Sprawdź nasz projekt Jurajskie Szlaki Jesienne
Jaskinia pod zamkiem, Tadeusz Walkowicz

Zamki i strażnice Orlich Gniazd cz I

2012-04-14
2012-04-15 10:08:50
Avatar użytkownika
Tadeusz Walkowicz Krajtroter 68131 kilometrów

TRASA 628

Miejsca odwiedzone podczas wycieczki
Żarki

Jadę pociągiem z Częstochowy do Żarek Letniska.Żarki Letnisko to piękna miejscowość letniskowa położona w lasach sosnowych w powiecie myszkowskim w województwie śląskim. Obecnie liczy sobie około 2000 mieszkańców. Historia miejscowości Żarki Letnisko nie jest odległa. Jeszcze na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku były tu lasy, ciągnące się pod Poraj, Przybynów, Żarki, Nową Wieś, Lgotę. Jedynymi mieszkańcami tych stron były dwie duże rodziny młynarskie.
W 1915 roku został uruchomiony w Żarkach przystanek kolejowy. Ziemię, na której leżą dzisiejsze Żarki Letnisko, zakupił w 1916 roku, Karol hrabia Raczyński ze Złotego Potoku.

Brama wejściowa do kościoła
Brama wejściowa do kościoła


Teraz żółtym szlakiem do Żarek

Żarki – miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Żarki. Prawa miejskie miasto uzyskało przed 1382 rokiem. W 1406 roku zostało ponownie lokowane przez Władysława Jagiełłę. Żarki utraciły je za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym i odzyskało ponownie dopiero 1 lipca 1949Zabytki: Kościół pw. św. Szymona i Judy Tadeusza z 1522 r. i rozbudowany w XVII wieku, drewniany kościół św. Barbary z XVII wieku, pozostałości zespołu dworskiego Korycińskich z XVIII wieku - mur i baszta, ruiny kościoła św. Stanisława, zbudowanego przed 1782 r., kamienne stodoły przy ul. Ofiar Katynia.

 Okolice Olsztyna - chwila odpoczynku po 8 godzinach marszu
 Koniec drogi krzyżwej w lesie
Skały w drodze do Suliszowic

Zwiedzam Leśniów.Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, Patronki Rodzin, jest częścią zespołu klasztornego OO. Paulinów, w Leśniowie – przedmieściu Żarek. Jest ono ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym na trasie z Krakowa oraz ze Śląska na Jasną Górę. Położenie Sanktuarium na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej – regionie o wybitnych walorach środowiska przyrodniczego, w obrębie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, przy szlaku turystycznym o tej samej nazwie sprawia, że jest to szczególne miejsce modlitwy i spotkania z Matką Bożą. Zespół klasztorny OO. Paulinów położony jest w parku koło źródła Leśniówki. Składa się z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP, ołtarza polowego, kaplicy nad źródłem, klasztoru, dzwonnicy, domu pielgrzyma. Jednonawowy kościół, z węższym, półkolistym prezbiterium był wielokrotnie przebudowywany.

Wewnątrz kościoła
Wewnątrz kościoła

Dalej lasami do Strażnicy w Przewiszowicach.

Budowa XIV-wiecznej strażnicy przypisywana jest królowi Kazimierzowi Wielkiemu lub księciu Władysławowi Opolczykowi. Pozostałości obiektu lezą na szczycie 20-metrowej skały. Mur obwodowy biegnący po jej krawędzi ma 1,5 m grubości. Górna część strażnicy zajmowała ok. 160 m2. Poniżej znajdował się majdan gospodarczy otoczony wa­łem ziemnym z palisadą i fosą. W 1382 r. ówczesny właściciel Przewodziszowic, książę Władysław Opolczyk, podarował wieś klasztorowi Paulinów na Jasnej Górze. Później należała ona do Mikołaja Siestrzeńca herbu Kor­nie. Podobno wtedy strażnica była jego zbójeckim gniazdem, skąd dokonywał wypadów na miejscowych boga­czy i przejeżdżających tędy kupców. W 1434 r. sąd królewski wykazał jego winy i pozbawił go funkcji burgrabiego będziń­skiego. Jednak niezrażony tym faktem Siestrzeniec wkrótce wykupił dożywotnie wój­tostwo w Będzinie, a dzię­ki poparciu rodu Szafranców stał się dodatkowo burgrabią rabsztyńskim i starostą podborskim. Ostateczny upadek strażnicy nastąpił na prze­łomie XV/XVI w. W la­tach 60. i 90. XX w. przeprowadzono tu badania archeologiczne, które po­twierdziły dodatkowo istnienie osadnictwa z czasów kultury łużyckiej.

Czarnym szlakiem dochodzę do Pustelni.

W obszarze Pustelni Ducha Świętego najbardziej okazałą budowlą jest murowany z kamienia jurajskiego kościół z wieżą, wybrukowanym dziedzińcem i bramą, posadowiony na wysokości ponad 400 m n.p.m.
Wzniesiony na przełomie XX i XXI w. wysiłkiem kilku mężczyzn - pustelników, którzy w 1992 r. osiedlili się w miejscowości Czatachowa. Początkowo w pobliżu swoich drewnianych chat postawili niewielką kapliczkę, ustawili bramę z napisem Pustelnia Ducha Świętego, a całość otoczyli drewnianym płotem. Ta niewielka świątynia jest zachowana pod stropem nowego kościoła, a odprawiający msze zakonnik znajduje się zawsze wewnątrz pierwotnej kaplicy.

Oryginalne stacje
Skały w drodze do Suliszowic
Wewnątrz kościoła

Teraz niebieskim do ruin Ostrężnika.

Na skalnym wzgórzu (373 m n.p.m.), pokrytym bukowo-grabowym lasem, leżą niewielkie fragmenty murów zamku Ostrężnik z XIV wieku. Budowa zamku mogła być niedokończona, a co za tym idzie był on niezasiedlony. Układ przestrzenny i użyte materiały wskazują, że powstał on w czasach króla Kazimierza Wielkiego. W XV wieku mógł z niego korzystać Mikołaj Siestrzeniec herbu Kornie, właściciel pobliskich wsi: Przewodziszowice, Jaroszowa i Zawady. Podczas powstania styczniowego 1863 r. na zamku przebywali żołnierze. Według legendy, ukryli oni tutaj złoto zdobyte na Rosjanach oraz powstańcze dokumenty. Pozostałości murów zajmują wierzchołki skał, które od strony płn. i zach. przybierają postać pionowych ścian o wysokości do 20 m. U podnóża wzgórza spotkamy wej­ście do Jaskini Ostrężnickiej. Obiekt ten składał się z zamku górnego, dolnego oraz podzamcza. To ostatnie było otoczone drewniano-ziemnym wałem i fosą.

Pustelnia w Czatachowie
Pustelnia w Czatachowie

Znów lasami do strażnicy w Suliszowicach.

Nikłe pozostałości strażnicy obronnej z pół. XIV w. stoją na kilkunastometrowej skale we wsch. części wsi. Jej szczyt zajmuje fragment muru z wapienia łamanego. Ma on grubość 120-180 cm i prawdopodobnie jest reliktem gotyckiej budowli wieżowej. Dolną część strażnicy stanowił majdan gospodarczy otoczony wałem i fosą. Komunikacja pomiędzy nimi odbywała się przy użyciu drabin i pomostów. Po raz pierwszy wzmiankowano ją 1581 r. Budowniczym tego obiektu mógł być król Kazimierz Wielki lub książę Władysław Opolczyk. Położenie strażnicy, pomiędzy zamkami Olsztyn i Bobolice, niezbicie dowodzi, że była ona częścią systemu obronnego Orlich Gniazd. Niestety, zwiedzanie reliktu strażnicy jest znacznie utrudnione, ponieważ leży ona w granicach dwóch działek prywatnych.

Strażnica Suliszowice - ogrodzona teren prywatny
Strażnica Suliszowice - ogrodzona teren prywatny

Teraz do Siedlca. Jaskinia na Dypce i pustynia Siedlecka. Dalej szlakami: zielonym, żółtym i zielonym do Olsztyna.

Według Jana z Czarnkowa i Jana Długosza, fundatorem zamku był król Kazimierz Wielki. Wcześniej wznosił się tu drewniany gród obronny (XI-XII w.). Pierwsza wzmianka o murowanym zamku pochodzi z 1341 r. W XVI w. obiekt ten składał się z zamku górnego, zamku dolnego, dwóch przedzamczy oraz dwóch trzykondygnacyjnych wież. W1587 r. oblegały go wojska arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. Olsztyn broniony przez załogę Kacpra Karlińskiego oparł się wtedy Austriakom, lecz został poważnie uszkodzony. W1656 r. zamek zdobyły i zniszczyły oddziały szwedzkie. Od tego czasu nie podniósł się już z upadku.Najstarszą częścią warowni jest okrągła wieża o wysokości ok. 26 metrów. U jej podnóża istnieje taras widokowy. Drugi taras widokowy znajdziemy na szczycie prostokątnej wieży Starościańskiej. W Olsztynie kręcono zdjęcia do wielu fil­mów: Rękopis znaleziony w Saragossie, Hrabina Cosel, Polonia Restituta i Demony wojny.

Wewnątrz kościoła
Pustelnia w Czatachowie
Wiosna

Jeszcze godzina do Kręciwilka. Szlak z Żarek Letniska zajął mi prawie 9 godzin.

Wewnątrz kościoła Pustelnia w Czatachowie Jaskinia na Dupce Figura przed Sanktuarium Pustelnia w Czatachowie - wejście Godzina 6 Żarki Letnisko - przestało padać Jaskinia na Dupce w Siedlcu Skały na szlaku Pustelnia w Czatachowie Żarki Pustynia Siedlecka Strażnica Przewodziszowice Pustelnia w Czatachowie Żarki Wiosna Strażnica Przewodziszowice Pustelnia w Czatachowie Żarki Pustynia Siedlecka Strażnica Przewodziszowice Pustelnia w Czatachowie Sanktuarium w Leśniowie Pustynia Siedlecka Strażnica Przewodziszowice Zamek Ostrężnik Żródełko wody Pustynia Siedlecka Strażnica Przewodziszowice Zamek Ostrężnik - fragmenty murów Zamek Ostrężnik - fragmenty murów Kaczka w potoku Okolice Olsztyna Ciekawe skały Zamek Ostrężnik - fragmenty murów Kaczka w potoku Okolice Olsztyna Ciekawe skały Jaskinia pod zamkiem  Nad wejściem symbol Paulinów Okolice Olsztyna Strażnica Przewodziszowice Jaskinia pod zamkiem Wejście na teren Sanktuarium Okolice Olsztyna Strażnica Przewodziszowice
Avatar użytkownika
Tadeusz Walkowicz Krajtroter 68131 kilometrów

Ostatnie wycieczki użytkownika

Pokaż więcej

Komentarze

Avatar użytkownika
Anna Piernikarczyk Krajtroter 1133671 kilometrów
2012-04-18 10:56:36

No to czekamy na relację z przejścia Szlaku Orlich Gniazd, z pewnością będzie to ciekawa wyprawa:)

Avatar użytkownika
Tadeusz Walkowicz Krajtroter 68131 kilometrów
2012-04-18 10:44:52

Dziękuję Wszystkim na odwiedzenie mojej strony, pozytywna ocenę wycieczki. Zaplanowane są następne wyjazdy po zamkach i strażnicach Jury. W czerwcu planuje przejście całego czerwonego szlaku z Krakowa do Częstochowy. Zapraszam Na stronę: zwiedzaj świat.

 

Pozdrawiam Tadek

Avatar użytkownika
Roman Świątkowski Krajtroter 70713 kilometrów
2012-04-16 11:01:28

Adam ma rację, opis naprawdę bogoty i szlaki dość czytelnie, tak prosto opisane. Czas przejścia podany - super zawsze się przyda na przyszłość .

Pozdrowionko Roman

Avatar użytkownika
Anna Piernikarczyk Krajtroter 1133671 kilometrów
2012-04-16 10:32:47

Ja też zawsze chętnie Jurę pooglądam :) Super wyprawa!

Avatar użytkownika
Adam Prończuk Krajtroter 16443 kilometrów
2012-04-16 09:33:01

Bogaty opis i ciekawa wyprawa.

Avatar użytkownika
mokunka Krajtroter 219537 kilometrów
2012-04-15 21:59:35

Jura zawsze piękna! I Choć ją znam dość dobrze, zawsze chetnie czytam o niej, oglądam fotki.Fajna wycieczka Tadeusz, pozdrawiam:)))

Gość
2012-04-15 16:26:00

Jak zawsze u Ciebie, ciekawy opis i piękne zdjęcia. Pozdrawiam

Avatar użytkownika
toja1358 Krajtroter 10687 kilometrów
2012-04-15 13:06:14

Ładnie powędrowałeś. Pozdrawiam

Avatar użytkownika
Arkadiusz Musielak Krajtroter 6260 kilometrów
2012-04-15 12:46:08

Ciekawa i obszerna relacja, ładne fotografie. Fajny spacerek.

 

Avatar użytkownika
Krzysztof Dorota Krajtroter 23831 kilometrów
2012-04-15 11:21:58

Fajna wyprawa, ciekawe skałki pozdrawiamy .

Newsletter Wypisz się z newslettera
Znajdziesz nas na:
PolskieSzlaki.pl - polskie atrakcje - popularny portal turystyczny tworzony od 15 lat przez aktywną rodzinkę złożoną z mamy, taty i trzech córek. Sercem Polskich Szlaków jest blog z ciekawymi wpisami i fotorelacjami z wypraw oraz opisy atrakcji turystycznych w Polsce z pięknymi zdjęciami. Na przyjaznym Forum mamy 48 tys. postów. W sezonie notujemy 50 tys. Użytkowników na dzień, poza sezonem około 10 tys. Na profilu facebookowym mamy blisko 25 000 polubień, a na Instagramie ponad 2 300 Obserwujących.
Dreptamy.pl - wszystkie nasze wycieczki po Polsce
Copyright 2005-2020