Ochrona przyrody w Polsce

Artykuły
2006-09-13

Coraz bardziej kurczą się ostatni tur na świecie został zabity na ziemiach polskich w 1627 roku.

Już pod koniec XIX wieku rozpoczęto w Polsce zakładać rezerwaty przyrody i parki narodowe. Jako pierwszy polski park narodowy powstał w roku 1921 Białowieski Park Narodowy dla ochrony pierwotnego lasu niżowego - najbardziej rozwiniętych systemów ochrony przyrody na świecie. Jest on wielostopniowy i obejmuje następujące formy prawne ochrony przyrody (2004):

- parki narodowe (23)
- rezerwaty przyrody (ponad 1200)
- parki krajobrazowe (120)
- obszary chronionego krajobrazu
- pomniki przyrody
- użytki ekologiczne
- stanowiska dokumentacyjne
- zespoły przyrodniczo - krajobrazowe
- ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt (około 400 gatunków roślin, i 600 zwierząt)
- obszary Natura 2000

Najważniejsze z nich to rezerwaty przyrody (mniejsze powierzchniowo). Na ich obszarze wszystkie działania podporządkowane są potrzebom przyrody, a w strefach ochrony ścisłej nie może dochodzić do żadnej ingerencji człowieka.

W pozostałych obiektach formy prawnej dozwolona jest gospodarka człowieka, ale jest ona poddana licznym ograniczeniom.

Avatar użytkownika
Anna Piernikarczyk 1111427 kilometrów

Anna Piernikarczyk to absolwentka Geografii na Uniwersytecie Śląskim. Autorka przewodników turystycznych Polska rodzinna (wyd. Pascal) oraz Jura. Od Częstochowy do Krakowa (wyd. Compass). Fotograf i łazik z natury. Zakochana w polskich krajobrazach i atrakcjach.