Borne Sulinowo

Danusia
Dodano: 2017-02-08 , Zaktualizowano: 2020-02-03

Borne Sulinowo to niewielkie miasteczko w województwie zachodniopomorskim, leżące niedaleko Szczecinka, nad dużym Jeziorem Pile i wieloma mniejszymi zbiornikami wodnymi.Radziecka Baza Wojskowa w Bornem Sulinowie

Borne Sulinowo to miasto kojarzone głównie z obecnością w nim wojsk radzieckich, gdyż od 1945 do 1992 roku działała tutaj radziecka baza wojskowa i miejsce było to wyłączone z polskiej administracji. Obecnie jest to jedno z najmłodszych miast w Polsce, gdyż prawa miejskie otrzymało w 1993 roku, po przejściu pod administrację polską.

Borne Sulinowo

Wcześniej natomiast, przed bazą radziecką, istniała tu baza niemiecka. Powstał tu poligon, na którym ćwiczyły m.in. oddziały Afrika Korps dowodzone przez gen. Rommla (drugim poligonem Afrika Korps na obszarze obecnej Polski była Pustynia Błędowska.

Atrakcje w Bornem Sulinowie

Większa część budynków w mieście jest własnością prywatną, niektóre wciąż są niezamieszkałe, inne pozostają w ruinie świadcząc o przeszłości miasta. Do najciekawszych tego typu zabudowań należą Dom Oficera, willa Guderiana, willa Dubynina, dawny szpital wojskowy czy Tankodrom, w pobliżu którego corocznie odbywają się zloty pojazdów militarnych.

Borne Sulinowo

Jako, że duża część miasta to obszar mocno zdewastowany i przywodzący na myśl minioną epokę, miejscowe ośrodki wypoczynkowe wykorzystują ten fakt, kusząc turystów ofertą "biesiad w stylu СССР i PRL".

W okolicy atrakcją jest również tzw. podwodny las. To część wyspy, która zapadła się do jeziora tworzy niecodzienny obrazek.

Borne Sulinowo

Ścieżka w Bornem Sulinowie

Przez Borne Sulinowo wiedzie ścieżka turystyczno-spacerowa, która pozwala dotrzeć do ciekawych obiektów i poczytać opisy historii tych miejsc. Na trasie spotkasz m.in. Urząd Miejski - dawna siedziba dowództwa garnizonu, dawna kantyna oficerska, dawny szpital wojskowy, bramy wjazdowe do miasta, budynek aresztu wojskowego czy Willa gen. Dubynina. Co ciekawe, niemal wszystkie te budynki były wykorzystywane na te same cele zarówno przez wojska niemieckie przed i podczas II wojny światowej, jak i przez wojska radzieckie po wojnie aż do 1992 roku.Borne Sulinowo atrakcje

To jest specjalna wersja strony, przygotowana by ładowała się błyskawicznie. Klikając tutaj wczytasz pełną wersję strony z dodatkowymi możliwościami.
Polskie Szlaki - polskie atrakcje
Copyright 2005-2020