Gleby gminy Sztabin

Artykuły
2009-08-11
W glacjale bałtyckim doliną Biebrzy odpływały wody fluwioglacjalne, a więc dolina funkcjonowała jako „pradolina”. W postglacjale intensywny przepływ wody ustał i rozwinęły się procesy zatorfienia, które doprowadziły do powstania kilkumetrowej warstwy torfu (do 6m).

Z okresu polodowcowego – holocenu występują na terenie gminy Sztabin: aluwia rzeczne, zwłaszcza żwiry, piaski, torfy, wapienie łąkowe i rudy darniowe.

Osady czwartorzędowe nie obfitują w wartościowe surowce, nie mniej jednak stanowią one poważną bazę surowcową dla rozwoju przemysłu i materiałów budowlanych. Wartość przemysłową mają następujące surowce: żwiry i pospółki, piaski, gliny, iły zastoiskowe, głazy narzutowe i torfy.

Gminne żwirownie występują we wsi Kamień i Jagłowo, natomiast prywatne są po dwie w Jasionowie, Lebiedzinie i Kamieniu. W Kotlinie Biebrzańskiej występują gleby bagienne i murszowe wytworzone z torfów niskich. Na pozostałym obszarze gminy Sztabin występują gleby bielicowe wytworzone z piasków. Są to gleby o niezbyt korzystnych fizycznych i chemicznych właściwościach.

Tekst: Piotr Siebiedziński
Avatar użytkownika
Anna Piernikarczyk 1111829 kilometrów

Anna Piernikarczyk to absolwentka Geografii na Uniwersytecie Śląskim. Autorka przewodników turystycznych Polska rodzinna (wyd. Pascal) oraz Jura. Od Częstochowy do Krakowa (wyd. Compass). Fotograf i łazik z natury. Zakochana w polskich krajobrazach i atrakcjach.