ona miasteczko prawie doszczętnie. Odbudowano je w całości już murowane, co na owe czasy było niezwykłe. Wspominał nawet o tym biskup Ignacy Krasicki. Wspomnieć warto też o istniejącym tu niegdyś zamku, którego również próżno szukać w okolicy. Zamek rozebrano po pożarze w 1783 r., a materiał przeznaczono na odbudowę miasta. Zachowała się jedynie dolna część głównego skrzydła zachodniego ze sklepionymi piwnicami. Mury obronne miały trzy bramy: Mostową, Młyńska i reszelską, zostały wzniesione po 1360 r.
Dla planujących wyjazd rowerem polecam trasę, którą sam przemierzyłem: Olsztyn, Barczewo, Jeziorany, Tuławki, Olsztyn. To około 60 km. Do Barczewa można też dojechać pociągiem.

Zabytki:
-Przy rynku znajduje się gotycki kościół św. Bartłomieja z 1390 r. (w galerii) z wieżą dobudowaną w początkach XX wieku i cenną kołatką - jednym z rzadkich okazów sztuki odlewniczej. W 1912 r. kościół został poddany gruntownej renowacji. Wyposażenie kościoła jest w większości barokowe. Ołtarz główny pochodzi z roku 1734 r.
-W Jezioranach zachowały się też resztki piwnic zamku biskupów warmińskich (obecnie budynek Urzędu Miejskiego przy Placu Zamkowym) oraz gotyckich obwarowań.
-Nieużywany kościół ewangelicki przy ulicy Mickiewicza.
-Na terenie obecnej remizy straży pożarnej znajdował się cmentarz żydowski.
-Zabytkowe domy przy ulicy Kajki. W zabudowie rynku widać pozostałości rzadko występującego rynku przelotowego, z główną ulicą przechodzącą przez środek placu.

Okolica:
Okolica Jezioran to piękne, malownicze tereny. To właśnie prawdziwa Warmia o obłych, leniwych zboczach. W rejonie wioski Ustnik znajdują się rozlewiska rzeki Symsarny z rezerwatem dzikiego ptactwa o powierzchni 32 hektarów (miejsce lęgowe i wypoczynkowe dla około 50 gatunków ptaków, w tym: perkoz zausznik, bekas dublet, biegus mały, rycyk północny). Do dziś istnieje też wzgórze, zwane Świętą Górą (179 m. n.p.m.), służące jako miejsce praktyk religijnych i siedziba dawnych osad pruskich. Świadectwem pruskiej przeszłości okolic miasteczka są także nazwy okolicznych miejscowości.

Jeziorany to bardzo spokojne miasteczko, ludzie mówią sobie dzień dobry, znają się, a każdego gościa traktują bardzo serdecznie. Zachęcam więc do zwiedzania warmii:)

Komentarze

Nie znalazłem żadnych postów w tym temacie. Kliknij tutaj by dodać pierwszy
Newsletter
Portal pozytywnych podróżników
Copyright 2005-2018
Znajdziesz nas na: