Wisła - królowa rzek polskich

Artykuły
2006-09-15
Źródła Wisły biją w Beskidzie Śląskim, na zachodnim stoku Baraniej Góry, na wysokości 1106 m npm. Głównym potokiem jest Czarna Wisełka, do której wpływa Biała Wisełka. Bieg Wisły dzieli się na 3 odcinki:

- górny - od źródeł do Sandomierza
- środkowy - od Sandomierza do ujścia Narwi z Bugiem
- dolny - od ujścia Narwi aż po ujście do Bałtyku

Królowa rzek rozległą deltą uchodzi do Bałtyku, przy czym ramiona ujściowe to Nogat, Szkarpawa, Przekop Wisły, Wisła Śmiała oraz Martwa Wisła. Do najpiękniejszych miast położonych nad Wisłą należą: Kraków, Sandomierz, Kazimierz Dolny, Toruń no i oczywiście stolica Polski - Warszawa.

Od Torunia do Gdańska Wisła jest uregulowana, natomiast w środkowym i dolnym biegu tworzy liczne meandry i starorzecza - oddzielone od cieku zakola powstałe w wyniku prostowania się biegu rzeki. Zachowało się tutaj unikalne na skalę Europy środowisko naturalne z dziką przyrodą, np. lasami łęgowymi. Dlatego prowadzone są protesty dotyczące uregulowania tego odcinka rzeki.


Dorzecze Wisły


Zbiorniki wodne powstałe na Wiśle to:

- Jezioro Czerniańskie - zbiornik utworzony w celach retencyjnych oraz jako rezerwuar wody pitnej, powstał w miejscu połączenia Białej i Czarnej Wisełki w Wiśle Czarne
- Jezioro Goczałkowickie - zbiornik retencyjny zaopatrujący w wodę pitną większą część GOP-u, pełni też funkcje: przeciwpowodziową, technologiczną, wodociągową czy rekreacyjną. Ponadto okolice zbiornika to miejsce lęgowe wielu gatunków ptaków
- Jezioro Włocławskie - zbiornik powstały na środkowej Wiśle ze spiętrzenia wód na zaporze wodnej we Włocławku, pełni funkcje: retencyjną, energetyczną, rekreacyjną oraz przeciwpowodziową

Główne dopływy Wisły:

- lewobrzeżne: Przemsza, Nida, Kamienna, Radomka, Pilica, Bzura, Brda, Wda, Wierzyca
- prawobrzeżne: Soła, Skawa, Raba, Dunajec, Wisłoka, San, Wieprz, Świder, Narew, Drwęca, Osa
Avatar użytkownika
Anna Piernikarczyk 1111425 kilometrów

Anna Piernikarczyk to absolwentka Geografii na Uniwersytecie Śląskim. Autorka przewodników turystycznych Polska rodzinna (wyd. Pascal) oraz Jura. Od Częstochowy do Krakowa (wyd. Compass). Fotograf i łazik z natury. Zakochana w polskich krajobrazach i atrakcjach.