Sprawdź nasz projekt Jurajskie Szlaki Jesienne

CIESZYN

2008-09-02
2009-04-06 11:05:50
Avatar użytkownika
MARZENA ROSIŃSKA ALEKSANDER SIKORA Zapaleniec 913 kilometrów
Genialne miasto, zwłaszcza w swoim dwujęzycznym klimacie. wystarczy przejść z jednego mikroryneczku na drugi, żeby usłyszeć język czeski, który dosyć zabawnie brzmi🙂
polecam rotundę z XI w. na którą, żeby wejść trzeba uiścić symboliczną zapłatę🙂 a także urokliwy ryneczek🙂

Wzgórze Zamkowe
I. Kwaśny
Najstarsze ślady osadnictwa na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie pochodzą z czasów rzymskich, z V wieku p.n.e. Prawdopodobnie już w VIII wieku w miejscu tym znajdowała się dość rozległa osada z budynkami mieszkalno -warsztatowymi, otoczona wysokim szerokim wałem obronnym / około 10 metrów / o konstrukcji ziemno - drewnianej. W początku XI wieku w osadzie tej wybudowano rotundę, kaplicę z emporą dla władcy lub przywódcy osady, która pełniła funkcję sakralną a także obronną jak również była centrum administracyjnym. Przed 1155 rokiem Cieszyn został siedzibą kasztelani. W tym okresie lub niewiele późniejszym zaczął się kształtować na wzgórzu nowy system obronny - murowany. Zbudowano wówczas trzy, lub jak podają inni kronikarze cztery wieże obronne połączone między sobą murem obronnym. Do dziś zachowała się w całości wieża o rzucie kwadratu, tzw. wieża Piastowska, nadbudowana w XV wieku bogatym krenelażem i przykryta dachem namiotowym , niestety nie zachowanym do dzisiaj. W trakcie badań archeologicznych odsłonięte zostały jeszcze dwie wieże, jedna koło wjazdu na dziedziniec - zachowana w zarysie fundamentów, oraz zachodnia - efekt ostatnich prac archeologicznych, zachowana do wysokości około 12 metrów od podłoża i przysłonięta w części nasypem ziemnym. W tak ufortyfikowanej osadzie musiał istnieć reprezentacyjny obiekt pałacowy, którego lokalizacji możemy się domyślać, lecz jej nie znamy.
Utworzenie z Cieszyna , w końcu XIII wieku samodzielnej siedziby książęcej wiązało się zapewne z kolejnym ruchem budowlanym mającym na celu uświetnienie siedziby władców poprzez powiększenie zabudowań mieszkalnych czy ich ozdobienie w nowym gotyckim stylu. Fakt ten potwierdzają znalezione w różnych miejscach zamku kafle kolorowo glazurowane z wizerunkiem piastowskiego orła, herbem miasta i napisem „Premislaus Gux Tessinensis". Zamek z okresu największego rozkwitu jest nam znany z dwu kolorowych rysunków powstałych w czasie działań wojny trzydziestoletniej - w 1648 ( rysunek znajduje się w Kriegsarchiv w Wiedniu). !!!zdjęcia!!!! Analizując te dokumenty można stwierdzić, że zamek jest wynikiem rozbudowy średniowieczno - renesansowej i jako zamek górny i dolny został połączony się z fortyfikacjami miasta tworząc wspólny kompleks obronny.
Zespół tych zabudowań został znacznie zniszczony w trakcie działań związanych z wojną trzydziestoletnią, bezdzietną śmiercią ostatniej Piastówny Elżbiety Lukrecji i włączeniem księstwa Cieszyńskiego do cesarstwa austriackiego.
Przez kolejne wieki zamek będący siedzibą niższej rangi prowincjonalnych zarządców władzy wiedeńskiej sukcesywnie popadał w ruinę. Pod koniec XVIII wieku , najmłodsza córki cesarzowej Marii Teresy, Maria Krystyna otrzymała Cieszyn wraz z przynależnymi ziemiami w wianie małżeńskim. Wraz ze swoim mężem, Albrechtem Sasko - Cieszyńskim postanawia przeprowadzić się do Cieszyna i wyremontować zamek. Jednakże przedwczesna śmierć Marii Krystyny niweczy te plany.
Dopiero w 1836 przystąpiono ponownie do realizacji koncepcji uporządkowania zniszczonych zabudowań poprzez rozbiórkę znacznej ich części, zasypanie gruzem istniejących wyrw i nierówności a pozostawienie jedynie budynków które były dobrze zachowane i mogły być wykorzystane w koncepcji parku romantycznego. Część mieszkalną przeniesiono z zamku górnego , który od tej pory służy jedynie jako park powstały na piwnicach i gruzowisku dużego zespołu mieszkalno - obronnego, do zamku dolnego-dotychczas części gospodarczej i obronnej. Zachowany budynek bramny oraz nowożytny system obronny zostaje obudowany i scalony w jedną bryłę - tzw. Pałacu Myśliwskiego, projektu architekta wiedeńskiego dworu Habsburgów -Józefa Kornhausela. Architekt ten przeprojektował również w nowym stylu romańską rotundę.
Dla wprowadzenia symetrii nowego pałacu myśliwskiego w północnej części podjazdu wybudowano oranżerię. W takim kształcie zespól zabudowań zamku zachował się do dziś - z wyjątkiem wyburzonej w latach 50-tych XX wieku, klasycystycznej oranżerii.
Zasiedlona była już ok. V w. p.n.e. Założony na Górze Zamkowej w IX w. gród został podniesiony do godności kasztelanii przed 1155 r., a w 1290 r. został stolicą samodzielnego księstwa cieszyńskiego. W XIV w. powstał wspaniały obronny zamek gotycki: górny, złożony z budynków mieszkalnych otoczonych murem z basztami oraz wieżą, a także z kaplicą zamkową na dziedzińcu oraz dolny, w którym znajdowały się lochy, pomieszczenia gospodarcze i mieszkania dla służby, z basztami i mostem zwodzonym. Do upadku książęcej siedziby doprowadziła wojna trzydziestoletnia (1618-1648 r.) oraz wygaśnięcie linii Piastów cieszyńskich (1653 r.). Cieszyn przeszedł w ręce Habsburgów, w 1840 r. Górę Zamkową gruntownie przebudowano w stylu klasycystycznym wg projektu Józefa Kornhäusla: na fundamentach zamku dolnego wzniesiono letni Pałacyk Myśliwski, resztę zamieniono na park, w którym z czasów dawnej świetności pozostała Wieża Piastowska i rotunda św. Mikołaja. Na resztkach wieży obronnej w 1914 r. wybudowano „sztuczne ruiny”, obecnie przywrócono jej pierwotny XIII –wieczny kształt.

Avatar użytkownika
MARZENA ROSIŃSKA ALEKSANDER SIKORA Zapaleniec 913 kilometrów

Ostatnie wycieczki użytkownika

Pokaż więcej

Komentarze

Nie znalazłem żadnych postów w tym temacie. Kliknij tutaj by dodać pierwszy
Newsletter Wypisz się z newslettera
Znajdziesz nas na:
PolskieSzlaki.pl - polskie atrakcje - popularny portal turystyczny tworzony od 15 lat przez aktywną rodzinkę złożoną z mamy, taty i trzech córek. Sercem Polskich Szlaków jest blog z ciekawymi wpisami i fotorelacjami z wypraw oraz opisy atrakcji turystycznych w Polsce z pięknymi zdjęciami. Na przyjaznym Forum mamy 48 tys. postów. W sezonie notujemy 50 tys. Użytkowników na dzień, poza sezonem około 10 tys. Na profilu facebookowym mamy blisko 25 000 polubień, a na Instagramie ponad 2 300 Obserwujących.
Dreptamy.pl - wszystkie nasze wycieczki po Polsce
Copyright 2005-2020