Lędziny

Zdjęcia Lędzin (1)

Lędziny to miasto w województwie śląskim, w powiecie bieruńsko-lędzińskim, leżące pomiędzy Mysłowicami i Tychami.Lędziny nie posiadają zwartej przestrzennie zabudowy - między poszczególnymi dzielnicami rozciągają się pola, lasy i tereny przemysłowe. Spośród wielu zakładów przemysłowych, dominującą rolę odgrywa kopalnia węgla kamiennego Ziemowit, stawiana w szeregu najnowocześniejszych i największych zakładów górniczych w kraju.

Historia Lędzin

Miejscowość wspomniana przez Jana Długosza, w 1160 roku stanowiła własność rycerza Jaksy z Miechowa, który przekazał ją Benedyktynom. Lędziny to teren walk z Niemcami w okresie powstań śląskich, szczególnie zaciętych podczas II powstania śląskiego w 1920 roku. Od 1922 roku należały do Polski, w czasie okupacji hitlerowskiej na terenie Lędzin istniał podobóz obozu koncentracyjnego Auschwitz (1944-1945). Po wojnie nastąpił rozwój górnictwa i wzrost liczby mieszkańców.Atrakcje w Lędzinach

Charakterystycznym elementem krajobrazu architektonicznego jest tutaj osiedle domków fińskich, wybudowane około 1953 roku.

Urozmaicona rzeźba terenu, znaczny stopień lesistości i istniejące obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe powodują, że gmina ma wiele walorów turystycznych. Przez jej obszar przebiegają trzy szlaki turystyczne: Szlak Krawędziowy GOP z zachodu na wschód, Szlak im. Jana Kudery od strony Błędowa przez Goławiec i Górki do Bierunia Starego i Szlak Hołdunowski, wiodący od strony Ławek przez Hołdunów w kierunku Imielina.

Letni kompleks sportowo-rekreacyjny Nad Zalewem umożliwia aktywne spędzanie wolnego czasu na odkrytym basenie i kortach tenisowych. Podobne funkcje pełni, oddana do użytku w 1999 roku, kryta pływalnia wraz z jacuzzi i saunami.

Zabytki w Lędzinach

Najbardziej znanym zabytkiem Lędzin jest kościół św. Klemensa, wybudowany w latach 1769-1772, znajdujący się na tzw. Górce św. Klemensa, potocznie nazywanej Klimontem. Barokowy kościół przedstawiony jest na herbie Lędzin.

Zaznacz dom w profilu by obliczyć odległość

Miejscowości w okolicy

Zobacz kolejne

Komentarze

Nie znalazłem żadnych postów w tym temacie. Kliknij tutaj by dodać pierwszy
Newsletter Wypisz się z newslettera
Portal pozytywnych podróżników
Copyright 2005-2019
Znajdziesz nas na: