Sprawdź nasz projekt Jurajskie Szlaki Jesienne
Szlak Świętokrzyski - wschód słońca godz. 4.00, Tadeusz Walkowicz

Szlak Świętokrzyski cz. I

2012-05-03
2012-05-07 10:56:32
Avatar użytkownika
Tadeusz Walkowicz Krajtroter 68131 kilometrów

TRASA 631

Miejsca odwiedzone podczas wycieczki
Gołoszyce > Świeta Katarzyna

Główny szlak województwa świętokrzyskiego im. Edmunda Massalskiego o długości 105 km. Prowadzi przez Pasmo Jeleniowskie, Łysogóry, Pasmo Masłowskie i Pasmo Oblęgorskie. Przechodzi przez najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich: Łysicę (612 m n.p.m.), rezerwaty: Szczytniak, obszar ochrony ścisłej Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Barania Góra i Perzowa Góra. Najciekawszymi miejscami, wartymi zobaczenia, są: Święty Krzyż oraz Święta Katarzyna.Dzień 1. Godzina 4.00 wysiadam z autobusu w miejscowości Gołoszyce. Ruszam na szlak w kierunku Świętej Katarzyny.

Pola rzepaku
Pola rzepaku

W Gołoszycach znajduje się dwór z połowy XIX w. i park z XVIII w. ze wspaniałymi drzewami, które są pomnikami przyrody. Znajduje się tu również cmentarz z I wojny światowej.

Truskolaska - wysunięty najbardziej na wschód szczyt (448 m n.p.m.) Pasma Jeleniowskiego, Gór Świętokrzyskich. Porośnięty lasem jodłowo-bukowym. U stóp góry, od strony wschodniej, znajdują się źródła rzeki Opatówki.

Na szlaku
Na szlaku
Na szlaku - Pasmo Jeleniowskie


Wesołówka - szczyt w Paśmie Jeleniowskim Gór Świętokrzyskich. Jego masyw tworzą kwarcyty kambryjskie a porośnięty jest lasem jodłowo-bukowym.

Szczytniak (554 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Pasma Jeleniowskiego w Górach Świętokrzyskich. Na północnym stoku góry znajduje się rezerwat przyrody Szczytniak z fragmentem pierwotnej puszczy jodłowo-bukowej oraz gołoborzem. Na południowym zboczu góry swe źródło ma Koprzywianka. Początek czarnego szlaku do Starej Słupi

Na szlaku
Na szlaku


Góra Jeleniowska - szczyt (533 m n.p.m.) znajdujący się w zachodniej części Pasma Jeleniowskiego, Gór Świętokrzyskich. Po zniszczeniu świątyni słowiańskiej na Łysej Górze przeniósł się tutaj nieformalny wówczas ośrodek kultu pogańskiego, który z biegiem czasu zanikł.

Paprocice - wieś w gminie Nowa Słupia. Pierwsze historyczne wzmianki o tej wsi pochodzą z 1269 roku. Zwana była wówczas Zarzecin. W 1580 roku Bartosz Paprocki, autor "Herbów rycerstwa polskiego" uzyskał od opata Tomasza Polanowskiego pozwolenie lokacji na gruntach należących do stołu opackiego wsi Paprocka Wola.

Dochodzę do Paprocic
Dochodzę do Paprocic

Chwila odpoczynku.

Kobyla Góra (391 m n.p.m.) - zalesione wzniesienie w Górach Świętokrzyskich, leżące między Łysogórami a Pasmem Jeleniowskim. Krzyżują się tu dwa piesze szlaki turystyczne: czerwony i zielony. Od północy górę opływa Słupianka.

Na szlaku
. Kościółek w Paprocicach
Wewnątrz

Symbol Gór Świętokrzyskich położony, w samych ich sercu, na Łysej Górze – pobenedyktański klasztor, o którym pierwsza wzmianka pochodzi z XII wieku . jest miejscem kultu i wielu pielgrzymek z całej Polski. Został ufundowany w 1006 roku przez fundację Bolesława II Krzywoustego. Nazwa pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w Kościele. W Klasztorze znajduje się Muzeum Misyjne Zakonu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, z pamiątkami przywiezionymi z wypraw misyjnych, oraz Muzeum Przyrodniczo Leśne Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Tłumy ludzi, więc schodzę do Przełęczy Huckiej.

Dłuższy odpoczynek, zwiedzam średniowieczną osada, w której czas cofa się o kilka stuleci. Wioska została wybudowana na działce o powierzchni ok. 1,63 ha. W Osadzie zlokalizowane są drewniane chatki z XII/XIV w. które w interaktywny sposób ukazujących życie Słowian i ich pracę. Na każdym stanowisku można zapoznać się z innym rzemiosłem i wcielić się w rolę słowiańskiego rzemieślnika tj. garncarza, tkacza, kowala czy rymarza. Ponadto wioska stanowi bazę infrastrukturalną dla gier terenowych pn. "Kraina Legend Świętokrzyskich" odwołujących się do lokalnych legend, w szczególności pokazujących proces przyjęcia chrześcijaństwa przez Słowian, ukazujących słowiańską mitologię i ich pozostałości w obecnych zwyczajach.

Wewnątrz
Wewnątrz

Huta Szklana - wieś w gminie Bieliny. Nazwa wskazuje na hutę szkła, która pracowała tutaj od 1529 r., produkując słoiki, buteleczki, i naczynia na potrzeby klasztornej apteki. Zabytki: Pomnik "Golgota Wschodu" – pomnik upamiętniający ofiary Katynia, Charkowa i Miednoje, Kapliczka świętej Barbary i Skansen "Osada Średniowieczna"

Kakonin leży tuż przy szlakach turystycznych biegnących skrajem świętokrzyskiej puszczy, na południowych stokach Pasma Łysogórskiego. Z Kakoninem związana jest legenda o Zbóju Kaku, który w zamierzchłych czasach grabił kupców przejeżdżających leśnymi traktami. Główną atrakcją Kakonina jest zabytkowa, drewniana chałupa pochodzącą z połowy XIX wieku, doskonale zachowany element świętokrzyskiej tradycji ludowej.

. Kościółek w Paprocicach
. Kościółek w Paprocicach

Łysica - najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich o wysokości 612 m n.p.m. Znajduje się w zachodniej części Łysogór, na południowy wschód od wsi Święta Katarzyna. Należy do Korony Gór Polski, jest jej najniższym szczytem. Znajduje się w obszarze ochrony ścisłej Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Góra ma dwa wierzchołki. Wschodni wierzchołek, nazywany Skałą Agaty lub Zamczyskiem. Na wyższym wierzchołku zachodnim znajduje się replika pamiątkowego krzyża z 1930 r. oraz nieliczne pozostałości wieży triangulacyjnej. Ze szczytu roztacza się ograniczony widok w kierunku północnym – na Górę Miejską i Psarską.

Łysica zbudowana jest z kwarcytów i łupków kambryjskich. Od strony północnej i południowej szczyt otaczają gołoborza. Łysica jest całkowicie porośnięta lasem. W partiach szczytowych rośnie jodła, a poniżej las jodłowo-bukowy. Na stoku południowym, na wysokości ok. 590 m, położone jest niewielkie torfowisko. Na stoku północnym znajdują się liczne źródła strumieni. W partiach szczytowych gnieżdżą się orliki krzykliwe, krogulce i kobuzy. Podania mówią, że u podnóża Łysicy istniała kiedyś pogańska świątynia, na miejscu, której obecnie znajduje się klasztor sióstr bernardynek.

Kobyla Góra
Kaczeńce
Trzcianka

Święta Katarzyna znajduje się u podnóża Łysicy. Przez wieś przepływa strumień, który jest jednym z cieków źródłowych Czarnej Nidy. W Świętej Katarzynie znajdują się domy wycieczkowe, schronisko młodzieżowe, restauracje oraz kawiarnia PTTK. Podania mówią, że istniała tu kiedyś pogańska świątynia. Wg. tradycji w średniowieczu osiedlali się tu pustelnicy. W 1399 r. miał tu osiąść rycerz Wacławek, który ufundował kościółek św. Katarzyny. Około 1478 r. biskup Jan Rzeszowski osadził przy kościele bernardynów. Początkowo przy kościółku istniał także oddzielny dom emerytów. W 1490 r. Maciej z Pyzdr, opat świętokrzyski nadał dom wraz z kościołem bernardynom. W 1817 r. bernardyni ustąpili miejsca bernardynkom, których klasztor w Drzewicy spłonął w pożarze. W 1910 r. powstało tu schronisko turystyczne PTK, pierwsze w Górach Świętokrzyskich. Zabytki: Zespół klasztorny bernardynek. W XIX w. wyposażenie świątyni uległo zniszczeniu na skutek pożaru. Z dawnego wyposażenia zachował się wyłącznie obraz Madonny z XVI w. Figurka św. Katarzyny jest prawdopodobnie kopią figury zaginionej w pożarze. Pierwotna figura według tradycji została tu sprowadzona z północnej Afryki. Drewniana kapliczka św. Franciszka przy drodze na Łysicę. Obok kapliczki znajduje się źródło, uznawane przez wiernych za cudowne. Kaplica cmentarna nazywana kapliczką Żeromskiego. Wzniesiona na początku XIX w. Na tynku znajdują się wyryte w 1882 r. podpisy Stefana Żeromskiego oraz jego szkolnego kolegi Janka Stróżeckiego. Nieopodal kapliczki znajdują się dwie mogiły: z czasów powstania styczniowego oraz z 1943 r.

Po przejściu 47 km. Czas na odpoczynek. Zatrzymuje się w Jodełce. Miła atmosfera, obok hotelu zagroda z kaczkami, kurami, kucami i innym ptactwem.

 Skręcam w kierunku Świętego Krzyża
Skręcam w kierunku Świętego Krzyża

Wiosna Podejście na Święty Krzyż Podejście na Święty Krzyż Podejście na Święty Krzyż Dobrze że mam parasol nad głową - upał Klasztor na Świętym Krzyżu Bardzo dużo ludzi Wewnątrz Wewnątrz Wewnątrz Wewnątrz Wszędzie tłumy ludzi Wszędzie tłumy ludzi Idę dalej w kierunku Huty Szklanej Ludzie, konie, samochody Wejście do Średniowiecznej Osady w Hucie Szklanej - wejście 10 zł. Osada Średniowieczna - tama na potoku Osada Średniowieczna - zabudowania Osada Średniowieczna - zabudowania Osada Średniowieczna - kuźnia i kowalka Osada Średniowieczna - lub kowalowa Osada Średniowieczna Osada Średniowieczna Osada Średniowieczna - u garncarza Osada Średniowieczna - u garncarza . Osada Średniowieczna - u rzeźbiarza . Osada Średniowieczna - u rzeźbiarza Osada Średniowieczna - u rzeźbiarza Droga w kierunku Huty Nowej Teraz szlakiem do Kakonina Oznaczenia na szlaku Na szlaku Na szlaku Truskawki - plantacje - w okresie owocowania cudowne zapachy Na szlaku Kolorowe łąki W kierunku Kakonina Zabytkowa chałupa z XIX w. w Kakoninie Zabytkowa chałupa z XIX w. w Kakoninie Zabytkowa chałupa z XIX w. w Kakoninie . Płot wokół chałupy Puszcza Jodłowa Kapliczka Św. Mikołaja Kapliczka Św. Mikołaja W nogach 47 km W kierunku Łysicy Krótki odpoczynek Schodzę do Świętej Katarzyny Kapliczka Św. Franciszka Kapliczka Św. Franciszka Pomnik Stefana Żeromskiego Pomnik z II wojny Pomnik z II wojny . Hotel Jodełka - tu przenocuje Hotel Jodełka Hotel Jodełka Hotel Jodełka - lampa mojego dzieciństwa Obok hotelu Jodełka - zagroda kury i kuce Obok hotelu Jodełka - zagroda kury i kuce Obok hotelu Jodełka - zagroda kury i kuce Obok hotelu Jodełka - zagroda kury i kuce Klasztor Bernardynek w Świętej Katarzynie Klasztor Bernardynek w Świętej Katarzynie Klasztor Bernardynek w Świętej Katarzynie Klasztor Bernardynek w Świętej Katarzynie Kościół Bernardynek w Świętej Katarzynie Kościół Bernardynek w Świętej Katarzynie Zachód słońca
Avatar użytkownika
Tadeusz Walkowicz Krajtroter 68131 kilometrów

Ostatnie wycieczki użytkownika

Pokaż więcej

Komentarze

Avatar użytkownika
Tadeusz Walkowicz Krajtroter 68131 kilometrów
2012-07-19 14:23:45

Powiem krótko nie podoba Ci się tutaj to nie wchodz. Chyba Jesteś nieszczęśliwy, zazdrość to typowo polskie.

Avatar użytkownika
Monia-80 Wędrowiec 246 kilometrów
2012-07-19 12:30:33

Ciekawe ze  sam siebie  oceniles na 5.

Samochwala w kącie stała.

 

 

Newsletter Wypisz się z newslettera
Znajdziesz nas na:
PolskieSzlaki.pl - polskie atrakcje - popularny portal turystyczny tworzony od 15 lat przez aktywną rodzinkę złożoną z mamy, taty i trzech córek. Sercem Polskich Szlaków jest blog z ciekawymi wpisami i fotorelacjami z wypraw oraz opisy atrakcji turystycznych w Polsce z pięknymi zdjęciami. Na przyjaznym Forum mamy 48 tys. postów. W sezonie notujemy 50 tys. Użytkowników na dzień, poza sezonem około 10 tys. Na profilu facebookowym mamy blisko 25 000 polubień, a na Instagramie ponad 2 300 Obserwujących.
Dreptamy.pl - wszystkie nasze wycieczki po Polsce
Copyright 2005-2020