Klimat gminy Sztabin

Artykuły
2009-08-11
Gmina Sztabin leży w najzimniejszym (po górach) regionie Polski. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 6,5¬ C (około 1,5 C niżej niż w centralnej Polsce). Ma na to wpływ długa zima trwająca 100 –120 dni. Średnia temperatura w styczniu spada do – 4,2 C, a średnie temperatury letnich miesięcy są zbliżone do temperatur w innych regionach kraju i wynoszą 16 – 17,5 C. Maksymalne temperatury notuje się w sierpniu (35,1 C), minimalne temperatury występują w styczniu (najniższa notowana to – 35,6 C). Okres wegetacyjny trwa 192 dni, okres bez przymrozków – 72 dni.

Amplituda średnich miesięcznych wynosi 21,2 C, natomiast amplituda wartości maksymalnych: 70,7 C. Roczna suma opadów zawiera się w granicach 550 – 700mm, ich maksimum przypada na lipiec i wynosi 97,4mm. W roku występuje 144 dni z opadami, z tego aż 82 w okresie wegetacji. Wiatry wieją głównie z zachodu (latem) oraz ze wschodu (zimą).

Na terenach położonych w Kotlinie Biebrzańskiej opady są około 20 – 30 mm niższe niż na otaczających ją wysoczyznach i równinach gminy. W przebiegu rocznym opady letnie przeważają nad zimowymi. Występują dwa maksima opadowe (w lipcu i listopadzie) oraz dwa minima (w lutym i październiku). Opady jesienne przeważają nad wiosennymi, a letnie nad zimowymi, co dowodzi przewagi cech klimatu kontynentalnego na tym obszarze. Deszcze ulewne i nawalne występują od czerwca do października w maksimum w czerwcu. Pokrywa śnieżna utrzymuje się tu średnio 70 dni w roku.

Tekst: Piotr Siebiedziński
Avatar użytkownika
Anna Piernikarczyk 1111425 kilometrów

Anna Piernikarczyk to absolwentka Geografii na Uniwersytecie Śląskim. Autorka przewodników turystycznych Polska rodzinna (wyd. Pascal) oraz Jura. Od Częstochowy do Krakowa (wyd. Compass). Fotograf i łazik z natury. Zakochana w polskich krajobrazach i atrakcjach.