, Danuta

Opis Lędzin

Lędziny to miasto w województwie śląskim, w powiecie bieruńsko-lędzińskim, leżące pomiędzy Mysłowicami i Tychami.Lędziny nie posiadają zwartej przestrzennie zabudowy - między poszczególnymi dzielnicami rozciągają się pola, lasy i tereny przemysłowe. Spośród wielu zakładów przemysłowych, dominującą rolę odgrywa kopalnia węgla kamiennego Ziemowit, stawiana w szeregu najnowocześniejszych i największych zakładów górniczych w kraju.

Historia Lędzin

Miejscowość wspomniana przez Jana Długosza, w 1160 roku stanowiła własność rycerza Jaksy z Miechowa, który przekazał ją Benedyktynom. Lędziny to teren walk z Niemcami w okresie powstań śląskich, szczególnie zaciętych podczas II powstania śląskiego w 1920 roku. Od 1922 roku należały do Polski, w czasie okupacji hitlerowskiej na terenie Lędzin istniał podobóz obozu koncentracyjnego Auschwitz (1944-1945). Po wojnie nastąpił rozwój górnictwa i wzrost liczby mieszkańców.

Atrakcje w Lędzinach

Charakterystycznym elementem krajobrazu architektonicznego jest tutaj osiedle domków fińskich, wybudowane około 1953 roku.

Urozmaicona rzeźba terenu, znaczny stopień lesistości i istniejące obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe powodują, że gmina ma wiele walorów turystycznych. Przez jej obszar przebiegają trzy szlaki turystyczne: Szlak Krawędziowy GOP z zachodu na wschód, Szlak im. Jana Kudery od strony Błędowa przez Goławiec i Górki do Bierunia Starego i Szlak Hołdunowski, wiodący od strony Ławek przez Hołdunów w kierunku Imielina.

Letni kompleks sportowo-rekreacyjny Nad Zalewem umożliwia aktywne spędzanie wolnego czasu na odkrytym basenie i kortach tenisowych. Podobne funkcje pełni, oddana do użytku w 1999 roku, kryta pływalnia wraz z jacuzzi i saunami.

Zabytki w Lędzinach

Najbardziej znanym zabytkiem Lędzin jest kościół św. Klemensa, wybudowany w latach 1769-1772, znajdujący się na tzw. Górce św. Klemensa, potocznie nazywanej Klimontem. Barokowy kościół przedstawiony jest na herbie Lędzin.

Anna Piernikarczyk to absolwentka Geografii na Uniwersytecie Śląskim. Autorka przewodników turystycznych Polska rodzinna (wyd. Pascal) oraz Jura. Od Częstochowy do Krakowa (wyd. Compass). Fotograf i łazik z natury. Zakochana w polskich krajobrazach i atrakcjach.

50°9'5" N, 19°8'9" E
Śląskie
2017-01-12
2020-02-02 02:01

Noclegi w okolicy

Lędziny atrakcje

Wasze opinie

Nie znalazłem żadnych opinii. Kliknij tutaj, by dodać pierwszą