Tyniec

Zdjęcia Tyńca (5)

Popularny dziś Tyniec to dawna podkrakowska wieś, która w 1973 roku została wcielona do Krakowa i obecnie stanowi jego integralną część.Tyniec znajduje się w zachodniej części miasta, na malowniczym prawym brzegu Wisły. Miejsce to znane jest głównie za sprawą klasztoru benedyktynów istniejącemu tu od 1044 roku. To jeden z najstarszych klasztorów w całej Polsce!

Nazwa Tyniec pochodzi od celtyckiego słowa "tyn", które oznacza mur lub ogrodzenie. Świadczy to o tym, że musiały znajdować się tutaj umocnienia lub obwarowania.W Tyńcu uwagę przykuwa przełom Wisły zwany Bramą Tyniecką oraz stepowy rezerwat przyrody Skołczanka utworzony w 1957 roku, bije tu również Źródło Świętojańskie, będące jedynym tego typu pomnikiem przyrody na terenie Krakowa. Przez setki lat funkcjonowała w Tyńcu naturalna przeprawa przez Wisłę.

Historia Tyńca

Ukształtowanie terenu oraz bliskość Wisły spowodowały wczesny rozwój osadnictwa na tym terenie. Na pobliskich Skałkach Piekarskich odkryto jedne z najstarszych w Polsce śladów osadnictwa człowieka, sprzed 12 tys. lat. Najstarsze ślady osadnictwa w Tyńcu pochodzą sprzed około 8000-4800 lat p.n.e. Liczne zabytki archeologiczne potwierdzają fakt istnienia osady na Górze Klasztornej, pochodzące sprzed 2300 lat p.n.e. Odnaleziono tu ślady pracowni ceramicznej wytwarzającej dobrej jakości ceramikę siwą oraz ślady najstarszej w Polsce mennicy, w której wyrabiano głównie srebrne monety celtyckie.

Opactwo w Tyńcu

Na początku X wieku Tyniec zamieszkiwali Wiślanie, a w XI wieku Kazimierz Odnowiciel lub jego syn Bolesław Śmiały oddał Tyniec benedyktynom. Fundacja opactwa w Tyńcu w połowie XI wieku była przełomowym momentem historycznym dla dziejów miejscowości.

W 1259 roku Tyniec został napadnięty przez Mongołów zmierzających z Krakowa na Śląsk. Miało to związek z dużym znaczeniem tutejszej przeprawy, która stała się dogodnym przejściem dla wojska przez Wisłę. Kolejnych poważnych zniszczeń Tyniec doznał podczas potopu szwedzkiego w XVII wieku.

W 1772 roku Tyniec obsadzili konfederaci barscy, broniąc się przed wojskami rosyjskimi, wówczas poważnie zrujnowano klasztor, jak i całą wieś. Podczas I rozbioru Polski Tyniec został włączony do Austrii i w 1816 roku władze austriackie dokonali kasacji opactwa, które od tego momentu poczęło popadać w ruinę. W XX wieku ponownie do Tyńca przybyli benedyktyni i do dziś żyją w tynieckim klasztorze.Przez wieki mieszkańcy Tyńca uprawiali ziemię, ale też zajmowali się flisactwem oraz dziewiarstwem. Spławiali zboże, węgiel kamienny oraz budowlane, np. drewno. Spływ w Tyńcu odbywał się na tratwach, galarach i krypach, a flisactwo istniało aż do końca XIX wieku, kiedy to zostało wyparte przez kolej.

Zaznacz dom w profilu by obliczyć odległość

Noclegi w okolicy

WySpa Mszanka

Miejscowości w okolicy

Zobacz kolejne

Wasze opinie

Nie znalazłem żadnych opinii. Kliknij tutaj, by dodać pierwszą
Newsletter Wypisz się z newslettera
PolskieSzlaki.pl - polskie atrakcje
Copyright 2005-2020
Znajdziesz nas na: