Suwałki

Suwałki

Artykuły
2012-05-09

Za górami, za lasami, wśród pięknych pagórków, lasów i rzek żyli sobie kiedyś Jaćwingowie…Te pogańskie plemiona, zaliczane do ludów zachodniobałtyckich, zajmowały obszar od dorzecza górnej Szeszupy na północy do bagien nadbiebrzańskich na południu i od środkowego Niemna na wschodzie po krainę Wielkich Jezior Mazurskich na zachodzie.Suwalszczyznę zamieszkiwała tzw. Jaćwież właściwa. Podstawowymi zajęciami i źródłem utrzymania Jaćwingów były: hodowla zwierząt (np. tarpanów), rolnictwo, rybołówstwo oraz bartnictwo. Po tych pierwszych, znanych ludach zamieszkujących Suwalszczyznę pozostały rozsiane po regionie kurhany oraz nazwy „przesiąknięte” językiem Jaćwingów.

Ania 0 kilometrów