Rezerwat Góra Zborów w Kroczycach

Rezerwat Góra Zborów w Kroczycach

Artykuły
2012-05-20

Rezerwat Góra Zborów to rezerwat przyrody nieożywionej, o powierzchni około 45 ha, utworzony w 1957 r. w Podlesiach (gmina Kroczyce) dla ochrony skał wapiennych i muraw kserotermicznych.

Teren rezerwatu obejmuje Górę Zborów oraz Pasmo Kołoczyk. Wśród występujących tu licznie ostańców można rozpoznać interesujące formy skalne przypominające sylwetki ludzkie i zwierzęce, mające oczywiście swoje nazwy, nadane przez wspinaczy, np. Krucze Skały, Ogródek, Młynarz, Młyny, Filar Wyklętych, Cyrk, Zakonnica, Wielbłąd, Mama, tata, Głowa Cukru, Grań Lalek, Mały i Wielki Dziad i wiele innych.

Oprócz licznych form skalnych na terenie rezerwatu znajdują się też liczne jaskinie, najbardziej znana to Jaskinia Głęboka, którą można zwiedzić z przewodnikiem.

Oprócz form skalnych w rezerwacie pod ścisłą ochrona jest tu również około 210 gatunków roślin naczyniowych. Szata roślinna ma tu charakter strefowo-pasowy, i tak licząc od podnóża Górę Zborów porasta kolejno: las sosnowy, miejscami płaty lasów grądowych, buczyna sudecka z żywcem dziewięciolistnym w runie (na stokach północnych), buczyna kwaśna i ciepła (na stokach południowych), murawy kserotermiczne i ciepłe zarośla, a najwyżej zbiorowiska naskalne.

Na terenie rezerwatu występują takie rzadkie rośliny jak: kozłek trójlistkowy, mącznica lekarska, goździk siny, dziewięćsił bezłodygowy, irga zwyczajna. Znajduje się tu również reliktowe stanowisko skalnicy gronkowej (dotychczas spotykanej tylko w partiach alpejskich).Skały i lasy objęte ochroną w rezerwacie zamieszkują m.in. drozd skalny (nagórnik skalny), kilka gatunków puchaczy, kląsawka, dzierzba rudogłowa, kopciuszek, pustółka oraz krzyżodzioby - sosnowy i świerkowy. Jest to jednocześnie ostoja rzadkiego w Polsce motyla - skalnika.

Góra Zborów to także miejsce widokowe, z którego można podziwiać przepiękny, rozległy widok zaliczany do najpiękniejszych na Jurze. Przy dobrej pogodzie można zauważyć m.in. zamki w Podzamczu, w Morsku, w Mirowie i Bobolicach oraz skały Okiennika Wielkiego oraz odległe panoramy Zawiercia, Myszkowa i pobliskich Kroczyc.

Z uwagi na urok tego zakątka Jury poprowadzono tu większość najważniejszych szlaków turystycznych. Przez obszar rezerwatu prowadzą m.in. piesze szlaki: czerwony Orlich Gniazd, zielony Rzędkowicki i czarny łącznikowy z parkingu przy J. Głębokiej, a w sąsiedztwie biegną również pieszy szlak niebieski Warowni Jurajskich oraz szlaki rowerowe: czerwony Orlich Gniazd, czarny Myszków-Siewierz, zielony Hotelu Ostaniec, a także szlak rowerowo-narciarski Hotelu Ostaniec i Transjurajski Szlak Konny.

Tekst: Bożena Demel
www.jurajska.org.plAvatar użytkownika
Anna Piernikarczyk 1111425 kilometrów

Anna Piernikarczyk to absolwentka Geografii na Uniwersytecie Śląskim. Autorka przewodników turystycznych Polska rodzinna (wyd. Pascal) oraz Jura. Od Częstochowy do Krakowa (wyd. Compass). Fotograf i łazik z natury. Zakochana w polskich krajobrazach i atrakcjach.