Sprawdź nasz projekt Jurajskie Szlaki Jesienne
, Angelika Krajewska

Zamek Królewski na Wawelu

2017-07-31
2017-08-01 14:43:20
Avatar użytkownika
Angelika Krajewska Krajtroter 10053 kilometrów
Miejsca odwiedzone podczas wycieczki
Bochnia > Brzesko

Kolejny raz w Kra­kowie: ) w ten dzien mie­li­smy ode­brac szwa­ga­gra z lot­ni­ska ale samo­lot mial lodo­wac dopiero o 21 -szej to czemu mie­li­by­smy nie sko­rzy­stac z oka­zji by odwie­dzic ponow­nie piekny Kra­kow. Dobrze ze mamy to piekne mia­sto pod nosem i mozemy zawsze do niego wra­cac tym bar­dziej ze mam sio­stre i brata w tym mie­scie: )Piękny, histo­ryczny, dumny Wawel to taki zaby­tek że każdy Polak musi go zoba­czyć. Jest nie­sa­mo­wity. Chęt­nie tu wra­camy. Maje­sta­tyczne mury z nie­sa­mo­witą histo­rią spra­wiają że kiedy zamknie się oczy można poczuć atmos­ferę i kli­mat minio­nych epok. Piękne widoki w obiek­cie jak i panorama z niego. Zamek piekny, przy­tla­cza ogro­mem. Czy­sto i duzo miej­sca do odpo­czynku i posi­le­nia sie. Toalety dobrze ozna­ko­wane i rozmiesz­czone. Super zej­scie do smo­czej jamy i jej wla­sci­ciela. Smok nie­sa­mo­wity. Zieje­ ogniem co 4 minuty. Zamek na pewno inny niż przeważnie  czło­wiek sobie wyobraża. Całość bar­dzo ładna i cie­kawa, tym bar­dziej, że tra­fi­li­śmy na ładną pogodę. Kasy czynne od 9, bile­tów na polowe atrak­cji brak o 16 😢  Jedyny minus żela­zne zasady brak moż­li­wo­ści robie­nia zdjęć, ale i tak warte zwie­dze­nia. Zwie­dza­jąc zamek na Wawelu doświad­czamy cof­nię­cia się w cza­sie, ucząc się histo­rii o kró­lach Pol­ski🙂Rynek:

O każ­dej porze dnia i nocy warty odwie­dze­nia, zawsze się tu coś dzieje, uliczni graj­ko­wie, prze­bie­rańcy, tan­ce­rze, rysow­nicy. Będąc w sto­licy południo­wej Pol­ski musimy zoba­czyć kościół Mariacki, pomnik Adama Mic­kie­wi­cza (punkt spo­tkań „pod Ada­siem&rdquo😉, czy jedna z pierw­szych gale­rii han­dlo­wych – Sukien­nice. Rynek wciągu dnia robi wspa­niałe wra­że­nie ale po zmroku jest jesz­cze pięk­niej­szy. Kolo­rowe ilu­mi­na­cje, gwarne ogródki kawiar­niane, mno­gość zabyt­ków zachwycą każ­dego podróż­nika. Rynek to także miej­sce wielu imprez i wyda­rzeń kul­tu­ral­nych. Prze­piękna sta­rówka: )

 Avatar użytkownika
Angelika Krajewska Krajtroter 10053 kilometrów

Komentarze

Avatar użytkownika
Joanna Krajtroter 71609 kilometrów
2017-08-02 14:54:53

Jednemu dziecku już pokazałm Kraków. Za jakiś czas gdy drugie podrośnie będę miała okazję, żeby znów wybrać się do tego pięknego miasta.

Avatar użytkownika
mokunka Krajtroter 219537 kilometrów
2017-08-02 10:44:14

Super Angeliko, że bywacie w Krakowie. To miasto królewskie , z niepowtarzalnym klimatem. Zawsze chętnie tam wracam , zwłaszcza, że mam rodzionę i jest się gdzie zatrzymać.

 

Avatar użytkownika
Anna Piernikarczyk Krajtroter 1132848 kilometrów
2017-08-02 08:36:28

Cudny Twój Kraków :) Tak, tam można wiele razy i przy każdej okazji :)

Avatar użytkownika
Danusia Krajtroter 183047 kilometrów
2017-08-01 19:22:07

Byłam wielokrotnie w Krakowie i na Wawelu. Za każdym razem i krakowska Starówka i zamek robi na mnie ogromne wrażenie. To miejsce typu " must have" każdgo krajtrotera:-) Fajnie,że tam zawitaliście.

Avatar użytkownika
marian Krajtroter 46980 kilometrów
2017-08-01 15:48:03

To prawda każdy Polak musi ten zamek zobaczyć.Ja czekam na moją kolejke bo tam jeszcze nie byłem.

Avatar użytkownika
Anja Krajtroter 15125 kilometrów
2017-08-01 15:11:51

Ależ różne i odległe od siebie destynacje wybieracie tego roku:) W Grodzie Kraka też dawno nie byłam, a to również jedno z tych miast, do których mogłabym wracać i wracać.

Newsletter Wypisz się z newslettera
Znajdziesz nas na:
PolskieSzlaki.pl - polskie atrakcje - popularny portal turystyczny tworzony od 15 lat przez aktywną rodzinkę złożoną z mamy, taty i trzech córek. Sercem Polskich Szlaków jest blog z ciekawymi wpisami i fotorelacjami z wypraw oraz opisy atrakcji turystycznych w Polsce z pięknymi zdjęciami. Na przyjaznym Forum mamy 48 tys. postów. W sezonie notujemy 50 tys. Użytkowników na dzień, poza sezonem około 10 tys. Na profilu facebookowym mamy blisko 25 000 polubień, a na Instagramie ponad 2 300 Obserwujących.
Dreptamy.pl - wszystkie nasze wycieczki po Polsce
Copyright 2005-2020