Fauna gminy Sztabin

Artykuły
2009-08-11
Wśród nich możemy wymienić: wodniczkę, orlika grubodziobego, dubelta, cietrzewia, bataliona i dla tych ptaków oraz też bekasika i mewy małej Biebrzański Park Narodowy jest jedną z ostatnich ostoi gwarantujących utrzymanie się ich populacji w Europie Środkowej.

Do ptaków lęgowych zagrożonych wyginięciem zliczyć możemy między innymi ptaki drapieżne: orlika grubodziobego, błotniaka popielatego, blotniaka zbożowego, bielika, gadożera, orzełka włochatego.
Z grupy siewkowych i kaczek: biegusa zmiennego, kulika wielkiego, świstuna, rożeńca i płaskonosa.
Do regularnie lęgowych ptaków zaliczamy: rybitwę białoskrzydłą i świstuna. W ostatnich latach listy lęgowych gatunków ptaków wzbogaciły się o: łabędzia krzykliwego i brodźca pławnego. Należy również podkreślić rolę jaką odgrywa Dolina Biebrzy jako miejsce żerowania i odpoczynku ptaków migrujących, zwłaszcza w czasie przelotów wiosennych.

Korzystne warunki środowiskowe umożliwiają egzystencję wielu gatunków ssaków. Zarejestrowano tu występowanie 49 gatunków zwierząt, co uznać trzeba za listę raczej bogatą. Najcenniejszym gatunkiem z zespołu ssaków kopytnych jest łoś ok. 600 sztuk. Obecnie obszar BPN jest największą ostoją tego gatunku w kraju i stale rośnie.

Wśród ssaków drapieżnych na uwagę zasługuje stała obecność wilka (trzy rodziny wilków) na terenie rezerwatu „Czerwonego Bagna”. W dolinie Biebrzy licznie reprezentowany jest zespół ssaków drobnych, a wśród nich rząd owadożernych i gryzoni jak: nornik północny, nornik bury, rzęsorek rzeczek, smużka i orzesznica, będących ważnym elementem łańcucha pokarmowego. Zarejestrowano kilka gatunków nietoperzy jak: mopek, nocek rudy, nocek łydkowłosy.

Trwale zamieszkuje dolinę 7 gatunków łasicowatych w tym: wydra, gronostaj (jako liczniejsze w kraju). Od czterech lat są tu: jenot, piżmak i norka amerykańska, (sztucznie przez człowieka wprowadzone do środowiska naturalnego). Jeleń szlachetny zaczął zasiedlać dolinę w połowie lat siedemdziesiątych przybywając tu z okolicznych terenów Puszczy Augustowskiej (obecnie ok. 500 szt.) stał się, więc trwałym elementem fauny kopytnych. Obecny jest też bóbr europejski (całkowicie wytępiony z tych terenów pod koniec XIX wieku). Obecnie na drodze udanej reintrodukcji liczebność tego gatunku szacowana jest na ok. 1000 osobników.

Rzeka Biebrza i jej stale lub okresowo połączone z głównym korytem starorzecza, tworzą rzadko spotykane gdzie indziej, tak doskonałe warunki do rozwoju ichtiofauny. Liczba gatunków ryb zarejestrowanych w Biebrzy i jej dopływach wynosi 36. Występuje tu: minóg ukraiński, piskorz, miętus, lin, głowacz białopłetwy, strzebla potokowa, sandacz, krąp, ukleja, kleń i różanka. Płoć, okoń, szczupak i wzdręga dominują względem liczebności w Biebrzy. Gatunkiem, który ze względów na swą wielkość, może być symbolem ichtiofałny biebrzańskiej jest sum.

Grupa płazów i gadów nie wyróżnia się niczym szczególnym. Na 27 gatunków występujących w Polsce, na tym terenie stwierdzono występowanie 18 gatunków typowych dla terenów nizinnych. Z ropuch występują tu: ropucha szara, ropucha zielona, ropucha paskówka. Z żab „zielonych” ekologicznie związanych bardziej z wodą spotyka się: żabę wodną, żabę jeziorową, żabę śmieszkę, żabę trawną i żabę moczarową.

Listę gatunków płazów bezogonowych uzupełniają rzekotka drzewna, kumak nizinny i grzebiuszka ziemna. Traszki reprezentują dwa gatunki: traszka grzebieniasta i traszka zwyczajna. Faunę gadów tworzy 5 gatunków: jaszczurka żyworodna, jaszczurka zwinka, padalec, zaskroniec oraz jedyny w kraju jadowity gad – żmija zygzakowata. Spotykana ona jest w kilku odmianach kolorystycznych – od jasnobrązowej do melanistycznej (czerwonej).

Jeżeli chodzi o bezkręgowce, na szczególną uwagę zasługuje fakt, że występuje tu wiele gatunków borealnych (północnych). Faunę pająków, chrząszczy i motyli charakteryzuje bardzo duże bogactwo gatunkowe (rzadkich i zagrożonych w Polsce i Europie).

Spośród 430 wykazanych pająków, aż 15 to gatunki stwierdzone w Polsce tylko nad Biebrzą. Są to: carorita limneaea, hipselistes jacsoni czy maso gallicus. Również fauna chrząszczy - jak dotąd wykazano 429 gatunków, a wśród nich: rhinoncus smerczynskii, diacranthus majzlani czy bagous czwalinai. Nad Biebrzą stwierdzono występowanie 721 gatunków motyli należących do grupy motyli większych. Wśród nich 95 gatunków należących do motyli o aktywności dziennej. Najcenniejszymi obszarami dla fauny motyli jest obszar rezerwatu „Czerwone Bagno”.

Do nielicznych w Polsce należą między innymi: niepylak mnemozyna, przeplotka maturna, modraszek artaxerkses, modraszek bagniczek, modraszek alkon, modraszek arion, ogniwaczek tajwanek, paśnik tartuentek, błyszczak zosimi. Wstręgówka bagienna jest potwierdzeniem obecności tego gatunku w Polsce, gdyż nie był on rejestrowany w kraju od ponad pięćdziesięciu lat.

Tekst: Piotr Siebiedziński
Avatar użytkownika
Anna Piernikarczyk Krajtroter 1118968 kilometrów

Anna Piernikarczyk to absolwentka Geografii na Uniwersytecie Śląskim. Autorka przewodników turystycznych Polska rodzinna (wyd. Pascal) oraz Jura. Od Częstochowy do Krakowa (wyd. Compass). Fotograf i łazik z natury. Zakochana w polskich krajobrazach i atrakcjach.

Newsletter Wypisz się z newslettera
Znajdziesz nas na:
PolskieSzlaki.pl - polskie atrakcje - popularny portal turystyczny tworzony od 15 lat przez aktywną rodzinkę złożoną z mamy, taty i trzech córek. Sercem Polskich Szlaków jest blog z ciekawymi wpisami i fotorelacjami z wypraw oraz opisy atrakcji turystycznych w Polsce z pięknymi zdjęciami. Na przyjaznym Forum mamy 48 tys. postów. W sezonie notujemy 50 tys. Użytkowników na dzień, poza sezonem około 10 tys. Na profilu facebookowym mamy blisko 25 000 polubień, a na Instagramie ponad 2 300 Obserwujących.
Dreptamy.pl - wszystkie nasze wycieczki po Polsce
Copyright 2005-2020