Głuszyca - historia wsi

Głuszyca - historia wsi

Artykuły
2011-03-18

Historia wsiPoczątki naszej wsi nie sa do końca całkiem jasne, pierwszy zapis pochodzi z około 1300 r. w Liber Fundationis wymieniający Głuszycę Górną jako wieś Biskupią, w późniejszych dokumentach nie rozgraniczano Głuszycy i Głuszycy Górnej, nie wiadomo właściwie, której osady informacje dotyczą. Być może pierwszą osadą była Głuszyca Górna, ponieważ powstał tu pierwszy kościół, a do XVIII Głuszyca Górna była większa od młodej Głuszycy. W XIII wieku G.G. należała do dóbr zamkowych na Rogowcu ks. Bolka I Świdnickiego.

Osada została prawie w całości zniszczona przez wojska husyckie. Po woli odbudowywująca się wieś, rozwija się głównie dzięki eksploatacji ogromnych lasów w okolicy. W 1504 roku na mocy przywileju czeskiego króla Władysława Jagiellończyka F.Von Czettriz wybudował w GŁuszycy Górnej komorę celną do pobierania opłat za transportowane tamtędy drewno. Od 1509 roku Głuszyca G. przechodzi w posiadanie Howbergów panów na Książu.W połowie XVI wieku oraz początkiem XVIII wieku podejmowano próby wydobywania ród miedzi. Na początku XVI wieku zbudowano kaplice cmentarną a w 1633 r. Pierwszy murowany kościół ewangelicki. Pod koniec XVI wieku zaczeło rozwijać sie tkactwo chałupnicze, które przerwała wojna 30 letnia niszcząc całą wieś wraz z kościołem. Dopiero po zakończeniu wojny nastąpił gwałtowny rozwój tkactwa,które stało sie podstawą bytu mieszkańców, w latach 1640-50 odbudowano kościół ewangelicki, który w 1654 został przekazany katolikom. Pod Koniec XVIII wieku w G.G. i Głuszycy było, aż 30 bielników co stanowiło największe skupisko w Sudetach. W XIX w. Głuszyca Górna rozwijała sie u boku sąsiedniej Głuszycy razem tworząc duży ośrodek przemysłu tkackiego.

W 1880roku powstaje linia kolejowa z Kłodzka do Wałbrzycha. Powstaje nad ulicą kłodzką wiadukt kolejowy 3 przęsłowy o konstrukcji kratowej z wysokimi filarami kamiennymi. Z początku XX wieku rozpoczęto exploatację melafiru w kamieniałomie na wsch. zboczach Raroga i Ostoi. Wieś zaczeła odgrywać znaczną rolę w ruchu turystycznym,powstał hotel i kilka gospód. W okresie II wojny światowej Głuszyca Górna znalazła sie w granicach potężnego przedsięwzięcia górniczo-budowlanego prowadzonego przez Organizację Tod pod kryptoninem Rise gdzie ze stacji szeroko torowej w Głuszycy Górnej na zbocza Osówki została doprowadzona kolej wąskotorowa.

Przy budowie hitlerowcy zatrudniali więżniów z obozu koncetracyjnego GROSS ROSEN i jeńców wojennych ulokowanych w licznych obozach pracy w całej okolicy, w Głuszycy Górnej w latach 1944-45 istniał obóz pracy dla mężczyzn, w którym przebywało 1200/1400 więźniów zatrudnionych głównie w kamieniałomach i przy budowie dróg. Po 1945 roku Głuszycę Górną nazwano Gieszcze Górne, w terminie póżniejszym nazwę zmieniono na Głuszycę Górną. Osada zachowała układ wsi łańcuchowej, obecnie funkcjonują małe zakłady usługowe i drzewne, wieś posiada znaczne walory krajobrazowe, widokowe i krajoznawczeZabytki

Pałacyk (nr 46), wzniesiony w XVIII w., przebudowany ok. 1800 r., remontowany w latach 1959-1960. Założony na czworoboku, dwukondygnacjowy, nakryty dachem mansardowym. Fasada frontowa o bogatym barokowym podziale architektonicznym z portalem wejściowym akcentowanym pilastrami.

Kościół filialny Wniebowzięcia NMP, wzniesiony w XVI w., przebudowany w latach 1640-1650 i ok. 1880 r. Założenie jednonawowe z trójbocznie zakończonym prezbiterium z wieżą od zachodu.

Gospoda "Pod Jeleniem", wzniesiona w 2. poł. XVIII w., murowana w części parterowej, z piętrem o konstrukcji szkieletowej, nakryta dachem mansardowym. Zachowała bogato profilowane portale z lat 1784 i 1786 oraz sklepienia nad salami parteru Czas powstania: 1768-1774 rok Styl: Barok Numer wpisu do rejestru zabytków: 1733 Data wpisu do rejestru zabytków: 30.06.1966 rok

Kościół parafialny p.w. MB Królowej Polski Czas powstania: 1804 - 1809 rok Styl: Klasycystyczny Numer wpisu do rejestru zabytków: 1731 Data wpisu do rejestru zabytków: 30.06.1966 rok

Pałac Czas powstania: 1800 rok Styl: Barok Numer wpisu do rejestru zabytków: 1734 Data wpisu do rejestru zabytków: 30.06.1966 rok

Pałac fabrykanta Czas powstania: 1894 rok Styl: Eklektyczny z elementami secesji Numer wpisu do rejestru zabytków: 1425/wł Data wpisu do rejestru zabytków: 02.02.1995 rok

Kościół pomocniczy p.w. Wniebowzięcia NMP Czas powstania: XVI/XIX wiek Styl: Neogotyk Numer wpisu do rejestru zabytków: 1732 Data wpisu do rejestru zabytków: 30.06.1966 rok

Atrakcje Turystyczne

GŁUSZYCA

Cesarskie skałki Punkt widokowy na trasie głuszyckie stawy strefy MTB - kolor pomarańczowy. Obecnie są bardzo dobrze widoczne z ul. Sienkiewicza.
Dolina Bystrzycy Szczególnie pomiędzy Głuszycą a Bystrzycą Górną, dolina Bystrzycy naleSy do regionów bardzo atrakcyjnych krajoznawczo i krajobrazowo.

Gospoda "Pod Jeleniem" Czas powstania: 1768-1774 rok Styl: Barok Numer wpisu do rejestru zabytków: 1733 Data wpisu do rejestru zabytków: 30.06.1966 rok

Góra Ostoja Szczyt 753 m w środkowej części Gór Suchych. Wyrasta w postaci rozległej kulminacji nad dolina Złotej Wody i zabudowań Łomnicy na pn. Z grzbietem Gór Suchych łączy się poprzez nieco niSszy Raróg. Ku pn. i wsch. zbocza Ostoi opadają stromo do obniSenia Górnej Bystrzycy

Góra Raróg Szczyt 745 m we wschodniej części Gór Suchych tworzący zwornik na granicy państwowej w grzbiecie granicznym.

Kościół parafialny p.w. MB Królowej Polski Czas powstania: 1804 - 1809 rok Styl: Klasycystyczny Numer wpisu do rejestru zabytków: 1731 Data wpisu do rejestru zabytków: 30.06.1966 rok

Pałac Czas powstania: 1800 rok Styl: Barok Numer wpisu do rejestru zabytków: 1734 Data wpisu do rejestru zabytków: 30.06.1966 rok

Pałac fabrykanta Czas powstania: 1894 rok Styl: Eklektyczny z elementami secesji Numer wpisu do rejestru zabytków: 1425/wł Data wpisu do rejestru zabytków: 02.02.1995 rok

Potok Otłuczyna Potok Otłuczyna jest lewym dopływem Bystrzycy. Wypływa na wysokości ok. 570 m z pd.- zach. zbocza Światowida, jego płytka i rozległa dolina oddziela masyw Światowida od głównego grzbietu (granicznego) wschodniej części Gór Suchych.

Trójpański Kamień Zlokalizowany na pasie granicznym, datowany na 1732 r. Znajdował się na styku granic Czech, Śląska, Hrabstwa Kłodzkiego. Dojście zielonym szlakiem, zajmuje około 20 min od przejścia granicznego Głuszyca Górna - Janovicky, trzeba kierować się na lewo.

GŁUSZYCA GÓRNA

Kościół pomocniczy p.w. Wniebowzięcia NMP Czas powstania: XVI/XIX wiek Styl: Neogotyk Numer wpisu do rejestru zabytków: 1732 Data wpisu do rejestru zabytków: 30.06.1966 rok

Przejście graniczne w ruchu turystycznym Głuszyca Górna - Janovičky Przejście graniczne na południowym odcinku granicy państwowej z Republiką Czeską Rodzaj przejścia granicznego: turystyczne Przejście znajduje się w Górach Kamiennych.

Avatar użytkownika
Mariusz Wojciechowski Wędrowiec 160 kilometrów
Newsletter Wypisz się z newslettera
Znajdziesz nas na:
PolskieSzlaki.pl - polskie atrakcje - popularny portal turystyczny tworzony od 15 lat przez aktywną rodzinkę złożoną z mamy, taty i trzech córek. Sercem Polskich Szlaków jest blog z ciekawymi wpisami i fotorelacjami z wypraw oraz opisy atrakcji turystycznych w Polsce z pięknymi zdjęciami. Na przyjaznym Forum mamy 48 tys. postów. W sezonie notujemy 50 tys. Użytkowników na dzień, poza sezonem około 10 tys. Na profilu facebookowym mamy blisko 25 000 polubień, a na Instagramie ponad 2 300 Obserwujących.
Dreptamy.pl - wszystkie nasze wycieczki po Polsce
Copyright 2005-2020