W Olsztynku zachowały się znaczne fragmenty autentycznych średniowiecznych murów miejskich z XV wieku, stanowiąc tym samym najciekawszy zabytek miasta. To w Polsce rzadkość, aby w całości widoczny był cały zarys średniowiecznych fortyfikacji. Budowa tak potężnych obwarowań dla niewielkiego miasteczka jakim był wówczas Olsztynek była nie lada wyczynem. Długość murów wynosiła ponad 800 m.

Układ murów nie był zbyt regularny, wykorzystywał bowiem linię drewnianej palisady otaczającej miasto oraz przebieg murów zamkowych. Fundament zrobiono z kamieni polnych łączonych zaprawą wapienną. Następnie układano warstwowo duże głazy, a szczeliny zapełniano mniejszymi z zaprawą. Górne fragmenty murów nie zachowały się do naszych czasów, ale najprawdopodobniej wieńczyły je blanki z cegły.

Południowo-wschodni ciąg murów o długości około 260 m posiadał okrągłą basztę narożną zachowaną do dzisiaj oraz sześć baszt łupinowych, otwartych od strony miasta. Ten fragment muru kończyła baszta narożna. W ciągu południowo-zachodnim o długości około 170 m znajdowały się trzy baszty łupinowe, z których zachowały się do dziś dwie. W ciągu północno-zachodnim, o długości około 260 m, było pięć baszt, najlepiej zachowanych ze względu na ich wczesne zaadaptowanie na cele mieszkalne. W ciągu północno-wschodnim oprócz bramy i fortyfikacji zamkowych nie było ani jednej baszty.

W Olsztynku istniały dwie bramy, przez które prowadził główny trakt. Jedna znajdowała się przy wlocie obecnej ulicy Warszawskiej i była to tzw. Brama Nidzicka lub Polska, o wysokości kilkunastu metrów. Druga brama, zlokalizowana obok zamku, dzięki wysokiej wieży nosiła nazwę Bramy Wysokiej lub Niemieckiej. Brama ta liczyła ponad 20 m wysokości. Obydwie zostały rozebrane na początku XIX wieku. Główny trakt miejski wiódł poprzez mosty zwodzone przerzucone ponad fosą i sprzężone z dwiema bramami. Na noc mosty podnoszono i wtedy nikt nie mógł dostać się do miasta.

Jako fosę w Olsztynku wykorzystano rzekę Jemiołówkę. Przy zakładaniu miasta wody rzeczki skierowano do trzech sztucznie utworzonych koryt. Dwa z nich stanowiły fosę, trzecie koryto natomiast prowadziło do miasta i dostarczało wodę mieszkańcom. Za wzgórzem zamkowym trzy koryta łączyły się w jeden strumień biegnący podmokłymi terenami do jeziora Strąg. Poziom wody w czasach średniowiecznych był tutaj tak wysoki, że docierały do zamku niewielkie statki z zaopatrzeniem dla załogi krzyżackiej.

Mury Miejskie
ul. Zamkowa, Olsztynek

Anna Piernikarczyk to absolwentka Geografii na Uniwersytecie Śląskim. Autorka przewodników turystycznych Polska rodzinna (wyd. Pascal) oraz Jura. Od Częstochowy do Krakowa (wyd. Compass). Fotograf i łazik z natury. Zakochana w polskich krajobrazach i atrakcjach.

Warmińsko-mazurskie
2014-06-17
2020-01-28 13:46

Wasze opinie

Nie znalazłem żadnych opinii. Kliknij tutaj, by dodać pierwszą