183047 kilometrów

Danusia

26.0%

Bardzo lubię wycieczki,zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc.