Rekultywacja i zagospodarowanie obszarów poprzemysłowych na Górnym Śląsku

Artykuły
2006-11-13
Efekty górniczej działalności na Górnym Śląsku to deformacje krajobrazu - zapadliska, niecki oraz hałdy i zwały, często zawierające niebezpieczne dla zdrowia lub łatwopalne składniki. Poza tym górnictwo i jego pozostałości negatywnie wpływają na gospodarkę wodną regionu, szczególnie poprzez zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych.

Dlatego tak ważna obecnie staje się rekultywcja przekształconych obszarów, polegająca na usuwaniu lub zmniejszaniu zniszczeń w krajobrazie poprzemysłowym i redukowaniu szkodliwych procesów. Zwykle rekultywacja wiąże się z sadzeniem odpowiedniej dla danego miejsca roślinności, która odtworzy warunki biologiczne oraz zahamuje wszelkie procesy erozyjne. Kolejnym etapem jest ponowne zagospodarowanie terenu poprzez zabudowę, tworzenie terenów rekreacyjnych itd.

Istnieje wiele przykładów pomysłowej rekultywacji i zagospodarowania nieużytków poprzemysłowych na Górnym Śląsku. W Rudzie Śląskiej w ten sposób powstało osiedle czy boisko sportowe. W Bytomiu zrekultywowane hałdy i osadniki urozmaicają swą rzeźbą i porastającą je ciekawą roślinnością zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Żabie Doły". W zależności od materiału budującego hałdy, rozwija się różny typ flory, co wpływa na bioróżnorodność tego obszaru. Dodatkowo hałdy stały się tu środowiskiem życia zwierząt. W ich zboczach jaskółki zbudowały swoje gniazda przypominające nory. Na pograniczu Tarnowskich Gór i Bytomia natomiast w nieczynnych już kamieniołomach powstał wspaniały ośrodek sportowy z całorocznym stokiem i wyciągiem narciarskim.

Powoli na obszarze GOP-u zanika księżycowy krajobraz na rzecz wspaniałych pomysłowych rozwiązań i zrealizowanych projektów. Tym sposobem Górny Śląsk staje się atrakcyjniejszy przyrodniczo i nie tylko dla turystów jak i samych mieszakńców.
Avatar użytkownika
Anna Piernikarczyk 1111425 kilometrów

Anna Piernikarczyk to absolwentka Geografii na Uniwersytecie Śląskim. Autorka przewodników turystycznych Polska rodzinna (wyd. Pascal) oraz Jura. Od Częstochowy do Krakowa (wyd. Compass). Fotograf i łazik z natury. Zakochana w polskich krajobrazach i atrakcjach.