olkusz i okolice

Najnowsze posty widoczne są u góry
2019-10-26 21:16:38

Wokół Olkusza jest mnóstwo pięknych szlaków. 

2019-08-11 13:22:55

super temat, dzięki :D

 

Pozdr.

https://fiveadaysupplements.com/

2009-08-28 09:15:01
Jedynie tak mogłam wysłać informacje ze strony.
Co do mapek turystycznych, to proszę poszukać punktu informacji turystycznej. Ewentualnie wybrać się do urzędu do wydziału promocji. jeśli tam nic nie będzie, rzeczywiście zostaje księgarnia. Ale ja będąc w różnych miejscach odwiedzam takie punkty inf. turystycznej - zawsze są tam niezbędne folderki i mapki, zazwyczaj bezpłatne.

Pozdrawiam
2009-08-28 09:09:44
+ Szlak Ziemi Olkuskiej

Szlak Łokietka czarny 3 km: Ojców (Brama Krakowska, od Szlaku Orlich Gniazd), Dolina za Krakowską Bramą, Góra Chełmowa (Góra Łokietka), Dolina Sąspówki (zbieg ze Szlakiem Orlich Gniazd i Szlakiem Warowni Jurajskich), Ojców (zamek).

Szlak Doliny Sąspówki żółty 8 km: Ojców (zamek, od Szlaku Orlich Gniazd i Szlaku Warowni Jurajskich), Dolina Sąspówki, Wąwóz Słupianka, Pieskowa Skała (zamek, do Szlaku Orlich Gniazd).

Szlak Grzmiączki zielony 16 km: Czerna, Paczółtowice, Jaskinia Grzmiączka, Racławice, Czubrowice, Kosmolów (do Szlaku Orlich Gniazd).

Szlak Powstańców 1863 Roku czerwono-biało-czerwony 23 km:Olkusz, ulice: Francesco Nullo, pl. 15 Grudnia, Juliana Marchlewskiego, Adama Mickiewicza, 20 Straconych, Bartosza Głowackiego, Długa, Stary Olkusz, Poniatowska i wzdłuż odkrytego odcinka sztolni Ponikowskiej, Hutki, Karna, Cegielnia, Laski, Krzykawska, Sławków.

Szlak Gwarków Olkuskich czarny 21 km: Olkusz, ulice: Juliana Marchlewskiego, Sławkowska, Długa, Stary Olkusz, ul. Ponikowska i wzdłuż odkrytego odcinka sztolni Ponikowskiej, Hutki, Pobliże szybu Dąbrówka, Bukowno, Sławków.

Szlak Jaroszowski zielony 12 km: Rabsztyn (od Szlaku Orlich Gnaizd), Januszkowa Góra, Jaroszowice, Golszowice (do Szlaku Orlich Gniazd).

Szlak Bukowno - Olkusz zielony 8 km: połączony ze Szlakiem Jaroszowskim na odcinku od Olkusza do Rabsztyna.

Szlak Pustynny żółty 22 km: Bukowno, Starczynów, Hutki, lasy pomorzańskie, Klucze (skrzyżowanie ze Szlakiem Orlich Gniazd), Jaroszowiec.

Szlak Partyzantów Ziemi Olkuskiej czerwony 70 km: Chruszczobród, Trzebyczka, Niegowonice, Niegowoniczki, Błojec, Chechło, Rodaki, Żelasko,Ryczków, Ruska Góra, gajówka Psiarskie - Strzegowa (zbieg ze Szlakiem Orlich Gniazd i Warowni Jurajskich), Strzegowa, Kapiele Wielkie, Poręba Dzierżna, Udórz, Wola Libertowska, Żarnowiec, Kępie.

Szlak łącznikowy w Smoleniu czarny 750 m: łączy pod zamkiem szlaki Warowni Jurajskich i Orlich Gniazd.
2009-08-28 09:09:01
SZLAKI TURYSTYCZNE

+ Szlak Orlich Gniazd
(164 km, znaki biało-czerwono-białe.)
W 1927 roku w czasopiśmie Ziemia Stanisław Leszczycki zaproponował wytyczenie turystycznego szlaku wiodącego przez najwyższe wzniesienie Jury. W 1930 roku przeprowadzono czerwony szlak, biegnący z Krakowa łukiem w północno-zachodnich jego okolicach, poprzez Płaskowyż Ojcowski i Garb Tenczyński, a następnie powracający do Krakowa. Szlak ten obfitował w wiele walorów krajoznawczych; ponieważ jednak w zasadzie nie był konserwowany, po pewnym czasie prawie zaniknął. Inicjatywę tę podjął i rozwinął, drobiazgowo uzasadnił, szeroko rozpropagował i doprowadził do szczęśliwego końca, znany turysta i krajoznawca, Kazimierz Sosnowski. Projekt szlaku ogłosił on w 1948 roku w Ziemi. Wyznaczenie szlaku w kolorze czerwonym nastąpiło w dwa lata później dzięki funduszom Ministerstwa Komunikacji. Szlak ten stanowi samodzielną całość i jest główną osią turystyczną Jury.

Przebieg szlaku (liczby w nawiasach oznaczają odległość w km od początku szlaku w Krakowie): Kraków Nowy Kleparz(0), ul. Wrocławska i Władysława Łokietka; Pękowice (6,5), Giebułtów (9), Hamernia(11); w Dolinie Prądnika : Prądnik Korzkiewski (13), Ojców Brama Krakowska (17), Ojców Zamek (19), Grodzisko (21), Pieskowa Skała (26), Sułoszowa (29); i dalej: Zadole Kosmolowskie (34,5), Rabsztyn (44,5), Bogucin Mały (46), Olkusz
2009-08-28 09:07:00
27,1 km Witeradów, szosa.
27,1 km Witeradów, szosa. Skręcamy w prawo na szosę, którą jedziemy na płn., przez wieś ok. l,7 km. Na granicy Olkusza, przy targowisku zjeżdżamy skośnie w prawo, drogą leśną, która doprowadza do kanału Witeradówki. Za mostkiem spotykamy znaki czerwonego szlaku rowerowego Częstochowa - Kraków. Jedziemy wzdłuż Witeradówki, drogą leśną, w kierunku bloków osiedla Pakuska wspólnie ze wsp. szlakiem czerwonym. Na granicy zabudowy ponownie przejeżdżamy na drugi brzeg Witeradówki i ścieźką przez łąkę dojeźdżamy do ul. Legionów Polskich, którą przecinamy wjeźdźając na szeroki podwójny, przedzielony pasem zieleni chódnik między blokami. Za schroniskiem PTSM Jura skręcamy w lewo, w ślepo tu kończącą się ul. kpt. Hardego, którą wnet opuszczamy skręcając w prawo w ruchliwą ul. Biema. Uwaga I odcinek ok. 100 m niebezpiecznego przejuzdu ul. Biema, oraz na wprost przez skrzyżowanie z al. 1000-lecia Wjeżdżamy na boczną ul. Skłodowskiej, która doprowadza do skweru i estakady nad torami kolejowymi. Za estakadą w prawo ul. Na Skarpie, dalej w lewo ul. Łukasińskiego. Obok starego cmentarza przecinamy ul. Kazimierza Wlk. [przejazd na wprost - uwaga! duży ruch]. Tu przy murze cmentarnym, drogowskazy obu szlaków rowerowych oraz dojazdowy do dworca PKP. Jedziemy za główną drogą - ul. Francesco Nullo w lewo. Na skrzyżowaniu z ul. Skalską odejście szlaku rowerowego czerwonego. Po przecięciu ul. Kościuszki [skrzyżowanie niebezpieczne - b. duży ruch] - wjeżdżamy na zamkniętą dla ruchu ul. Augustiańską, która doprowadza do Rynku, pod PTTK [32,5 km - koniec szlaku].

oprac. Andrzej Dziąbek Oddział Olkuski PTTK dla UMiG Olkusz.
źr. UMiG Olkusz.
2009-08-28 09:06:38
19,2 km - Kasprzyki - szosa 782.
19,2 km - Kasprzyki - szosa 782. Skosem w lewo przecinamy szosę 782 [uwaga! miejsce niebezpieczne] wjeżdżając na polną, dobrze przejezdną drogę, która prowadzi lekko pod górkę, w las, ogólnie w kierunku wsch. Po 2,5 km przecinamy szosę Olkusz Gorenice-Krzeszowice, a po dalszym 1 km skrzyżowanie kilku leśnych dróg na granicy lasu. Tu skręcamy w lewo, na płn. Drogą początkowo szutrową, dalej asfalt wprowadza w zabudowania Osieka. W połowie wsi, na wysokości kościoła skręt w lewo, droga polną, częściowo piaszczystą (ok. 200 m odcinek trudno przejezdny], nieco pod górę. Minąwszy szkołę w Witeradowie osiągamy wsp. uprzednio szosę Olkusz - Gorenice
2009-08-28 09:06:22
8,3 km - Bukowno, basen
8,3 km - Bukowno, basen [obok wejścia, przy parkingu na słupie elektr.- 2 drogowskazy). Nie zmieniając kierunku szlak prowadzi dalej ul. ks. Zelka, a od ul. H.Sawickiej także wspólnie ze szlakiem niebieskim. Jednak wnet oba szlaki piesze skręcają w prawo ul. Pocztową, do stacji PKP. Dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. Mostową [uwaga! wjazd na drogę główna; ruch lokalny o umiarkowaym natężeniu]. Nie zmieniąjąc kierunku ul. Mostową, tj. szosą do Trzebini-Sierszy wjeżdżamy w las. Mijamy po prawej drewnianą kaplicę i wnet przejeżdżamy most na Sztole. Szosa skręca na płd., po ok. 400 m na wsch. Po prawej tereny piaskarni, po lewej las. Minąwszy kolejny zakręt szosy w prawo wjeżdżamy praktycznie w las. Po ok. l km jazdy, przy porębie skręcamy z szosy w lewo [11,3 km], w las. Wygodna szutrówka [droga publiczna, otwarta dla ruchu] prowadzi w kier. płd.wsch. Mijamy zabudowania leśniczówki Wapiennik [12,3 km] jadąc dalej wsp. drogą wśród sosnowych borów. Po ok. l,5 km droga skręca w prawo, następnie po 0,4 km w lewo na wsch., by po dalszych 0,8 km powrócić do pierwotnego kierunku na płd.-wsch. na dystansie ok. 1 km. Jedziemy ponad doliną Sztoły, jej lewą orograf. stroną. Po zakręcie w lewo osiągamy szeroką Drogę Niesułkowską, za którą w prawo, dalej na płd.-wsch. przez ok. 1 km do skrzyżowania z drogą Żurada - Płoki 17,1 km; [projektowany szlak łącznikowy do projektowanego szlaku rowerowego gminy Trzebinia]. Nie zmieniając kierunku przecinamy skrzyżowanie podążając nadal na płd.-wsch. leśną nieco piaszczystą drogą ok. l,7 k, aż do asfaltu w osiedlu Kasprzyki. Mijamy leśniczówkę dojeżdżając do drogi państwowej 782 Olkusz - Trzebinia.
2009-08-28 09:06:02
1,1 km - ul. Mazaniec, skręt w las
1,1 km - ul. Mazaniec, skręt w las. Gruntowa, lecz o twardym podłożu leśna, zamknięta dla ruchu kołowego droga prowadzi sosnowym borem ku płn.-zach., dalej łukiem ku płd. wykręcającym ponownie na płn.-zach.. Po 2,2 km od ul. Mazaniec - droga zmienia kierunek na zach. z lekkim odchyleniem na płd. Początkowe ok. 200 m jazdę utrudnia tłuczeń, dalej droga ponownie staje się wygodna, o gruntowej, twardej nawierzchni. Nie zmieniając kierunku i nadal wspólnie ze znakami żółtymi szlak doprowadza do pierwszych zabudowań Bukowna - Starczynowa. Jedziemy całkowicie boczną ul. Sosnową [praktycznie brak ruchu kołowego; asfalt) przecinając na wprost obszerne, gwiaździste skrzyżowanie z podobnymi bocznymi ulicami. Nie dojeżdżając do widocznego przejazdu kolejowego skręcamy w lewo [uwaga! wjazd na drogę główną; umiarkowany ruch kołowy) tj. w ul. Młyńską, która prowadzi wzdłuż kanału kopalnianego. Po ok. 0,5 km osiągamy skrzyżowanie z ul. Długą tj. szosą Bukowno - Olkusz, skręcając w prawo, za drogą główną, tj. z pierwszeństwem przejazdu. Jedziemy prosto szeroką ul. 1-go Maja mijając po lewej ul. Spacerową, hotel i wejście na teren obiektów sportowych. Ok. 100 m dalej - szlak kieruje w następną przecznicę, tj. w odchodzącą po lewej ul. ks. Zelka. Po niespełna 0,5 km dojeżdżamy do wejścia na basen kąpielowy.
2009-08-28 09:05:36
0,0 km - Olkusz, Rynek.
0,0 km - Olkusz, Rynek. Poczatek szlaku - pod budynkiem PTTK przy węźle szlaków pieszych niebieskiego i żółtego. [drogowskazy, docelowo mapa]. Stąd - dla uniknięcia znakowania wokół Rynku [ruch okrężny] - pierwszy znak u wylotu ul. Żuradzkiej na kasztanowcu widoczny spod budynku PTTK. Dalej wspólnie ze znakami szlaku pieszego żółtego przejazd ul. Żuradzką - na wprost przez skrzyżowanie z ul. Szpitalną [uwaga! m-ce niebezpieczne], następnie przez strzeżony przejazd kolejowy. Mijamy po lewej ośrodek sportowy MOSiR i kąpielisko Czarna Góra. Na rondzie - skrzyżowaniu z ul. Parkową [uwaga na pierwszeństwo przejazdu] lekkim łukiem w prawo, w ul. Mazaniec [0,8 km]. Po ok. 400 m, na wysokości domu o numerze 21 [ul.Mazaniec] skręt w las za szlakiem żółtym. Uwagi: na wsp. ulicach umiarkowany ruch lokalny, w tym także wozów ciężkich i autobusów; odcinek wymagający zachowania należytej uwagi.
2009-08-27 23:57:15
Witam!
Dokładnych mapek to tutaj nie znajdziesz. Proponuję Ci wybrac się do księgarni lub informacji turystycznej, np. w Chrzanowie, i tam poszukać map okolicy. Zajrzyj na: Bezdroża. pl
Pozdrawiam! :)
2009-08-27 22:48:16
Wiem wiem, ale niestety jak jedno napisałam, to już kolejnej części nie mogłam wysłać. Czekałam aż coś napiszesz:)


ŚCIEŻKI / SZLAKI ROWEROWE
Newsletter Wypisz się z newslettera
PolskieSzlaki.pl - polskie atrakcje
Copyright 2005-2020
Znajdziesz nas na: