Ubezpieczenia, wypadki w górach i odszkodowania

Ubezpieczenia, wypadki w górach i odszkodowania

Artykuły
2008-01-02

Dlatego wybierając się w góry osoby te powinny one pomyśleć o następujących ubezpieczeniach:
- od kosztów leczenia - KL
- od kosztów ratownictwa - KR
- od następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW sportowców
- od odpowiedzialności cywilnej - OC

Ubezpieczenie od kosztów leczenia - KL - poszkodowany wypadku posiadając to ubezpieczenie dostaje odszkodowanie obejmujące poradę lekarską, pobyt w szpitalu lub operacje.

Ubezpieczenie od kosztów ratownictwa - KR - ofiara wypadku, gdy ma wykupione to ubezpieczenie, dostaje zwrot kosztów akcji ratunkowej o poszukiwań w górach oraz pierwszego transportu z miejsca wypadku.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW sportowców - przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek lub śmierć ubezpieczonego. Za nieszczęśliwy wypadek przyjmuje nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną w czasie uprawiania sportu, w następstwie czego ubezpieczony wbrew swojej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała,
rozstroju zdrowia lub zmarł.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - OC - zabezpiecza przed koniecznością zapłaty odszkodowania z własnych środków osobie, której narciarz niechcący wyrządzi szkodę na zdrowiu lub mieniu. Zimą w górach często dochodzi do najechania jednego narciarza na drugiego, zajechania drogi innemu narciarzowi. Skutkiem takiego zdarzenia może być rozstrój zdrowia (złamana noga, uraz czaszki, zwichnięty bark) lub uszkodzenia lub zniszczenia mienia (połamane narty, rozdarty kombinezon). Jeżeli do wypadku dojdzie w wyniku braku zachowania podstawowych zasad ostrożności na stoku, złej oceny swoich umiejętności narciarskich, niedostosowania się do ogólnie przyjętych zachowań na stoku, brawurowej jazdy, wówczas osoba odpowiedzialna za spowodowanie wypadku będzie zobowiązana do naprawienia wyrządzonej szkody na zdrowiu i w mieniu osoby, która ucierpiała w wypadku. Przy takich zdarzeniach przyjmuje się zasadę pełnego odszkodowania, tj. rzeczywiście poniesionych szkód np. kosztów pobytu w szpitalu poszkodowanego, zakup nowych nart oraz utraconych korzyści np. utraty zarobków w skutek pobytu w szpitalu. Gdy dojdzie do
wyrządzenia szkody przez niefortunnego narciarza, może on zostać zobowiązany do:
naprawienia szkód na zdrowiu, takich, jak: zasądzenie na rzecz poszkodowanego kosztów zadośćuczynienia za doznaną krzywdę zwrotu kosztów leczenia szpitalnego osoby poszkodowanej zwrotu kosztów rehabilitacji, zwrotu kosztów zakupu lekarstw wyrównania szkód na mieniu i innych kosztów takich jak: zwrot kosztów uszkodzonego sprzętu zwrot kosztów przyjazdu i pobytu osób bliskich - w związku z chorobą poszkodowanego zwrot utraconego zarobku osoby poszkodowanej.

Tekst: firma InterLex, Biuro Obsługi Szkód i Windykacji Wierzytelności.
Więcej informacji na www.interlex.plAvatar użytkownika
Anna Piernikarczyk 1111425 kilometrów

Anna Piernikarczyk to absolwentka Geografii na Uniwersytecie Śląskim. Autorka przewodników turystycznych Polska rodzinna (wyd. Pascal) oraz Jura. Od Częstochowy do Krakowa (wyd. Compass). Fotograf i łazik z natury. Zakochana w polskich krajobrazach i atrakcjach.