37207 kilometrów

Danuta

14.0%

podróże a w szczególności odkrywanie ciekawych, mało znanych miejsc - to moja pasja